Репрезентація політичного режиму України у новинах онлайн-видання «Українська правда».

Автор(и)

  • N. O. Steblyna Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2019.4.14

Ключові слова:

політичний режим, перехідний політичний режим, політична журналістика, рейтинг згадуваності, джерела інформації

Анотація

На основі новин незалежного українського онлайн-видання «Українська правда» встановлюється різниця між двома українськими політичними режимами – часів Віктора Ющенка та часів Віктора Януковича. В царині вітчизняного наукового дискурсу політичний режим країни характеризується як перехідний або гібридний. За таких умов необхідними видаються методики, що дозволять точніше ідентифікувати подібні режими, а також – у майбутньому – прогнозувати зміну політичного режиму за певними показниками. У цій статті пропонується вважати одним із індикаторів режиму взаємини між мас-медіа як суспільним інститутом та владою. За такого підходу, аналізуючи презентацію влади у публікаціях ЗМІ, можна буде дійти висновків про тип політичного режиму в країні. Тому гіпотезою даного дослідження є наступне твердження: через формальний аналіз новин незалежного ЗМІ можна виявити та описати тенденції тяжіння режиму до більш демократичного та до більш авторитарного. Гіпотеза підтверджується через низку складових.

Зокрема, для перехідного режиму, що тяжіє до демократичного, характерна: більш різноманітна присутність героїв новин у заголовках, що виражається як у вищій частоті згадок (582 для Ющенка, 431 для Януковича), так і у більш довгому переліку унікальних позицій у загальному списку згадуваності (184 у Ющенка,127 у Януковича). Наявність у новинах інших популярних політиків чи героїв новин, окрім президента та їх незначне відставання від нього за згадуваністю (у випадку Ющенка ми бачимо переважання президента над другою позицією (Тимошенко) на 15 пунктів, у випадку із Януковичем друга позиція (теж Тимошенко) відстає від нього на 59 пунктів). Також для новин за часів Ющенка характерна більша кількість посилань на джерела інформації в межах однієї публікації. Є також відмінність і за типами джерел: у Януковича на друге-третє місце за популярністю виходять власна інформація / власні кореспонденти та ЗМІ. Це якраз свідчить про намагання ЗМІ шукати закриту інформацію та повідомляти про тиск на ЗМІ – припускаємо, що це притаманне перехідному режиму, що тяжіє до авторитаризму та авторитарним режимам.

Посилання

Балабан Р. Політичний режим в Україні в аспекті суспільних цінностей. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса, 2012. № 6. С. 253-268.

Білий О. Легітимація і сучасний політичний режим. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса, 2013. № 1. С. 43-54.

Буз, О. Політичний режим України в перехідний період. Історико-політичні проблеми сучасного світу, 2011. № 23-24. С. 201-206.

Буравченко Р. В. Політичний режим сучасної України: перспективи еволюції. Гілея: науковий вісник, 2016. № 109. С. 352-356.

Євтушенко О. Політичний режим та його роль у регулюванні взаємовідносин суспільства й держави. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". Серія : Політологія, 2016. № 284(272). С. 12-16.

Іванов, В. Ф. Основні теорії масової комунікації і журналістики: Навчальний посібник. Київ: Центр вільної преси. 2010. – 258 с.

Лалл, Д. Мас-медіа, комунікація, культура: глобальний підхід. Київ: К. І. С., 2002. – 264 с.

Мацишина І. В. Формування політичної реальності України. Київ: ТОВ «Твори», 2019. – 376 с.

Мацієвський Ю. Між авторитаризмом і демократією: політичний режим після "помаранчевої революції". Політичний менеджмент, 2006. № 5. С. 18-32.

Моісеєнко Д. Політичний режим постсоціалістичної України як елемент форми перехідної держави. Публічне право, 2016. № 4. С. 231-238.

Орлов, С. Трансформація політичної системи в сучасній Україні: проблеми інституційного аналізу. Вісник Львівського університету, 2014. № 4, С. 119-134.

Пантелейчук, І. В. Політичний режим в Україні: проблеми демократичного транзиту. Актуальні проблеми державного управління, 2010. № 2. С. 282-289.

Рудич, Ф. М. Політичний режим та народовладдя: методологічний контекст. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2010. № 1. С. 7-26.

Трач, А. С. Політичний режим пострадянської України: між поліцентризмом та моноцентризмом. Актуальні проблеми політики, 2015. № 55. С. 154-162.

Штромайєр, Г. Політика і мас-медіа. Київ: Києво-Могилянська акад, 2008. – 303 с.

Яремчук, В. Д. Міський політичний режим у Львові: внутрішні і зовнішні чинники формування та еволюції. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2016. № 1. С. 88-109.

BBC. The BBC’s Editorial Values and Standards. URL https://www.bbc.com/editorialguidelines (дата звернення: 10.11.2010)

Bennett W. L., Lawrence R. G., Livingston S. When the Press Fails, Political Power and the News Media from Iraq to Katrina. Chicago: Chicago Press, 2007.

Irex. Media Sustainability Index. URL https://www.irex.org/resource/media-sustainability-index-msi (дата звернення: 10.11.2010)

McCombs, M., Valenzuela, S. The Agenda-Setting Theory. CUADERNOS DE INFORMACIÓN, 2007. № 20, С. 44-50.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політична культура та ідеологія