«Вікна можливостей» держав в умовах глобальної пандемії COVID-19

Автор(и)

  • Т. П. Хлівнюк Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2021.1.17

Ключові слова:

глобальна пандемія; громадянське суспільство; виклики часу; події-відповіді; «вікна можливостей»

Анотація

Глобальна пандемія COVID-19 наочно продемонструвала усі «больові точки» країн, незважаючи на тип державного устрою та ступень соціально-економічного розвитку. Визначено, що економіки більшості країн уже увійшли в глибоку рецесію, зростають показники державного боргу. Відсутні перспективи очікуваного зростання на найближчі роки, яке вже намітилося після глобальної фінансової кризи 2008 року, але у теперішний час прогрес останнього десятиліття для виходу з фінансової кризи є знівельований, у зв’язку з подіями, пов’язаними з COVID-19 та його глобальними наслідками у соціально-політичній сфері будь-якої держави. Країни та регіони розробляють нові стратегії соціальної політики, тактики та стратегії подальшого розвитку, адаптивні до вимог часу, наприклад, на рівні ЄС було озвучено потребу навіть нового «Плану Маршалла».
Не менш важливим є і питання стану психічного здоров’я людини, погіршення якого пов’язане з соціальною ізоляцією, дистанціюванням, а порою і з втратою робочого місця, що, безумовно, деструктивно впливає на людину і потребує посилення уваги державних інституцій до цих важливих питань.
Очікуваною є нова хвиля популізму, породжена піднесенням економічної нерівності на тлі наслідків пандемії, що наочно і продемонструвала більшість країн світу.
Є всі підстави вважати, що глобальна пандемія COVID-19 стала визначальним чинником суспільно-політичного життя та соціальних взаємодій. Отже, можна стверджувати, що глобальна пандемія COVID-19 відкрила «вікна можливостей» у світовому політичному просторі, в якому державі в залежності від рівня розвитку демократії, соціальності та правотворчості приймають ті чи інші рішення щодо обмеження певних прав населення, що має як позитивні, так і негативні наслідки.
Отже, «вікна можливостей» у період глобальної пандемії розкрили всі «Ахіллесові п’яти» держав, продемонструвавши їх можливості / неможливості знайти адекватні події–відповіді на складні виклики часу світового масштабу, що цілком залежало від розвиненості країни в цілому, її важливого атрибуту громадянського суспільства, вектору спрямованості державної політики, інструментів здійснення контролю за владою, спрямованістю визначати завдання першочергового значення і можливістю держав завищити своїх громадян від цих викликів.

 

Посилання

Хлівнюк Т. П. Зміна завдань соціальної політики на тлі викликів глобальної пандемії COVID-19. Міжнародна спільнота в умовах змін: багатовимірний підхід: колективна монографія. Т. 4 / за ред. О. Кордонської, Р. Кордонського. Ольштин – Львів: Інститут політичних наук Вармінсько-Мазурського університету в м. Ольштин (Польща), 2020. C. 191-202.

COVID-19: How to Get Tested, https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/testing.htm, [17.08.2020]. Diхon R., No lockdown here: Belarus's strongman rejects coronavirus risks. He suggests saunas and vodka, «The Washington Post» 2020, 27 Mar.

Legrain Р. A COVID-19 Marshall Plan for Europe. URL: https://www.project-syndicate.org/commentary/ european-union-covid-marshall-plan-by-philippe-legrain-2020-04?barrier=accesspaylog, [10.04.2020].

Хлівнюк Т. П Соціальний вплив COVID-19: видозміна громадсько-політичного активізму. Міжнародна спільнота в умовах змін: багатовимірний підхід:колективна монографія. Т. 2 / за ред. О. Кордонської, Р. Кордонського. Ольштин – Львів: Інститут політичних наук Вармінсько-Мазурського університету в м. Ольштин (Польща), 2020. С. 10-20.

Della Porta D., Fernández J., Kouki Н., Mosca L. Movement Parties Against Austerity, Cambridge 2017.

Хома Н. М. Моделі соціальної держави: світовий та український досвід: монографія. Київ: Видавництво «Юридична думка», 2012. С. 397

Cohen N. Beware a new wave of populism, born out of coronavirus-induced economic inequity, «The Guardian». 2020, 18 Apr.

Gould-Wartofsky M. A. The Occupiers: The Making of the 99 Percent Movement, New York, 2015.

Семигіна Т. Вікна можливостей. Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотворення. Енциклопедичний словник-довідник. За заг. ред. Н. М. Хоми. Львів: «Новий Світ – 2000», 2015. С. 54.

Global digital strike, https://fridaysforfuture.org/next-big-strike-april-24/, [18.03.2020].

Van der Wolf М. Economic, Environmental Interests Compete in a Post-COVID Europe, https://www.voanews.com/ covid-19-pandemic/economic-environmental-interests-compete-post-covid-europe, [12.08.2020].

Sharma G. Covid-19 is changing the way people protest around the world, https://www.trtworld.com/magazine/ covid-19-is-changing-the-way-people-protest-around-the-world-35229, [08.04.2020].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-15

Номер

Розділ

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку