Відродження/ренесанс: історія застосування культурологічного концепту в політичній практиці.

Автор(и)

  • M. B. Kushnarova Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2019.4.12

Ключові слова:

відродження, Росія, США, Україна, Італія, президентські вибори

Анотація

Стаття присвячена аналізу досвіду застосування культурологічного поняття «ренесанс/відродження» у політологічній сфері.

Наголошується, що історія широкого застосування концепта відродження у гуманітарному та суспільному знанні розпочалася у другій половині ХІХ ст.. Застосування згаданого концепту по тому набуло вкрай широкого як географічного, так і галузевого ареалу, і тепер він є звичним елементом не тільки мистецтвознавчих та історичних, а й економічних, політологічних, соціальних студій та державотворчої діяльності.

Виокремлено світоглядний, політологічний та історіософський чинники набуття концептом відродження такої значної популярності.

Випадки суто інструментального застосування концепту розглядаються на прикладах гасел, що їх політичні діячі використовували у передвиборчих перегонах, які мали місце у США та Росії наприкінці ХХ − на початку ХХІ ст. (Р.Рейган, Б.Клінтон, Д.Трамп, Б.Єльцин, В.Путін).

Як досвід концептуального застосування ідеї відродження наведено приклади, пов’язані з добою Б.Муссоліні, діяльністю графа С.Уварова у Росії (І половина ХІХ ст..), як приклад непрограмного відродження − українське національне відродження ХІХ ст..

Як концепт, так і похідна від нього ідея відродження наділені певною ефектністю, привабливістю для профанних кіл суспільства, що істотно полегшує їхнє використання різноманітними політичними силами. Концепт та ідея постають як украй невизначені, позбавлені як чітких меж, так і можливостей до моделювання, такі, що важко надаються до свідомого цілепокладання, отже, спроба їхньої реалізації провокує до більш-менш очевидного порушення причинно-наслідкових зв’язків, що визначають поступальний характер історичного процесу. Тому суттєво конструктивнішим видається прагнення до руху у майбутнє, без закликів до повернення у минуле, яким би яскравим воно не здавалося.

Посилання

Бицилли П.М. Место Ренессанса в истории культуры. Сост. Б.С.Каганович. Санкт-Петербург: Мифрил. 1996. 256 с.

Адлер А. Наука жить. Киев: Port-Royal. 1997. 288 c.

Саморуков М. Большие Владимиры для малых народов: зачем ставить фэнтези-памятники персонажам из Х века. URL: https://carnegie.ru/2015/07/23/ru-60839/idw9 (дата звернення: 05.07.2019)

Российское образование. Федеральный портал. URL: http://files.schoolcollection.edu.ru/dlrstore/22364f15-607b-433e-97e6-0f71d88eeece/VuboryPrezidentatxt.pdf (дата звернення: 11.06.2019).

Беседин П. Как возродится Россия, если душит сама себя? URL: https://regnum.ru/news/2425302.html (дата звернення: 22.05.2019)

Chasmar J. Bill Clinton vowed to ‘make America great again’ in 1992, now says slogan is racist. The Washington Times. URL: https://www.washingtontimes.com/news/2016/sep/9/bill-clinton-vowed-to-makeamerica-great-again-in-/ (дата звернення: 27.07.2019)

Lasansky M.D. The Renaissance Perfected. Architecture, Spectacle, and Tourism in Fascist Italy. The Pennsylvania State Univ. Press. 2004. 412 p.

Джоунс Т. Потаємне серце Італії. Київ: Темпора. 2012. 320 с.

Annuario statistico italiano. URL: https://www.istat.it/it/files//2018/12/C14.pdf (дата звернення: 20.06.2019).

Уваров С.С. О некоторых общих началах, могущих служить руководством при управлении Министерством Народного Просвещения. Река времен. Вып. 1. Москва: Эллис Лак – Река Времен. 1995. С. 70-72.

Брежнев Л.И. Возрождение. Москва: Политиздат. 1978. 62 с.

Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas (дата звернення: 11.08.2019)

Турченко Ф.Г., Мороко В.М. Історія України: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. Київ: Генеза. 2017. 384 с.

Грушевський М С. Нарис історії українського народу. Твори : у 50 т. Редкол.: Г. Папакін, І. Гирич та ін. Т.22. Львів: Видавництво "Світ". 2015. 526 c.

Дорошенко В. Українство в Росії. Новійші часи. Відень. 1917. URL: http://chtyvo.org.ua/authors/ Doroshenko_Volodymyr/Ukrainstvo_v_Rosii_Novishi_chasy/ (дата звернення 02.08.2019)

Мелешевич А. Попереду у нас – наступні 400 років розвитку та досягнень. URL: https://www.ukma.edu.ua/index.php/about-us/istoriya-akademiji/mohyliantsi-400-rokiv (дата звернення: 07.05.2019)

Стратегія сталого розвитку «Україна − 2020». URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (дата звернення: 14.05.2019)

Лейтес А.М. Ренессанс украинской литературы. Харків. 1925. 34 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політична культура та ідеологія