Порівняльна характеристика програмно-інституційної бази цифрової дипломатії Словацької Республіки та Угорщини.

Автор(и)

  • Ya. Yu. Matchuk Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2020.1.17

Ключові слова:

цифрова дипломатія, зовнішня політика, Словацька Республіка, Угорщина, публічна дипломатія

Анотація

За сучасних умов глобального поширення та застосування мережевих технологій і онлайнплатформ у всьому світі, а також зростання їхньої ролі і впливу на різні сфери життя країн, в тому числі і зовнішню політику, розглядаємо новітнє явище цифрової дипломатії як результат еволюції комунікації з іноземними аудиторіями та її часткового переходу в цифровий простір. Оскільки явище цифрової дипломатії не має остаточної теоретичної концептуалізації у вітчизняній науці, то з’являється необхідність вивчення підходу різних держав до цього питання для виявлення спільних та відмінних рис у трактуванні явища та його практичного застосування. Зокрема, у роботі автором проаналізовано організаційно-правову основу цифрової дипломатії у Словацькій Республіці та Угорщині.

Стаття фокусується на підході Словацької Республіки та Угорщини до цифрової дипломатії та їхніх ключових інституціях, до компетенції яких входить ця сфера. З цією метою автор надає цілісний огляд правової бази, що лежить в основі розвитку цифрової дипломатії Словацької Республіки та Угорщини, а також аналізує систему урядових та неурядових організацій, які наразі діють у цій сфері і несуть відповідальність за її розвиток в обох державах та способи сприяння досягнення цілей цифрової дипломатії. Крім того, у статті запропоновано подальші перспективи для прогресивного розвитку та підвищення ефективності ініціатив і програмно-інституційної бази цифрової дипломатії у Словацькій Республіці та Угорщині на основі проведеного порівняльного аналізу актуального становища цієї сфери в обраних державах. Встановлено, що на рівні обох держав необхідно розробити всеохоплюючу програму щодо використання інструментів цифрової дипломатії з метою уніфікованого представлення держав в онлайн-просторі, а також підвищення рівня забезпечення національних інтересів та просування зовнішньополітичних ініціатив.

Посилання

Hocking B. Digital Diplomacy in the Digital Age,. Clingendael Institute, 2015.

Cull N.J. The Long Road to Public Diplomacy 2.0: The Internet in US Public Diplomacy. International Studies Review 15 (1), 2013.

Manor I. What is Digital Diplomacy, and how is it Practiced around the World? A brief introduction. Diplomatist Magazine 2016 Annual Edition, 2016.

Pocheptsov, Georgii. Cognitive Attacks in Russian Hybrid Warfare. Information & Security: An International Journal. 41. 2018. p. 37-43.

Pipchenko Nataliya, Makarenko Ievgeniia and Ryzhkov Mykola. Current Challenges to the EU Integration Policy. On-Line Journal Modelling the New Europe, № 31 / 2019, p. 37-60, https://doi.org/10.24193/OJMNE.2019.31.03.

Pipchenko, N., & Moskalenko, T. (2017). Promotion of Ukraine’s cultural diplomacy in the EU. Politologija, 86(2), 124-154. https://doi.org/10.15388/Polit.2017.2.10745

Zákon z 11. septembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

URL: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/287/ (дата звернення: 08.02.2020).

Značka Slovensko: jednotná vizuálna identita štátnej správy, koherencia vládnych politík a potreba systémového riešenia jednotnej prezentácie SR v budúcnosti. URL: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/12661/1 (дата звернення: 08.02.2020).

Posilnenie postavenia Slovenskej Republiky v Európskej Únii a vo svete.

URL: https://www.vlada.gov.sk//posilnenie-postavenia-slovenskej-republiky-v-europskej-unii-a-vo-svete/

(дата звернення: 08.02.2020).

Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030. URL: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vizia-strategia-rozvoja-slovenska-do-roku-2030 (дата звернення: 08.02.2020).

Aktualizácia marketingovej stratégie Sekcie cestovného ruchu na roky 2019 – 2020 Ministry of Transport

and Construction of the Slovak Republic. URL: file:///Users/user/Downloads/AktualizaciaMarketingovejStrategie2.pdf (дата звернення: 08.02.2020).

SR č. 528 z 28. novembra 2018 Návrh inštitucionálneho zabezpečenia slovenskej inovačnej diplomacie. URL: https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/inovacna-diplomacia/index.html (дата звернення: 08.02.2020).

Digitális Jólét Program (DJP) 2.0. URL: https://digitalisjoletprogram.hu/hu/rolunk (дата звернення: 08.02.2020).

A szabadság kultúrája. Magyar kulturális stratégia 2006-2020.

URL: https://doksi.hu/get.php?lid=16445&order=DisplayPreview (дата звернення: 08.02.2020).

Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról – 4/2019 (III. 13.) KKM utasítása. URL: https://www.kormany.hu/download/d/64/91000/A%20Külgazdasági%20és%20Külügyminisztérium% 20SZMSZ-e.pdf (дата звернення: 08.02.2020).

V4 connects. Hungary Presidency Programme. URL: http://www.visegradgroup.eu/documents/presidency-programs (дата звернення: 08.02.2020).

Organigram Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

URL: https://www.mzv.sk/documents/30297/0/Anglick%C3%BD+organigram+ministerstva/50d12b93-63e6-46a6-8630-1eebf86789d9 (дата звернення: 08.02.2020).

Štatút Pracovnej skupiny pre koordinovanú prezentáciu Slovenska v zahraničí. URL: https://www.mzv.sk/ documents/10182/2771356/009+%C5%A0tat%C3%BAt+Pracovnej+skupiny+pre+koordinovan%C3%BA+prezent%C3%A1ciu+Slovenska+v+zahrani%C4%8D%C3%AD (дата звернення: 08.02.2020).

Digitálna koalícia Slovenskej republiky. URL: https://digitalnakoalicia.sk/ (дата звернення: 08.02.2020).

Organogramja Külgazdasági és Külügyminisztérium. URL: https://www.kormany.hu/download/c/64/91000/ A%20K%C3%BClgazdas%C3%A1gi%20%C3%A9s%20K%C3%BCl%C3%BCgyminiszt%C3%A9rium%20organogramja.jpg (дата звернення: 08.02.2020).

Balassi Intezet – Hivatalos Oldal. URL: http://www.balassiintezet.hu/en/balassi-institute-hq/

(дата звернення: 08.02.2020).

Nemzetközi Igazgatóság Balassi Intezet – Hivatalos Oldal. URL: http://www.balassiintezet.hu/en/ international-relations/international-directorate/ (дата звернення: 08.02.2020).

Tempus Közalapítvány – Hivatalos Oldal. URL: https://tka.hu/37/about-us (дата звернення: 08.02.2020).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку