Політичні права та свободи: актуалізація питання та оцінка рівня забезпечення

Автор(и)

  • А. В. Пехник Національний університет «Одеська юридична академія»

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2020.4.10

Ключові слова:

політичні права; політичні свободи; права людини; держава; суспільство

Анотація

Актуальний аспект розгляду політичних прав та свобод полягає в регулюванні політичних прав та свобод на різних рівнях. Одне з головних питань будь-якої влади – це довіра людей до її інститутів. У державно-організованому суспільстві довіра людей до держави безпосередньо залежить від того, як держава гарантує та захищає права та свободи людей, наскільки держава допускає громадян до формування та реалізації власної волі, до участі в здійсненні державних функцій. Тут, слід звертати увагу на політичні вимоги громадян, які є предметом регулювання в рамках реалізації політичних прав та свобод. Саме на це й направлене дана дослідницька робота.
Політичні права та свободи в нашому суспільстві не стали ще повноцінною політикоправовою реальністю. З одного боку, держава не завжди надійно забезпечує та гарантує ці права, свободи, встановлює необґрунтовані перепони на шляху людей до використання їх же прав. З іншого боку, громадяни не вірять в ефективність свого впливу на владу за допомогою політичних прав, свобод. Тому виникає питання – як оцінити рівень дотримання в державі політичних прав та свобод громадян. У більшості випадків, коли здійснюється спроба дати оцінку дотримання політичних прав людини, то зазвичай використовують аналіз документів, які доступні широкому загалу. Однак такий підхід не позбавлений певних проблем, пов'язаних з неповнотою та невизначеністю даних, а також упередженим ставленням до проблеми. Оскільки не існує об'єктивних даних з даного питання то слід опиратися на фактологічний матеріал, на думки експертів з прав людини, які накопичують світовий запас знань вносять реальний внесок у поліпшення життя людей.

Посилання

Бук В. Зміст конституційних політичних прав і свобод. Право України. 2001. № 9. С. 21-23.

Гураль Л. Політичні права людини і громадянина в сучасній Україні. Вісник Прикарпатського університету. Політологія. 2016. Вип. 10. С. 125-130.

Ільницька У. В. Політичні права і свободи громадян: нормативно-правове забезпечення та механізми реалізації у демократичних державах. Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Політологія. 2012, Т. 197, Вип. 185. С. 37-41.

Кононенко Н. Політичні права і свободи в сучасній Україні: проблеми політичної практики.ІПіЕНД ім..І.Ф.Кураса НАН України. Наукові записки. 2018. №7. С.145-167.

Липчук О. І. Політичні права та свободи людини і громадянина: сучасний стан та проблеми реалізації в Україні/ Прикарпатський вісник НТШ. Думка. 2016. № 3. С. 72-78.

Людвік В. Д. Політичні права і свободи громадян України – основа принципу народного суверенітету. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2005. Вип. 31. С. 375-380.

Плющ В.О. Державна політика щодо захисту прав і свобод людини в Україні. Державне управління. 2008. №11. С.86-89.

Резолюція ПАРЕ щодо функціонування демократичних інституцій в Україні 26.01.2012

Россия уничтожила политические права в Крыму – Freedom House . 07 марта 2020 года. URL : https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/03/7/7242884/(дата звернення: 04.05.2020).

Скакун О.Ф. Теория государства и права. Х., 2000, 704.

Федоренко В. Політичні права та свободи людини і громадянина в Україні: поняття, види, характеристика. Історико-правовий часопис. 2016. №1 (7). С.80-86.

Щорічний звіт "Свобода у світі 2020" URL : https://freedomhouse.org/

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-02-18

Номер

Розділ

Політична культура та ідеологія