Політичне життя

«Політичне життя» – загальнополітичний, навчальний, науковий, науково-популярний журнал, присвячений дослідженням у сфері соціально-політичного та соціогуманітарного наукового знання. Тематика поданих статей має відповідати актуальним проблемам соціально-політичної реальності та сучасного політичного дискурсу. Практичне значення авторських статей має бути спрямоване на дослідження та рекомендації, які розкривають – світові, загальнонаціональні та регіональні політичні процеси; актуальні проблеми міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій; шляхи вдосконалення державного управління та місцевого самоврядування.

Журнал «Політичне життя» включено до переліку фахових видань з політичних наук згідно наказу МОН України № 996 від 11.07.2017.


Журнал індексується у міжнародних науковометричних базах даних Index Copernicus: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46655 (імпакт-фактор - 51.60) та Google Scholar. 
Журнал виходить чотири рази на рік. 
Наразі вийшов друком четвертий номер журналу за 2017 рік.

Статті для публікації в першому (березневому) номері журналу приймаються до 28 лютого 2018 року і будуть надруковані до 30 березня 2018 року.
Статті для публікації в другому (червневому) номері журналу приймаються до 15 травня 2018 року і будуть надруковані до 30 червня 2018 року. 
Статті для публікації в третьому (вересневому) номері журналу приймаються до 1 вересня 2018 року і будуть надруковані до 15 жовтня 2018 року.  
Статті для публікації в четвертому (грудневому) номері журналу приймаються до 15 листопада 2018 року і будуть надруковані до 31 грудня 2018 року. 

Публікація статей в межах черги надходження та зареєстрованого обсягу журналу є безкоштовною.

politlifejournal@gmail.com 
polit-period.div@donnu.edu.ua

Довідки за тел.: (098) 68-52-788
 
 
ISSN 2519-2949 (Print версія)