Вплив ЗМІ на свідомість дітей в окупованих районах Донецької та Луганської областей.

Автор(и)

  • I. O. Polishchuk Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2019.2.6

Ключові слова:

дитина, інформаційна війна, Україна, Росія, громадська думка, ЗМІ

Анотація

У статті розкриваються сучасні загрози для інформаційної безпеки дітей на окупованих територіях за умов гібридної війни в контексті перспективи їх реінтеграції у соціально-політичне поле Української держави. Інформаційна війна є важлвим складовим чинником гібридної війни, яку розгорнула Російська Федерація протии суверенної України. Така форма боротьби є сукупністю методів та способів впливу на інформаційну сферу: від одноразової акції інформаційнопсихологічного та інформаційно-технічного впливу до комплексу дій, які передбачають спланований, систематичний вплив на свідомість і поведінку людей шляхом поширення упередженої, неповної чи недостовірної інформації з метою схилення їх до вчинення дій, вигідних для суб’єкта інформаційного вплив.

Агресивна антиукраїнська пропаганда ведеться зараз на усіх телеканалах РФ і ретранслюється на окуповані українські території. Відверта брехня, зневажливе ставлення до очільників Української держави підривають їх легітимність, формують у дитячій свідомості неадекватне ставлення до дійсності, підривають національну ідентифікацію, формують спаплюжене ставлення до Збройних сил України як до «загарбників», а не захисників Батьківщини. Сьогодні медіа-середовище, створене на окупованих РФ українських територіях, є агресивним та негуманним.

Робиться висновок, що повернення Україною контролю над тимчасово окупованими територіями є перспективою не найближчого часу, але вже зараз українські можновладці мають задумуватися над стратегією реінтеграції даних територій та громадян, що на них проживають. Особливо це стосується дітей та підлітків, адже вони змушені формувати свій політичний світогляд у ворожому до України інформаційному та соціокультурному середовищі.

Посилання

Я Жарков, Інформаційно-психологічне протиборство (еволюція та сучасність). К.: ПАТ Віпол, 2013, 248 с.

Г.Грачев, Информационно-психологическая безопасность личности: состяние и возможности психологической защиты. М.: Изд-во РАГС, 1998, 125 с.

В.Крамаренко, Токсикологічна хімія / Фармацевтична енциклопедія [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://pharmencyclopedia.com.ua/article/2474/desrukciya.

Словник української мови: у 11 т./ редкол.: І.Білодід (голова) та інші; Акад.наук Укр.РСР, Ін-т мовознавства ім.О.О.Потебні. К.: Наук. думка, 1970-1980. Т.2, 1971, 552 с.

Suddenly our life changed (Однажды наша жизнь изменилась) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.yuotube.com/watch?v=MshQF4g2Lm4.

Cпасенное Рождество[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.yuotube.com/watch?v=0g7li4C2DVg/.

Презентация первого детского журнала ЛНР «Вежливые человечки» состоялась в Луганске ) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.yuotube.com/watch?v=MshQF4g2Lm4.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Захист прав дітей на окупованих територіях та під час військових конфліктів