Методичні засади формального аналізу політичного дискурсу.

Автор(и)

  • E. V. Kotov Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2019.3.12

Ключові слова:

політичний дискурс, дискурс-аналіз, постструктуралізм, формальний аналіз

Анотація

У рамках статті досліджено питання можливості та доцільності застосування формального методу як основи дискурс-аналітичного дослідження. Визначено основні проблеми, що виникають на етапі підготовки та проведення такого роду дослідження. Сформульовано ряд необхідних вимог щодо джерел аналізу як в теоретико-методологічному так і в суто практичному вимірі. Запропоновано можливості відбору різного роду таких джерел із зазначення доцільності та відповідності поставленим завданням. Обґрунтовано застосування постструктуралістської теорії дискурсу Е. Лакло та Ш. Муфф в якості засадничої методологічної основи, в контексті необхідних теоретичних та практичних вимог застосовуваного методу. Сформовано та доповнено категоріальний апарат з огляду на задачі та способи емпіричного пошуку, до якого віднесено наступні категорії: «вузлова точка», «суб’єктна позиція», «ланцюг еквівалентності/відмінності». Наведено визначення складного та багатовимірного концепту «дискурс» з точки зору постструктрулалістської теорії, таким чином, дискурс представлений як відносно стабільна реляційна система значень, сформованих навколо вузлових точок, така, що визначає все, що може бути сказано та помислено в рамках функціонуючої структури. Окрім того наведено епістемологічні засади дослідження, базованого на даному підході. В рамках роботи, автором запропоновано шляхи елімінації суб’єкта пізнання, відповідно до позиції постструктуралістської теорії дискурсу. Визначено основні етапи формального аналізу політичного дискурсу: їх особливості, в контексті застосування до наявної методологічної бази. Окрім того, обґрунтовано необхідність створення алгоритму автоматичного виявлення структури артикуляційної практики із вказанням особливостей такого алгоритму та шляхів їх вирішення.

Посилання

Морозов В. Е. Россия и Другие: идентичность и границі политического сообщества. – М.: Новое литературное обозрение, 2009. – 656 с.

Laclau E., Mouffe Ch. Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics / London : Verso. 1985. – 199 p.

Hall S., Held D., Hubert D., Thompson K. Modernity an Introduction to Modern Societies / MA.: Blackwell. 1996. – 672 p.

Discourse theory in European politics : identity, policy, and governance [Ole Weaver, Yannis Stavrakakis, Steven Griggs et al.] ; edited by D. Howarth and J. Torfing / Palgrave Macmillan : Basingstoke. 2004. – 364 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політична культура та ідеологія