Економізація зовнішньої політики незалежної України

Автор(и)

  • Ю. В. Котик Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2020.3.13

Ключові слова:

економізація; зовнішня політика; економічна дипломатія; економічна безпека; національні інтереси

Анотація

У статті розкриваються сутнісні характеристики економізації зовнішньої політики України, етапи її становлення. Доводиться, що провідні світові держави мають тривалий напрацьований досвід економізації зовнішньої політики, який базується на постулаті забезпечення економічного зростання та сприяння добробуту як її головної мети. Формування засад економічної політики зовнішніх інституцій України відбувається у поєднанні радянських традицій та зразків світової практики. Акцентується увага на негативному впливі різновекторної зовнішньої політики головних акторів України на її економізацію. Стверджується, що економічна дипломатія перебуває у постійному процесі реформування, яке є не завжди послідовним, що негативно впливає на її результативність. Дипкорпусу не вистачає кваліфікованих кадрів-менеджерів саме зовнішньоекономічної діяльності. Вкрай необхідним є активний розвиток інститутів «недержавної дипломатії». Поки що не знайдено ефективну модель залучення громадянського суспільства. Зосереджується увага на важливості співпраці України з міжнародними організаціями в умовах збройного конфлікту на Сході та різкого скорочення експортно-імпортних операцій з Росією. Зроблено висновки, що в умовах глобалізації зростає роль соціальної функції МЗС України та її дипломатичного корпусу, яка полягає у інформаційному забезпеченні та правовому захисті українських громадян за кордоном. Зовнішньоекономічним інституціям потрібно максимально сприяти експортерам продукції з високою доданою вартістю. Провладнім колам України не завжди вистачає розуміння або бажання розуміти, що потужна економічна складова зовнішньої політики нашої держави та ефективна діяльність економічної дипломатії, що її втілює, є вагомим внеском у могутність економіки України, а отже її національної безпеки, безпеки кожного громадянина. Залишається значною мірою невирішеною проблема розмежування функцій провладних інституцій, насамперед що стосується повноважень адміністрації/офісу президента та міністерства закордонних справ. В основі успішної експортної експансії України мають бути більш фундаментальні системні інструменти, ніж прийнята Стратегія експорту. Існує нагальна потреба не тільки збереження, але й вдосконалення загальної стратегії зовнішньої політики, укріплення її пріоритетних напрямів та базових принципів.

Посилання

Аудит зовнішньої політики України. Рекомендації до стратегії зовнішньої політики. http://neweurope.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/Audit_sum_01_60_inet_ukr.pdf

Безпека та конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації. Монографія. За заг. ред. О.С. Власюка. Київ: НІСД, 2017. 384 с.

Веселовский А. Экспортный потенциал Украины: путь к возрождению. https://zn.ua/international/eksportnyy-potencial-ukrainy-put-k-vozrozhdeniyu-_.html (дата звернення 28.07.2020).

Експорт та імпорт України. Мінфін. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/eximp/ (дата звернення 13.07.2020).

Європейська та євроатлантична. Transition Book 2019. К.: Урядовий офіс з координації європейської та євроатлантичної інтеграції, 2019. 94 с.

Історія економіки та економічної думки. Навч. пос. Ред. колегія: В. М. Ковальчук (голова) та ін. К.: «Видавництво «Знання», 2008. 647 с.

Кучма Л. Економізація зовнішньої політики – це сфера, де ще потрібно серйозно попрацювати. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/138685-ekonomzatsya_zovnshno_poltiki_ukrani___ tse_sfera_ de_shche_potrbno_seryozno_popratsyuvati_vvaga_leond_kuchma_291326.html (дата звернення 28.07.2020).

Лещенко Л. Потрібні стратегічні корективи зовнішньої політики України. Національна безпека і оборона. 2004. № 9. С. 28.

Люди на експорт. Як трудова міграція впливає на українську економіку. URL: https://www.dw.com/uk/люди-на-експорт-як-трудова-міграція-впливає-на-українську-економіку/a-47365362 (дата звернення 13.07.2020).

Порошенко П. Зовнішня політика України: здобутки, проблеми, перспективи. Національна безпека і оборона. 2010. № 2. С. 2-5.

Постанова Верховної Ради України «Про Основні напрями зовнішньої політики України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3360-12#Text

Резонанс. Бюлетень матеріалів підготовлених на базі аналізу інформації електронних видань. 2012. № 75. URL: http://nbuviap.gov.ua/images/rezonans/2012/rez75.pdf

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Експортної стратегії України (“дорожньої карти” стратегічного розвитку торгівлі) на 2017-2021 роки» від 27.12.2017 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1017-2017-#Text (дата звернення 21.07.2020).

Североатлантический Альянс (НАТО) расширяет научное сотрудничество с Украиной. URL: https://bykvu.com/ru/bukvy/u-nato-zajavili-pro-rozshirennja-naukovogo-spivrobitnictva-z-ukrainoju/ (дата звернення 13.07.2020).

