Побудова сильної держави в концепції Френсіса Фукуями.

Автор(и)

  • N. O. Perepelytsia Київський національний університет імені Тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2019.3.7

Ключові слова:

держава, сильна держава, побудова сильної держави, Френсіс Фукуяма, децентралізація, сила

Анотація

За останні роки у багатьох, якщо не у більшості країн світу, як в науковому баченні , так і масовій свідомості поступово укорінюється тверде розуміння необхідності створення сильної і потужної держави, з чітко працюючими інститутами, здатної забезпечити належні гарантії громадянських прав і свобод, створити умови для успіху реформ. Сьогодні людство дуже гостро відчуває необхідність формування наукової концепції сильної держави і її подальшої практичної реалізації. Побудова сильної держави – одна з найбільш важливих проблем світової спільноти.

Його книги оригінальні, автор не є послідовним прихильником якої-небудь однієї філософської чи соціологічної школи. Він поєднує декілька течій для створення однієї – найкращої. Статті є завжди актуальними, відповідають тематиці сучасних політичних, соціальних і навіть екологічних проблем. Погляд Фукуями на побудову сильної держави цікавий і науковцям, і широкому загалу.

В цій статті проаналізовано еволюцію поглядів Френсіса Фукуями на побудову і становлення сильної держави, що є реальною необхідністю не лише для країн, що перебувають на стадії тотального реформування та розвитку, але й для розвинених країн світу.

Було встановлено погляд Ф. Фукуями на на розуміння феномену «сильна держава», окремі ідеї щодо необхідності посилення держави, охарактеризовано основні аспекти, які сприяють посиленню ролі та ресурсного потенціалу побудови сильної держави.

В статті висвітлено технологію побудови американської моделі сильної держави з точки зору Френсіса Фукуями і доведено, що тут головним критерієм сильної держави виступає набір соціально-політичних функцій та цілей, які вона реалізує, а тому сильна держава розглядається крізь призму її слабкості не лише в державно-інституціональному аспекті, а і як інструмент тиску на суспільне життя.

В статті використовувались структурно-функціональний (при аналізі особливостей поглядів Фукуями на розуміння сильної держави), порівняльний (при аналізі еволюції поглядів Фукуями на сильну державу), системний методи аналізу. 

Побудова сильної держави в концепції Френсіса Фукуями

Посилання

Дубовик Н.А. Феномен сильної держави: теоретичні аспекти практичних проблем / Н.А. Дубовик, В.Г. Пугач // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – С. 7-13. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (7)).

Петров М. П. Сильное государство и активная личность как потребность времени / М. П. Петров // Правовая политика и правовая жизнь. – 2010.– №3. –С. 190–213.

Топорнин Б. Н. Сильное государство – объективная потребность времени / Б. Н. Топорнин // Вопросы философии. – 2011. – № 7. – С. 20–37.

Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек / Френсис Фукуяма. – М.: "АСТ", 2004. – 592 с.

Фукуяма Ф. Сильное государство: Управление и мировой порядок в XXI веке : [пер. с англ.] / Фрэнсис Фукуяма.– М. :ACT :ACT Москва: хранитель, 2006. – 220 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси