Політичне життя

«Політичне життя» – загальнополітичний, навчальний, науковий, науково-популярний журнал, присвячений дослідженням у сфері соціально-політичного та соціогуманітарного наукового знання. Тематика поданих статей має відповідати актуальним проблемам соціально-політичної реальності та сучасного політичного дискурсу. Практичне значення авторських статей має бути спрямоване на дослідження та рекомендації, які розкривають – світові, загальнонаціональні та регіональні політичні процеси; актуальні проблеми міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій; шляхи вдосконалення державного управління та місцевого самоврядування.

Журнал «Політичне життя» включено до переліку фахових видань з політичних наук згідно наказу МОН України № 996 від 11.07.2017.


Журнал індексується в базі даних Google Scholar та зареєстровано у міжнародній науковометричній базі даних Index Copernicus. 

Журнал виходить чотири рази на рік.
 
Наразі вийшов друком третій номер журналу за 2017 рік.
Статті для публікації в четвертому (грудневому) номері журналу приймаються до 1 грудня 2017 року і будуть надруковані до 31 грудня 2017 року. 
Статті для публікації в першому (березневому) номері журналу приймаються до 28 лютого 2018 року і будуть надруковані до 30 березня 2018 року. 
 
politzhyttya@i.ua 
polit-period.div@donnu.edu.ua
 
 
ISSN 2519-2957 (Online версія)