Політичне життя

«Політичне життя» – загальнополітичний, навчальний, науковий, науково-популярний журнал, присвячений дослідженням у сфері соціально-політичного та соціогуманітарного наукового знання. Тематика поданих статей має відповідати актуальним проблемам соціально-політичної реальності та сучасного політичного дискурсу. Практичне значення авторських статей має бути спрямоване на дослідження та рекомендації, які розкривають – світові, загальнонаціональні та регіональні політичні процеси; актуальні проблеми міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій; шляхи вдосконалення державного управління та місцевого самоврядування.

Журнал «Політичне життя» включено до переліку фахових видань з політичних наук згідно наказу МОН України № 996 від 11.07.2017.


Увага!

Готується вихід спеціального тематичного номеру журналу - №2 за 2019 рік.

Тематика номеру: «Захист прав дітей на окупованих територіях та під час військових конфліктів».

До числа головних, але не виключних, проблем для аналізу у межах тематики номеру пропонуються такі:
проблеми організації освіти та реалізації права на освіту;
проблеми інформаційних впливів на дітей;
проблеми реалізації правозахисту;
проблеми адміністрування конфліктних та постконфліктних територій.

Статті для публікації в тематичному номері (№2-2019) журналу приймаються
до 20 червня 2019 року і будуть надруковані до 20 липня 2019 року.

 

Журнал індексується у міжнародних науковометричних базах даних Index Copernicus: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46655 (ICV 2016: 51.60; ICV 2017: 65.12) та Google Scholar.
Від початку 2018 року кожна стаття, надрукована в журналі, отримує індивідуальний індекс DOI та індексується у базі CrossRef.  

Журнал виходить чотири рази на рік. 
Наразі вийшов друком четвертий номер журналу за 2018 рік та знаходиться у видавництві перший номер за 2019 рік.

Статті для публікації в третьому (вересневому) номері журналу приймаються до 1 вересня і виходять друком до 15 жовтня.  
Статті для публікації в четвертому (грудневому) номері журналу приймаються до 15 листопада і виходять друком до 31 грудня. 

Публікація статей в межах черги надходження та зареєстрованого обсягу журналу є безкоштовною.

politlifejournal@gmail.com 
polit-period.div@donnu.edu.ua
Довідки за тел.: (098) 68-52-788
 
ISSN 2519-2949 (Print)
ISSN 2519-2957 (Online)

№ 1 (2019)

Зміст

Інформація про журнал

Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019
PDF
© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019
PDF

Вимоги до авторських оригіналів статей.

© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019
PDF

Політичні інститути та процеси

R. Bäcker, N. Olszanecka
4-17
A. Yu. Klyuchkovych
PDF
18-23
I. Yu. Osadchuk
PDF
24-30
A. Ponomarenko, D. Kovalov
PDF
31-36
V. I. Сhura
PDF
37-44

Політична культура та ідеологія

T. S. Andriichuk
PDF
45-51
N. P. Karpchuk
PDF
52-58
M. I. Khylko
PDF
59-67

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

A. V. Brayilo
PDF
68-73
E. O. Horiunova
74-78
T. O. Hrachevska
PDF
79-84
I. V. Tykhonenko
PDF
85-90
Javid Shikhalili
PDF
91-102

Рецензії

Ye. V. Perehuda
PDF
103-105
M. O. Lendel
PDF
105-106