Політичне життя

«Політичне життя» – загальнополітичний, навчальний, науковий, науково-популярний журнал, присвячений дослідженням у сфері соціально-політичного та соціогуманітарного наукового знання. Тематика поданих статей має відповідати актуальним проблемам соціально-політичної реальності та сучасного політичного дискурсу. Практичне значення авторських статей має бути спрямоване на дослідження та рекомендації, які розкривають – світові, загальнонаціональні та регіональні політичні процеси; актуальні проблеми міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій; шляхи вдосконалення державного управління та місцевого самоврядування.

Журнал «Політичне життя» включено до переліку фахових видань з політичних наук згідно наказу МОН України № 996 від 11.07.2017.


Увага!

Готується вихід спеціального тематичного номеру журналу - №2 за 2019 рік.
Передбачається видання усіх статей в номері одночасно українською та англійською мовами: за потреби буде здійснено безкоштовний переклад статей англійською або, навпаки, українською мовою.

Тематика номеру: «Захист прав дітей на окупованих територіях та під час військових конфліктів».
До числа головних, але не виключних, проблем для аналізу у межах тематики номеру пропонуються такі:
проблеми організації освіти та реалізації права на освіту;
проблеми інформаційних впливів на дітей;
проблеми реалізації правозахисту;
проблеми адміністрування конфліктних та постконфліктних територій.

Статті для публікації в тематичному номері (№2-2019) журналу приймаються
до 23 квітня 2019 року і будуть надруковані до 1 червня 2019 року -- до Дня захисту дітей.

 

Журнал індексується у міжнародних науковометричних базах даних Index Copernicus: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46655 (ICV 2016: 51.60; ICV 2017: 65.12) та Google Scholar.
Від початку 2018 року кожна стаття, надрукована в журналі, отримує індивідуальний індекс DOI та індексується у базі CrossRef.  

Журнал виходить чотири рази на рік. 
Наразі вийшов друком четвертий номер журналу за 2018 рік та знаходиться у видавництві перший номер за 2019 рік.

Статті для публікації в третьому (вересневому) номері журналу приймаються до 1 вересня і виходять друком до 15 жовтня.  
Статті для публікації в четвертому (грудневому) номері журналу приймаються до 15 листопада і виходять друком до 31 грудня. 

Публікація статей в межах черги надходження та зареєстрованого обсягу журналу є безкоштовною.

politlifejournal@gmail.com 
polit-period.div@donnu.edu.ua
Довідки за тел.: (098) 68-52-788
 
ISSN 2519-2949 (Print)
ISSN 2519-2957 (Online)

№ 4 (2018)

Зміст

Інформація про журнал

Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2018
PDF
© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2018
PDF

Вимоги до авторських оригіналів статей.

© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2018
PDF

Політичні інститути та процеси

V.A. Haponenko
PDF
5-10
D.V. Kovalov, A.B. Ponomarenko
PDF
11-16
L.А. Litvin
PDF
17-22
D. Mykhailova
PDF
23-30
Bernadeta Nowak
31-36
I. Yu. Osadchuk
PDF
37-43
V. V. Osin
PDF
44-51
L. S. Khorishko
PDF
52-56
A. A. Shulika
PDF
57-61
Ya.B. Yarosh
PDF
62-66

Політична культура та ідеологія

I. V. Matsyshyna
PDF
67-72
S. V. Savoyska
PDF
73-78
V. I. Tereshchuk
PDF
79-83

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

M. M. Kasyanova, M. S. Levachuk
84-89
S. V. Kосh
PDF
90-96
N. V. Malynovska
PDF
97-101
Serusht Najat
PDF
102-106
O. I. Pavliuk
PDF
107-112
P. V. Stepanets
PDF
113-119
A. O. Tsekhovalova
PDF
120-125
Javid Shikhalili
PDF
126-134