Синицын Н. От революции до «няни». Что украинские президенты обещали иностранным инвесторам. URL: https://112.ua/ekonomika/ot-revolyucii-do-nyani-chto-ukrainskie-prezidenty-obeshhali-inostrannyminvestoram-523085.html (дата звернення 21.07.2020).

Стефанішина О. Три складові членства: яким буде шлях України до НАТО. URL: https://www.eurointegration.com.ua/experts/2020/08/14/7113170/ (дата звернення 22.07.2020).

Танасійчук О. Економізація зовнішньої політики України залишається пріоритетом діяльності Міністерства закордонних справ. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/9344-ekonomizatsiya_ zovnishnoii_politiki_ukraiini_zalishatsya_prioritetom_diyalnosti_ministerstva_zakordonnih_sprav_16353.html (дата звернення 13.07.2020).

Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (дата звернення 24.07.2020).

Указ Президента України «Про деякі питання представництва економічних інтересів України за кордоном». № 522/2010. 8 квітня 2010 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/522/2010#Text (дата звернення 13.07.2020).

Указ Президента України «Про Положення про дипломатичну службу в Україні». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/267/93#Text (дата звернення 13.07.2020).

Українська призма: зовнішня політика 2015. К.: ГО «Рада зовнішньої політики «Українська призма», Фонд ім. Фрідріха Еберта, 2016. 164 с.

Українська призма: зовнішня політика 2016. К.: ГО «Рада зовнішньої політики «Українська призма», Фонд ім. Фрідріха Еберта, 2017. 204 с.

Українська призма: зовнішня політика 2017. К.: ГО «Рада зовнішньої політики «Українська призма», Фонд ім. Фрідріха Еберта, 2018. 232 с.

Українська призма: зовнішня політика 2018. К.: ГО «Рада зовнішньої політики «Українська призма», Фонд ім. Фрідріха Еберта, 2019. 258 с.

Українська призма: зовнішня політика 2019. К.: ГО «Рада зовнішньої політики «Українська призма», Фонд ім. Фрідріха Еберта, 2020. 390 с.

Шаров О.М. Економічна дипломатія: основи, проблеми та перспективи. Київ : НІСД, 2019. 560 с.

Шаров О. М. Іноземний досвід у галузі економізації зовнішньої політики. URL: http://ufpa.org.ua/blog/3844 (дата звернення: 05.08.2020).

Шмигаль Д. МЗС має сприяти посиленню українського експорту. URL: http://uaprom.info/news/175575- shmygal-prosit-mid-sposobstvovat-usileniyu-ukrainskogo-eksporta.html (дата звернення: 05.08.2020).

Чому пробуксовує експортна стратегія України. URL: https://business.ua/uk/chomu-probuksovueeksportna-strategiya-ukrajini

Як функціонує експортна стратегія України. URL: https://vezha.net.ua/yak-funkcionuye-eksportnastrategiya-ukrayini-shho-zminilos-i-chogo-ochikuvati/ (дата звернення: 05.08.2020).

Янукович В. Головна мета зовнішньої політики України – економізація. URL: https://ua.korrespondent.net/business/economics/1280955-yanukovich-zayaviv-shcho-golovna-metazovnishnoyi-politiki-ukrayini-ekonomizaciya (дата звернення: 25.07.2020).

Янукович розповів про міжнародне співробітництво й економізацію зовнішньої політики. URL: https://www.unn.com.ua/uk/news/558888-yanukovich-rozpoviv-pro-migenarodne-spivrobitnitstvo-yekonomizatsiyu-zovnishnoyi-politiki (дата звернення: 05.08.2020).

Association agreement between the EU and Ukraine. European Implementation (update). Brussels: European Union, European Parliamentary Research Service, 2020. 90 p.

Berridge G.R. Diplomacy. Theory and Practice. 5th edition. London: Palgrave Macmillan, 2015. 296 p.

Buzan B., Wæver O., Wilde de J. Security. A Framework for Analysis. London: Lynne Rienner Publishers, 1998. 240 p.

Chatterjee Ch. Economic Diplomacy and Foreign Policy-making. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, Springer Nature Switzerland AG, 2020. 201 p.

Jiang Yu., Legenko V. The Battle for Motor Sich: a Sino-American Dispute in Ukraine. China Brief. 2019. Vol. 19. Issue 20. P. 21-25.

Kostecki M., Naray O. Commercial Diplomacy and International Business. Discussion Papers in Diplomacy. Netherlands Institute of International Relations “Clingendael”, 2007. 41 p. p. 6.

Libront K. Economization of German security police. The case of German-Russian relations. URL: https://www.researchgate.net/publication/260488048 (дата звернення: 3.08.2020).

Morgenthau H.J. The Economics of Foreign Policy. Challenge. 1959. February. P. 8-13.

The New Economic Diplomacy. 4th Edition. Ed. by N. Bayne and St. Woolcock. Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2017. 339 p.

U.S. Department of the Treasury. Press Center. The Economic Component of Foreign Policy by John B. Taylor. URL: https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/po1061.aspx (дата звернення: 5.08.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-02

Номер

Розділ

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку