Забезпечення національної безпеки в контексті участі України в діяльності міжнародних організацій.

Автор(и)

  • O. V. Karpenko Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2020.2.16

Ключові слова:

міжнародні організації, національна безпека України, українське законодавство, нормативно-правова база, невоєнні засоби забезпечення безпеки, кризове врегулювання

Анотація

У статті розглянуто можливості та наявний інструментарій міжнародних організацій щодо сприяння забезпеченню національної безпеки України в умовах трансформації системи міжнародних відносин, спричиненої переглядом окремими державами світу основоположних норм міжнародного права.

У публікації проаналізовано підходи до взаємодії з міжнародними організаціями в питаннях національної безпеки, які знайшли відображення у нормативно-правовій базі України: покладання на сприяння міжнародних організацій та блоків в питаннях гарантування суверенітету та територіальної цілісності держави; відсутність розроблених чітких та послідовних механізмів взаємодії з міжнародними організаціями для досягнення цілей із забезпечення національної безпеки; відсутність розуміння дійсних, а не декларативних, можливостей міжнародних організацій щодо забезпечення національної безпеки держав-членів та партнерів.

З метою подолання зазначених проблемних аспектів покладання частини зобов’язань із забезпечення національної безпеки на міжнародні організації, визначено ключові напрями взаємодії органів державної влади України із окремими міжнародними структурами, які із застосуванням невоєнних засобів мають можливість сприяти забезпеченню національної безпеки України в існуючих умовах трансформації системи міжнародних відносин.

Зроблено висновок про те, що існують передумови для включення механізмів міжнародних організацій до системи забезпечення національної безпеки України за наступними напрямами: інформаційний, військово-цивільний та економічний.

З огляду на прогнозоване збереження суттєвої ролі міжнародних організацій у питаннях кризового врегулювання та гарантування миру, вважається за доцільне розробити послідовний алгоритм взаємодії органів державної влади України з міжнародними організаціями за напрямами, які сприятимуть забезпеченню національної безпеки України.

Посилання

Стратегія національної безпеки України : Указ Президента України від 26.05.2015 року №287. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015 (дата звернення: 08.06.2020).

Єдиний державний реєстр міжнародних організацій, членом яких є Україна станом на 01.01.2020. URL: https://data.gov.ua/dataset/89ea21a9-e0bf-4cac-a05e-c3da6e63d360/resource/eccd8762-2184-4fb3-8e73-6a491528d03d (дата звернення: 08.06.2020).

Аблазов І. В. Воєнно-політичні цілі держави та невоєнні засоби їх досягнення / І. В. Аблазов. Трибуна. 2007. № 9-10. С. 16–17.

Кондаков Е. Е. Невоенные меры обеспечения военной безопасности Российской Федерации и основные проблемы их реализации URL: https://flot.com/publications/books/shelf/safety/11.htm (дата звернення: 08.06.2020).

Nye J. The Benefits of Soft Power. Harvard Business School Web Site. URL: http://hbswk.hbs.edu/archive/4290.html (дата звернення: 08.06.2020).

Nanto Dick K. Economics and National Security: Issues and Implications for U.S. Policy / Dick K. Nanto. – Washington: Congressional Research Service, 2011. – 82 p.

Гончар М.М. Гибрессия Путина. Невоенные аспекты воен нового поколения / за заг. ред. М. М. Гончара. Фрагмент дослідження в рамках проекту «Антарес». К.: Центр глобалістики «Стратегія ХХІ», 2016. – 62 с.

Хоменко Г.Д. Основи миротворчості : Навчальний посібник. К.: Видавничий дім «ДЕМІД», 2008. 312 с.

Сирота Н.М. Политическая конфликтология : Учебное пособие / Під ред. Н. Сироти. М.: ИВЭСЭП, 2015. 112 c.

Про основи національної безпеки України : Закон України / Верховна Рада України. (Втратив чинність 08.07.2018) URL:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15 (дата звернення: 10.06.2020).

Про Воєнну доктрину України : Указ Президента України від 15.06.2004 року №648/2004.

(Втратив чинність на підставі Указу Президента України №555/2015 від 24.09.2015) URL:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/648/2004 (дата звернення: 10.06.2020).

Global Trends 2035: Paradox of Progress. Washington D.C., 2017. 235 p. URL: https://www.dni.gov/files/documents/nic/GT-Full-Report.pdf (дата звернення: 10.06.2020).

Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice. URL: https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf (дата звернення: 10.06.2020).

The North Atlantic Treaty. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17120.htm?

(дата звернення: 10.06.2020).

The Allience’s Strategic Concept. URL: https://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_68580.htm

(дата звернення: 10.06.2020).

Lobjakas Ahto. Estonia: Fearing “Decoding” by Russia / Toms Rostoks, Andris Spruds, and others.

The different faces of “soft power”. Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2015. C. 202-220.

75 percent of cases of interference in OSCE SMM work took place in Donbas : Interview with OSCE SMM head Ertugrul Apakan on September 7, 2017. URL: https://112.international/conflict-in-eastern-ukraine/75-percent-of-cases-of-interference-in-osce-smm-work-took-place-in-donbas-20532.html (дата звернення: 10.06.2020).

Sagramoso D. Russian Imperialism Revisited: From Disengagement to Hegemony. Abington, Oxon: Routledge, 2020. 386 p.

80% of OSCE observers in Mariupol are Russians. Interview with Vasyl Budyk (advisor to Minister of Defense of Ukraine) on November 11, 2014. URL: https://zik.ua/en/news/2014/11/11/80_of_osce_observers_in_mariupol_are_russians_539601 (дата звернення: 10.06.2020).

Новикова Д.О. Новые инструменты международного кризисного урегулирования: опыт Европейского Союза. М.: МГИМО–Университет, 2009. 112 с.

Rostoks Toms, Potjomkina Diana. Soft power of the EU and Russia in Eastern Europe / Toms Rostoks, Andris Spruds, and others. The different faces of “soft power”. Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2015. P. 243-256.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку