Виокремлення та обгрунтування основних складових суспільно-політичної обстановки.

Автор(и)

  • Yu. V. Semenyuk Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка
  • I. M. Holynskyi Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2020.1.19

Ключові слова:

суспільно-політична обстановка, елементний склад, суспільно-політичні процеси, оцінювання, прогнозування, фактори, умови, події, явища

Анотація

Досліджуються основні складові суспільно-політичної обстановки та її елементний склад: зовнішньополітичний курс держави; внутрішньополітична обстановка в регіоні чи державі; політичне (воєнно-політичне) керівництво; оцінка політичних норм; аналіз політичної культури суспільства; стан економіки регіону чи держави; стан збройних сил (в тому числі аналіз можливостей щодо ведення гібридної війни); соціально-психологічна атмосфера у суспільстві; етноконфесійна ситуація в регіоні чи державі; демографічна ситуація в регіоні чи державі; географічне розташування; екологічна обстановка в регіоні чи державі; криміногенна ситуація в регіоні чи державі. Визначено структурні елементи суспільно-політичної обстановки, до яких відносяться: суб’єкти суспільно-політичного процесу; соціально-політичні інтереси та цілі; реальні соціально-політичні події, процеси та явища. Вплив таких чинників на суспільно-політичну обстановку буде визначати її рівень, а саме: звичайна, загострена, кризова, надзвичайна.

Відзначено, що головною метою оцінювання суспільно-політичної обстановки є відображення ситуації та визначення факторів, умов, подій, явищ, які необхідно постійно аналізувати для подальшого впливу на суспільно-політичні процеси. Показано, що всебічний аналіз, оцінювання суспільно-політичної обстановки полягає у визначенні факторів розвитку та взаємовідносин суб’єктів суспільно-політичного процесу, які безпосередньо чи опосередковано впливають на суспільно-політичну обстановку у державі чи окремому регіоні. Саме це надає керівництву держави можливість діяти щодо стабілізації, або дестабілізації ситуації, як на міжнародній арені, так і всередині держави.

Посилання

Бусленко Н. П., Калашников В. В., Коваленко И. Н. Лекции по теории сложных систем. Москва: Советское радио, 1975. 441 с.

Згуровский М. З., Панкратова Н. Д. Системный анализ. Проблемы, методология, приложения. Киев: Наукова думка, 2005. 743 с.

Згуровский М. З. Исследование социальных процессов на основе методологии системного анализа

/ Згуровский М. З., Доброногов А. В., Померанцева Т. Н. Киев: Наукова думка, 1997. 221 с.

Блауберг И. В., Юдин Э. Г. Становление и сущность системного подхода. Москва: Наука, 1973. 274 с.

Щедровицкий Г. П. Проблемы методологии системного исследования. Москва: Машиностроение, 1954. 279 с.

Тимченко А. А. Системний підхід до наукового дослідження (методико-технологічні аспекти) / А. А. Тимченко // Вісник ЧДТУ. − 2005. − № 1. − С. 191−197.

Плют В. Сравнительный многомерный анализ в экономических исследованиях: Методы таксономии и факторного анализа / Плют В. Москва: Статистика, 1980. 151 с.

Литвак Б. Г. Экспертная информация: Методы получения и анализа / Литвак Б. Г. Москва: Радио и связь, 1984. С. 118.

Китаев Н. Н. Групповые экспертные оценки / Китаев Н. Н. Москва: Экономика, 1975. С. 64.

Бешелев С. Д. Математико-статистические методы экспертных оценок / С. Д. Бешелев, Ф. Г. Гурвич. Москва: Статистика, 1980. 263 с.

Волошин О. Ф. Моделі та методи прийняття рішень / О. Ф. Волошин, С. О. Мащенко. [2-ге вид., перероб. та допов]. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. 336 с.

Снитюк В. Е. Эволюционные технологии принятия решений в условиях неопределенности: монография / Снитюк В. Е. Київ: «МП Леся», 2015. 347 с.

Снитюк В. Є. Прогнозування. Моделі, методи, алгоритми / В. Є. Снитюк. Київ: Маклаут, 2008. 364 с.

Згуровський М. З. Сценарний аналіз як системна методологія передбачення / М. З. Згуровський

// Системні дослідження та інформаційні технології. 2002. № 1. С. 7–38.

Азаров І. Підготовка майбутніх офіцерів до прогностичної діяльності у процесі навчання у вищих військових навчальних закладах: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. Київ, 2018. С. 64.

Симонов К. В. Политический аналіз : учеб. пособие / К. В. Симонов. Москва: Логос, 2002.152 с. С. 44.

Лиханова И. В. Дестабилизирующие факторы политического процесса и национальная безопасность: современный теоретический дискурс // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. 2004. № 3. С. 59, 60.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку