Політичне життя

«Політичне життя» – загальнополітичний, навчальний, науковий, науково-популярний журнал, присвячений дослідженням у сфері соціально-політичного та соціогуманітарного наукового знання. Тематика поданих статей має відповідати актуальним проблемам соціально-політичної реальності та сучасного політичного дискурсу. Практичне значення авторських статей має бути спрямоване на дослідження та рекомендації, які розкривають – світові, загальнонаціональні та регіональні політичні процеси; актуальні проблеми міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій; шляхи вдосконалення державного управління та місцевого самоврядування.

Журнал «Політичне життя» включено до переліку фахових видань з політичних наук згідно наказу МОН України № 996 від 11.07.2017.


Увага!

Готується вихід спеціального тематичного номеру журналу - №1 за 2020 рік.

Тематика номеру: «Конфліктогенність сучасних світових процесів».

До числа головних, але не виключних, проблем для аналізу у межах тематики номеру пропонуються такі:
конфліктна складова сучасних міжнародних відносин;
конфліктогенність внутрішньополітичних процесів;
чинники динаміки конфліктогенності суспільно-політичних процесів;
проблеми врегулювання сучасних політичних конфліктів.

Статті для публікації в тематичному номері (№12-2020) журналу приймаються
до 15 лютого 2020 року і будуть надруковані до 30 березня 2020 року.

 

Журнал індексується у міжнародних науковометричних базах даних Index Copernicus: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46655 (ICV 2016: 51.60; ICV 2017: 65.12) та Google Scholar.
Від початку 2018 року кожна стаття, надрукована в журналі, отримує індивідуальний індекс DOI та індексується у базі CrossRef.  

Журнал виходить чотири рази на рік. 
Наразі вийшов друком другий номер журналу за 2019 рік та знаходиться у видавництві третій номер за 2019 рік.

Статті для публікації в четвертому (грудневому) номері журналу приймаються до 15 листопада і виходять друком до 31 грудня.
Статті для публікації в першому (березневому) номері журналу приймаються до 15 лютого і виходять друком до 30 березня

Публікація статей в межах черги надходження та зареєстрованого обсягу журналу є безкоштовною.

politlifejournal@gmail.com 
polit-period.div@donnu.edu.ua
Довідки за тел.: (098) 68-52-788
 
ISSN 2519-2949 (Print)
ISSN 2519-2957 (Online)

№ 2 (2019)

Зміст

Інформація про журнал

Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019
PDF
© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019
PDF

Вимоги до авторських оригіналів статей.

© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019
PDF

Вступне слово

T. L. Nagornyak
PDF
4-5

Захист прав дітей на окупованих територіях та під час військових конфліктів

O. G. Turchenko
PDF
6-14
I. Yu. Chaika, Ye. G. Tsokur
PDF
15-21
M. A. Polovyi
PDF
22-26
O.M. Chaltseva
PDF
27-32
I. S. Shchebetun, T. V. Mikhaylina
PDF
33-37
I. O. Polishchuk
PDF
38-43
D. V. Kovalov, A. B. Ponomarenko
PDF
44-49
V. Yu. Hodlevska
PDF
50-54
Yu. V. Matsiyevsky
PDF
55-68
Н. I. Smokova
PDF
69-73
V. V. Mykhalska
PDF
74-79
A. O. Osmolovska
PDF
80-85
Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019
PDF
86-93