«Демократична альтернатива» як фронда у львівському обкомі КПРС-КПУ.

Автор(и)

  • O. V. Chura Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького»

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2019.3.9

Ключові слова:

перебудова, компартійні структури, КПРС-КПУ, «Демократична альтернатива, опозиція, розпад, національно-визвольний рух, державність України

Анотація

Стаття ілюструє малодосліджений фрагмент розпаду комуністичних структур Львова на зламі 80 – 90-х рр. ХХ ст. внаслідок суперечливих реформ перебудови й стрімкого розгортання національно-визвольного руху патріотично налаштованої громадськості західних областей УРСР за відновлення державної самостійності України. Специфіка цього сегменту комуністичного фіаско полягала у штучній реанімації націонал-комуністичної ідеології, яка не була продиктована суспільним запитом, а відбувалася на основі прагнення незначної частини львівської партноменклатури відділити КПУ від КПРС, визнати українську самостійність і таким чином зберегти власні політичні позиції за умов «Декларації про державний суверенітет України» 1990 р.

Представники внутріпартійної опозиції у тогочасній компартійній адміністративній структурі Львова, були здебільшого місцевими молодими українцями – так званими «горбачовськими висуванцями». Вони займали середню управлінську ланку у міськкомі, райкомах та парткомах міста, а відтак не були чільними комуністичними керівниками ортодоксального брежнєвського штибу, скерованими із східних областей УРСР та РРФСР. Це дозволяло їм знаходитися на певній відстані від закостенілих сталінських комуністичних догм й розглядати КПРС-КПУ радше як засіб високостатусного кар’єрного просування, а ніж як спілку політичних однодумців. Їх автентичне національне коріння спричиняло внутрішню близькість до націоналкомуністичних позицій. Віддаленість від стійких комуністичних переконань більшовицького ґатунку у симбіозі із національним налаштуванням та кар’єрним вмотивуванням покликала до життя сурогатну реанімацію націонал-комунізму у вигляді опозиційної спілки – «Демократичної альтернативи». Така імітація не дозволила їй трансформуватися у впливову політичну силу у новочасному українському політикумі. Однак, її позитивна роль полягала у подальшому розхитуванні засад місцевої проросійської комуністичної влади, що була головною перешкодою на шляху відновлення державності України.

Посилання

Батенко Т. «Я повстаю, отже, я існую». Політичний портрет Івана Геля. Львів, 1999. 222 с.

Бегей И., Кондратюк К., Литюга В., Маловський С., Смовженко Т., Соболь Н., Шама Н. Суверенной Украине – суверенную компартию. // Львовская правда. 1990. 13 марта. С. 2.

ДАЛО (Державний архів Львівської області) Ф. 2. Оп. 15. Спр. 87. Арк. 16.

ДАЛО. Ф. 2. Оп. 15. Спр. 100. Арк. 17.

ДАЛО. Ф. 2. Оп. 15. Спр. 102. Арк. 19.

ДАЛО. Ф. 2. Оп. 15. Спр. 106. Арк. 11.

ДАЛО. Ф. 2. Оп. 15. Спр. 107. Арк. 34–36.

ДАЛО. Ф. 2. Оп. 15. Спр. 108. Арк. 14–16.

ДАЛО. Ф. 2. Оп. 15. Спр. 112. Арк. 121–122.

ДАЛО. Ф. 2. Оп. 15. Спр. 116. Арк. 12–20.

ДАЛО. Ф. 3. Оп. 62. Спр. 726. Арк. 10.

ДАЛО Ф. 3. Оп. 62. Спр. 738. Арк.126.

ДАЛО. Ф. 3. Оп. 62. Спр. 787. Арк. 63.

ДАЛО. Ф. 3. Оп. 62. Спр. 797. Арк. 20–21.

ДАЛО. Ф. 3. Оп. 62. Спр. 808. Арк. 20.

ДАЛО. Ф. 3. Оп. 62. Спр. 895. Арк. 54.

ДАЛО. Ф. 3. Оп. 62. Спр. 941. Арк. 197.

ДАЛО. Ф. 3. Оп. 62. Спр. 967. Арк. 17–18.

ДАЛО. Ф. 3. Оп. 62. Спр. 976. Арк.18

ДАЛО. Ф. 3. Оп. 62. Спр. 1023. Арк. 25.

ДАЛО. Ф. 4. Оп. 49. Спр. 67. Арк. 19.

ДАЛО Ф. 4. Оп. 49. Спр. 895. Арк. 82.

ДАЛО. Ф. 4. Оп. 50. Спр. 116. Арк. 14.

ДАЛО. Ф. 359. Оп. 14. Спр. 67 Арк. 7.

ДАЛО. Ф. 359. Оп. 14. Спр. 69. Арк. 29.

ДАЛО. Ф. 2638. Оп. 2 Спр. 18. Арк. 1.

ДАЛО. Ф. 2638. Оп. 2. Спр. 21. Арк. 10.

Диденко А. Не в количестве сила // Львовская правда. 1990. 11 июля. С. 1.

Запотічний П. Як «виганяли» партком // За вільну Україну. 1990. 8 липня. С. 3.

Львовская правда. 1990. 12 октября. С. 1.

Львовская правда. 1990. 4 апреля. С. 2.

Мейс Д., Панчук М. Український національний комунізм. Трагічні ілюзії: монографія. Київ : ІНВіП,1997. 496 с.

Рябый В. Обновлению противопоказани…// Львовская правда. 1990. 4 апреля. С. 2.

Тарасенко А. «Демократическая альтернатива» // Львовская правда. 1990. 4 апреля. С. 2.

Українська державність у ХХ столітті. Історико-політологічний аналіз/ О. Дергачов та ін. Київ : Політична думка, 1996. 716 с.

Чура В. І. Відродження націонал-комунізму в Галичині на зламі 80 – 90-х рр. ХХ ст. // Україна : культурна спадщина, національна свідомість. Державність. Ювілейний збірник на пошану Юрія Сливки. Львів, 2015. Випуск 27. С. 348–356.

Чура В. І. Руйнація компартійної влади на західноукраїнських землях наприкінці 80-х – початку 90 років ХХ століття. Львів : Ліга Прес, 2013. 705 с.

Шпорлюк Р. Комунізм і націоналізм: Карл Маркс проти Фрідріха Ліста. Київ : Основи, 1998. 480 с.

Ясинский В. На пути обновления // Львовская правда. 1990. 1 июля. С. 2.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси