Суспільна безпека в Україні: теоретичний та практичний аспекти.

Автор(и)

  • H. I. Melehanych ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2019.4.6

Ключові слова:

національна безпека, суспільна безпека, громадянське суспільство, неурядові організації, виклики, загрози, небезпеки

Анотація

Зростання усвідомленої громадянськості та активності в неурядових організаціях є важливим елементом успіху політичного та економічного зростання держави, а також це дає забезпеченість сфери суспільної безпеки. Це поняття для України не є активним у нормативноправовому полі, але все більше затребуваним у реальному житті. Дослідженню цього поняття присвячена дана стаття. Оскільки в сучасних умовах викликів та небезпек, які стоять перед Україною з огляду на російську агресію, згуртованість суспільства, яка є основою суспільної безпеки, має стати з’єднуючою ланкою між безпекою людини та безпекою держави. На сьогоднішній день небезпеки в цій площині пов’язані з відсутністю відповідних положень в українському законодавстві; неузгодженістю та плутаниною деяких понять (наприклад звуження розуміння «суспільної безпеки» до «громадської безпеки»); розчаруванням людей у своїх спільних можливостях. Проте, саме громадянське суспільство має бути головною опорою існуючої влади, а взаємодія між ними – запорукою забезпечення принципів демократії, пріоритету прав і свобод людини і громадянина, що є основою обраного шляху розвитку країни. Громадянське суспільство зацікавлене у забезпеченні високого рівня суспільної безпеки у країні, адже суспільне життя громадян – як цілісний процес взаємодії соціальних суб’єктів в конкретних умовах – безпосередньо залежить від цього. Саме тому безпека суспільства є однією з основних складових національної безпеки. Певні позитивні зміни останніх років в Україні можна все ж простежити (частково завдяки міжнародним організаціям та проєктам), що виявились у становленні та розвитку волонтерського руху для допомоги потребуючим, формуванні громадських рад для здійснення контролю за діями органів влади та участь у прийнятті та реалізації державних рішень при проведенні низки реформ та в боротьбі з корупцією.

Посилання

Аналітична доповідь до щорічного послання президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2018 році» URL: https://niss.gov.ua/publikacii/poslannya-prezidentaukraini/analitichna-dopovid-do-schorichnogo-poslannya-prezidenta (дата звернення: 15.11.2019).

Гібридні загрози Україні і суспільна безпека. Досвід ЄС і Східного партнерства За загальною редакцією В.Мартинюка (керівника проекту) Київ: Центр глобалістики «Стратегія ХХІ», 2018.105 с.

Конституція України URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 15.11.2019).

Корнієвський О. Концепт суспільної безпеки: Сучасний науково-експертний дискурс Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, випуск 21, 2009. С.103-107. URL: http://vlp.com.ua/files/21_58.pdf (дата звернення: 15.11.2019).

Порядок проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту Міністерством внутрішніх справ URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/507-2019-%D0%BF (дата звернення: 15.11.2019).

Ситник Г.П. Державне управління у сфері національної безпеки (концептуальні та організаційноправові засади): Підручник К.: НАДУ, 2011. 730 с.

Стан та перспективи соціальної безпеки в Україні: експертні оцінки: монографія / О. Ф. Новікова, О. Г. Сидорчук, О. В. Панькова [та ін.] / Львівський регіональнй інститут державного управління НАДУ; НАН України, Інститут економіки промисловості . К. ; Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. 184 с.

Шадська У. Безпека громади: пошук спільних рішень. – К: Типографія «huss», 2018. 154 с.

Шиіплова Л.М. Порівняльний аналіз ключових понять і категорій основ національної безпеки України: Автореф. дис... канд. політ. наук: 21.01.01 / Л.М. Шипілова ; Рада нац. безпеки і оборони України, Ін-т пробл. нац. безпеки. – К., 2007. – 20 с. – укp.

Freedom House підвищив «рейтинг демократії» в Україні. URL: http://www.bbc.com/ukrainian/ politics/2016/08/160801_freedom_house_ rating_sa. (дата звернення: 15.11.2019).

Kośmider Tomasz. National security social basis of the Republic of Poland. Role of non-governmental / Defense organizations security forum 2016 Volume of Scientific Papers I. Editori/Editors: doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.Mgr. Dávid Kollár, PhD. Mgr. Michaela Melková p/115-125.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси