Ризики як чинники зростання недовіри у глобальну добу.

Автор(и)

  • N. О. Maistruk Національний технічний університет України «Киівський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2018.1.10

Ключові слова:

ризик, політичні ризики, економічні ризики, генерація ризиків, глобальні ризики, довіра, недовіра

Анотація

У статті аналізуються концепції ризику Н.Лумана, У.Бека, Е.Гіденса у контексті дослідження модерних суспільств з позицій системної та культурологічної парадигм. Об’єктивний та суб’єктивний виміри ризиків розглядаються у взаємозв’язку з трансформаціями суспільства у глобальну добу. В об’єктивному вимірі відбувається універсалізація ризику у зв’язку із виникненням нових різновидів глобальних катастроф; глобалізація ризику (розширення сфер ризику на великі сегменти людства); інституціоналізація ризику через створення різних організацій (інвестиційні ринки, біржі, страхування тощо); зростання схильності до ризику: поява чи інтенсифікація ризику як побічного результату людської діяльності У суб’єктивному вимірі спостерігається зростання остраху перед ризиками серед індивідів (ризики як великий іспит для людства) внаслідок ускладнення суспільства та розвитку науки та технологій. Глобалізація також є багатовимірним явищем, зокрема виділяють об’єктивний, суб’єктний, комунікативний та інші виміри. Серед основних характеристик цього феномену називають: детериторіальність та позачасність; діалектика глобального та локального; гібридизація та фрагментація. Якщо на початку глобалізація була пов’язана з інтернаціоналізацією, то на сучасному етапі однією з найсуттєвіших тенденцій глобалізації є транснаціоналізація, що призводить до виникнення транснаціональних просторів. Транснаціональний владний простір слід розуміти насамперед як віртуальний простір, що надає стратегічні перспективии у національному просторі. Але, разом з цим, транснаціональні владні сфери втручаються практично у всі національно-державні простори влади. Транснаціоналізація, невизначеність політичної системи глобального суспільства є чинниками, що призводять до зростання ризикогенності життєвого середовища, а довіра – засобом протидії невпевненості та зменшення його ризикогенності. Глобалізація є мультиплікатором ризиків, породжуваних трансформаційними процесами усередині країни; баланс довіри/недовіри у суспільстві визначає конкурентоспроможність країни у глобальному просторі.

Посилання

Luhmann N. Soziologie des Risikos /Niklas Luhmann. – Berlin; N.Y.: Walter de Gruyter,1991 – 236 S.

Луман Н. Понятие риска /Никлас Луман // THESIS. – 1994 – №. 5. – С. 135 – 161.

Luhmann N. Okologische Kommunikation. Kann die moderne Gesellschaft sich auf okologische Gefardungen einstellen?/ Niklas Luhmann// – Opladen: Westdeutsch. Verl., 1986. – 250 S.

Stavcheko S. «Hazard /Risk / Crisis» as the Triad ESSENCE OF POLITICAL DEVELOPMENT / Serhii Stavchenko // // Evropský politický a právní diskurz. – 2017. – Vol. 2. – Iss.4. – P. 31-37.

Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну / У.Бек:[ пер. с нем. В. Седельник, Н. Федорова]. – М.: Прогресс, 2002. – 384 с.

Бек У. Власть и ее оппоненты в епоху глобализма. Новая всемирно-историческая экономия у / У.Бек: [пер. с нем. .А.Б. Григорьева, В.Д. Седельника]. – М.: Прогресс-Традиция, 2007. – 464 с.

Бауман З. У пошуках центру, що тримає. / З.Бауман //Глобальні модерності/ [за ред.. М. Фезерстоуна, С.Леша, Р.Робертсона: пер. з англ.. Т.Цимбал]. – К., Ніка-центр, 2008. – С. 201-221.

Дилон М. Безпека, філософія та політика/ М. Дилон // Глобальні модерності/ [ за ред.. М. Фезерстоуна, С.Леша, Р.Робертсона: пер. з англ.. Т.Цимбал]. – К., Ніка-центр, 2008. – С. 221-251.

Яницкий О.Н. Век риска и неопределенности/О.Н. Яницкий. [Електроний ресурс]. – Режим доступу: https://docviewer.yandex.ua/view/119189821/?*=VT15MDiAbpwsNVypdtt%2B9JDoAkF7InVybCI6Imh0dHA6Ly9l Y3NvY21hbi5oc2UucnUvZGF0YS81NTMvNjkyLzEyMTkvMDQ4LllBTklUU0tZLnBkZiIsInRpdGxlIjoiMDQ4Lll BTklUU0tZLnBkZiIsInVpZCI6IjExOTE4OTgyMSIsInl1IjoiOTkwNzQyMDc1MTUwMjA3MDM4NiIsIm5vaWZyY W1lIjp0cnVlLCJ0cyI6MTUxMDQ4MjU3MjA5NX0%3D&page=1〈=ru

Штомпка П. Доверие – основа общества / П. Штомка: [пер. с англ. Н.В. Морозовой]. – М.: Логос, 2012. – 440 с.

Гидденс Э. Последствия современности / Э.Гидденс: [пер. с англ.Г.К Ольховикова, Д.А. Кибальчича]. – М. Праксис, 2011. – 352 с.

Міхеєва В.В.Довіра як феномен соціальної реальності/ Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». – 2014. – №1(20). – С. 76-83.

Українське суспільство за 25 років: динаміка деяких соціальних показників. [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=732&page=1

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси