Політична відповідальність народу.

Автор(и)

  • A. Ponomarenko Вінницький національний технічний університет
  • D. Kovalov Вінницький національній аграрний університет

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2019.1.4

Ключові слова:

соціальна відповідальність, політична відповідальність, суб’єкти відповідальності, народ, історична відповідальність

Анотація

У статті розглядається політична відповідальність народу як особливий вид соціальної відповідальності. Метою даної статті є дослідження поняття та характерних рис політичної відповідальності державно-організованого народу в контексті європейської філософії ХХ ст. Для аналізу феномену політичної відповідальності народу використані, головним чином, праці К. Ясперса та Г. Йонаса.

Встановлено, що політична відповідальність як вид соціальної відповідальності має всі характерні риси та ознаки останньої, але також має і ряд особливостей. Політична відповідальність народу є колективною і складається з індивідуальної відповідальності кожного окремого громадянина. Кожна людина як «істота політична» несе певну політичну відповідальність і має тісний зв’язок з політичною владою своєї країни, тому що сама обирала її представників. Вона також відчуває на собі результати діяльності цієї влади як наслідок свого вибору.

За своїм сутнісним змістом політична відповідальність народу має два аспекти – позитивний (проспективна відповідальність) і негативний (ретроспективна відповідальність). Онтологічною основою політичної відповідальності народу є свобода як його природний стан, тому й відповідальність народу є природною. Політична відповідальність народу в часовому вимірі трансформується в історичну відповідальність його перед Богом за минуле, сучасне і майбутнє своєї держави та збереження життя людства на Землі. Наведено приклади політичної відповідальності народу за своє минуле.

Запропоновано визначення політичної відповідальності народу як міри відповідності солідарної політичної діяльності всіх громадян держави суспільно-історичним вимогам щодо здійснення публічної влади.

Посилання

Черныш А. М. Политическая ответственность в системе социалистического народовластия: монография. Харьков: Вища школа, 1987. 191 с.

Каменский А. В. Политическая ответственность в случае насильственного и ненасильственного перехода власти. Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. Москва, 2013. Выпуск 3. С. 88-92.

Торяник В. М. Взаємна політична відповідальність державної влади і громадянина в сучасній правовій державі: Автореф. дис ... канд. політ. наук: 23.00.02. Дніпропетр. нац. ун-т. Дніпропетровськ., 2006. 17 с.

Нисневич Ю. А. Об акторах политической ответственности. Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. Москва, 2013. Выпуск 3. С. 82-87.

Малкіна Г. Демократія і політична відповідальність. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Київ, 2010. Випуск 21. С. 23-32.

Політологічний енциклопедичний словник / упоряд. Горбатенко В. П.; ред. Шемшученко Ю. С.,. Бабкіна В. Д. 2-е вид., доп. і переробл. Київ: Генеза, 2004. 736 с.

Грищук В. К. Соціальна відповідальність: навчальний посібник. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. 152

Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації. Пер. з нім. Єрмоленко А. Київ: Лібра, 2001. 400 c.

Гутнер Г. Б. Национальный нарратив и национальная ответственность. Этическая мысль. Москва, 2017. Т. 17. №1. С. 94–100. DOI: 10.21146/2074-4870-2017-17-1-94-109

Ясперс К. Вопрос о виновности: О политической ответственности Германии. пер. Апт С. Москва: Прогресс, 1999. 146 с.

Сент-Экзюпери А. де. Планета людей. Военный летчик. Письмо заложнику. Пер. с франц. Москва: «Художественная литература», 1977. 366 с.

Катриченко Т. Посол Польши рассказал, почему Европа устала от Украины. Фокус

URL: https://focus.ua/politics/415600-golos-pekla.html (дата звернення 20.02.2019)

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси