Культурно-освітня стратегія КНР у зовнішній політиці

Автор(и)

  • Н. М. Бакланова Національний університет «Одеська політехніка»
  • В. М. Букач ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2022.3.14

Ключові слова:

«м’яка сила»; «м’яка сила культури»; зовнішня культурна політика

Анотація

Актуальність дослідження визначається тим, що незважаючи на відносну розробленість тематики «м’якої сили» та «м’якої сили культури» у зовнішній (та внутрішній) політиці Китаю, фокус попередніх досліджень безпосередньо не наведений на культурно-освітню стратегію КНР у зовнішній політиці.
Метою нашого статті є дослідження культурно-освітньої стратегії КНР у зовнішній політиці. В основі дослідження лежать системний і міждисциплінарний підходи. Застосовані такі загальнонаукові методи пізнання як індукція і дедукція, аналіз і синтез, порівняння й аналогія, узагальнення й абстрагування, а також такі спеціально-наукові методи як дескриптивний і прогностичний, соціологічний і контент-аналіз, історико-генетичний і проблемно-хронологічний. Зрештою, це дозволило розкрити характер і перспективи освітньо-культурної стратегії КНР у зовнішній політиці.
Було наочно продемонстровано, що на думку китайських дослідників та китайського керівництва, ядром «м’якої сили культури» КНР мають стати елементи соціалістичної та традиційної культури Китаю, адаптовані до сучасних реалій. Вони вважають, що у процесі побудови «м’якої сили культури» Китаю слід додержуватись необхідного балансу між соціалістичними та традиційними національними ідеями, сучасними елементами масової культури та універсальними загальнолюдськими цінностями, які всі разом найефективніше забезпечать привабливість національної культури Китаю всередині країни та за її межами.
Було встановлено, що зовнішня культурна політика КНР спирається на різноманітні ресурси і розгортається у різних сферах, серед яких суспільні, гуманітарні та природничі науки, література, мистецтво, телебачення, радіо, кіно, спорт, туризм тощо. Значною різноманітністю характеризуються і форми такої співпраці: китайські мовні курси, культурні фестивалі, наукові школи та конференції, свята, виставки, обміни делегаціями та творчими колективами. Особливе значення надається гуманітарним обмінам: культурним (зокрема просуванню національних «культурних марок», серед яких пекінська опера, китайське циркове та бойове мистецтва) та освітнім (запрошенню до КНР іноземних студентів і викладачів, і створенню для них найбільш сприятливих умов тощо).

Посилання

Абрамов В.А. Императивный потенциал «мягкой силы» в стратегиях внутреннего и внешнего развития КНР. Вестн. ЧитГУ. 2010. № 3 (60). С. 8–15.

Актамов И.Г., Бадмацыренов Т.Б. «Мягкая сила» Китая: образовательные стратегии внешнеполитического влияния. Власть. 2019. Том 27. С. 231–236.

В нежных объятиях дракона? Мягкая сила Китая в Казахстане. Алматы: ОФ «Синопсис: Центр изучения Китая и Центральной Азии». 2018. 84 с.

Гарбарт М.И. «Мягкая сила с китайской спецификой»: основный особенности китайского подхода к концепции на современном этапе. Вестн. Забайкал. гос. ун-та. 2019. Т.25. №1. С. 46–53.

Журавлёва Е.В. Стратагема красотки: теории «Мягкой силы» с китайской спецификой. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. 2016. №.1. С. 17–31.

Кучинская Т.Н. Китайская модель мягкой силы: современные трансформации. Дискурс Пи. 2017. №.2 (27). С. 103–109.

Ломова Т.Е. Внешняя культурная политика Японии и Китая в современном мире. Россия и АТР. 2019. №.3. С. 52–70.

Тарабарко К.А. «Мягкая сила» культуры: эволюция концепции в трудах китайских учёных. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов : Грамота, 2016. № 7(69). Ч. 2. C. 181–184.

Ху Цзиньтао. Доклад на XVII Съезде КПК. Жэньминь жибао: web-site. 25.10.2007. URL: http://russian.people.com.cn/31521/6290184.html

Цзи Юешэн. Приоритеты внешней культурной политики Китая в условиях глобализации. Власть. 2017. Том 25. № 10. С. 148–154.

Constitution of the People’s Republic of China. The National People’s Congress of the People’s Republic of China : web-site. 11-20-2019. URL: http://www.npc.gov.cn/englishnpc/constitution2019/201911/ 1f65146fb6104dd3a2793875d19b5b29.shtml

Full text of Hu Jintao’s report at 18th Party Congress. Embassy of the People’s Republik of China in the United States of America : web-site. 2012/11/27. URL: https://www.mfa.gov.cn/ce/ceus/eng/zt/18th_CPC_National_ Congress_Eng/t992917.htm

Sharma Yojana. Confucius Institutes reappear under new names – Report. University World News : web-site. 30 June 2022. URL: https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20220630152610783

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-12

Номер

Розділ

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку