Участь громадянського суспільства у протидії корупції: досвід країн Центрально-Східної Європи.

Автор(и)

  • I. M. Myloserdna Національний університет «Одеська юридична академія»

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2019.3.6

Ключові слова:

громадянське суспільство, корупція, антикорупційна протидія, ЦСЄ

Анотація

Стаття присвячена аналізу особливостей участі і ролі громадянського суспільства в умовах протидії корупції в сучасній державі. Корупція подібна до павутини закутує різні сфери життєдіяльності і різні рівні державної влади і тим самим робить державу слабкою і тим самим призупиняє його розвиток. Встановлено, що міжнародне співтовариство з метою запобігання та попередження корупції приймає ряд міжнародних документів, в яких підкреслюється важливість проблеми і та обставина, що боротьба з корупцією є завданням для усіх держав світу. Серед основних договорів в області протидії корупції слід зазначити: Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції, Конвенція Ради Європи про кримінальну відповідальність за корупцію, Конвенція Європейського Союзу про боротьбу проти корупції посадовців Європейської спільноти і посадовців держав-членів Європейського Союзу та інші.

У статті розглядається досвід країн ЦСЄ відносно антикорупційної політики та участі в ній громадянського суспільства та було встановлено, що державна підтримка виступає як одна з необхідних умов в проведенні антикорупційних реформ, прийняття відповідних нормативних актів, але їх здійснення неможливе, якщо суспільство не є готовим брати в цьому участь. Сьогодні слід говорити про необхідність формування та поширення нових громадських цінностей: надійність, відкритість, прозорість, активна участь і відповідальність, які формуватимуть антикорупційний світогляд і свідомість. Для проведення ефективної антикорупційної політики необхідними кроками виступають: становлення суспільства як рівного партнера в розробці та реалізації національної стратегії протидії корупції; залучення різних інститутів громадянського суспільства до антикорупційної протидії.

Посилання

Гаврилов С. Д., Макаренко К. М. Роль институтов гражданского общества в вопросах противодействия коррупции: опыт Волгоградской области Социальная интеграция и развитие этнокультур в евразийском пространстве. 7-1 (фев. 2019). С. 36-44. URL: http://journal.asu.ru/sidec/article/view/5804 (дата звернення: 05.09.2019).

Гамбеева Ю. Н., Медведева С. Н., Балашов Е. Л. Краудсорсинг – технология гражданского участия в государственном управлении // Российское предпринимательство, 2018. Том 19. № 12. С. 3947-3954 – URL: https://www.researchgate.net/publication/331483810_Kraudsorsing_-_tehnologia_grazdanskogo_ucastia_ v_gosudarstvennom_upravlenii. (дата звернення: 28.08.2019).

Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. М.: Русский язык, 2000. 1209 с.

Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 (дата звернення: 11.08.2019).

Ильин А.С. Краудсорсинг как инструмент модернизации государственного и муниципального управления / Регионы России: Стратегии и механизмы модернизации, инновационного и технологического развития. М.: Изд-во ИНИОН РАН. 2012. С. 117-122. URL: http://ukros.ru/wp-content/uploads/2012/11/%D0% B8%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D (дата звернення: 21.07.2019).

Кузнецова П. Ю. Участие институтов гражданского общества в общественном антикоррупционном контроле (российский опыт) Вестник ПНИПУ. Культура. История. Философия. Право. 2015. № 4. С.80-88. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/uchastie-institutov-grazhdanskogo-obschestva-v-obschestvennomantikorruptsionnom-kontrole-rossiyskiy-opyt (дата звернення: 28.08.2019)

Макарова М. Н. Антикоррупционная активность гражданского общества в Латвии: анализ перспектив практик. Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2016. № 2. С.18-31. URL: https://cyberleninka.ru/ article/n/antikorruptsionnaya-aktivnost-grazhdanskogo-obschestva-v-latvii-analiz-perspektivnyh-praktik (дата звернення: 28.08.2019).

Нисневич Ю. А. Коррупция в исторической ретроспективе с уточнениями и дополнениями. Общественные науки и современность. 2015. № 3. С. 90-100 URL: http://ecsocman.hse.ru/data/2018/08/05/ 1251869475/90-100_Nisnevich.pdf (дата звернення: 21.08.2019).

Панзабекова А. Ж. Зарубежный опыт противодействия коррупции и возможности его применения в странах ЕАЭС. Россия: тенденции и перспективы развития. 2015 Вып. 10. Часть III. С. 73–79. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnyy-opyt-protivodeystviya-korruptsii-i-vozmozhnosti-egoprimeneniya-v-stranah-eaes (дата звернення: 21.08.2019).

Парфенов Р. В. Краудсорсинг в области права: российский опыт и перспективы. Законодательство и экономика. № 7 2013. URL: http://www.center-bereg.ru/h143.html (дата звернення: 18.08.2019).

Реформы в сфере борьбы с коррупцией в странах Восточной Европы и Центральной Азии, достижения и проблемы 2013-2015 гг. ОЭСР 2016. 338 с. URL: https://www.oecd.org/corruption/acn/AntiCorruption-Reforms-Eastern-Europe-Central-Asia-RUS.pdf (дата звернення: 22.08.2019).

Руководство по борьбе с коррупцией Вена, 271 с. URL: https://www.osce.org/ru/secretariat/ 424898?download=true (дата звернення: 22.08.2019).

Фролова А. Д. Краудсорсинг в системе государственного управления: проблемы правового обеспечения. «ГосРег». 2015. № 2. URL: http://gosreg.amchs.ru/gosudarstvo-i-pravo/frolova-a-d-kraudsorsing-vsisteme-gosudarstvennogo-upravleniya-problemy-pravovogo-obespecheniya.html (дата звернення: 18.08.2019).

Хау Д. Краудсорсинг: Коллективный разум как инструмент развития М.: Альпина Паблишер. 2012. 288 с.

Хисаметдинова М.Ф. Технология краудсорсинга в государственном и муниципальном управлении. Международный научный студенческий конгресс МНСК-2013. URL: http://www.fa.ru/projects/mnsk/mnsk4/4/ (дата звернення: 18.08.2019).

Шапигузов С. М., Синягин А. К. Краудсорсинг в госсекторе: инновация с расчетом на гражданское общество. Бюджет, 2012. № 7. URL: http://bujet.ru/article/193827.php (дата звернення: 18.08.2019).

Korupcja_i_antykorupcja. сz_III, Warszawa: Wydział Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, 2012. 190 URL: http://www.antykorupcja.gov.pl/ak/wydawnictwa-cba/2438,Korupcja-i-antykorupcjacz-III.html (дата звернення: 21.08.2019).

The Oxford English Dictionary, Second Edition, 1986. Vol. 3. P. 974-975.

Transparency International URL: https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/ (дата звернення: 21.08.2019).

United Nations Convention against corruption – NY, 2004 URL: https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf (дата звернення: 21.08.2019).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси