Комунікація українських політичних партій з виборцями у соціальних мережах.

Автор(и)

  • Ya.B. Yarosh Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2018.4.10

Ключові слова:

виборці, соціальні мережі, політичний процес, політична комунікація, політична партія

Анотація

Здійснено аналіз взаємодії політичних партій в Україні з виборцями. Акцентовано увагу на тому, що політичні партії використовують нові форми комунікації з громадянами. Обгрунтовано, що суб’єкти виборчого процесу не використовують соціальні мережі в повній мірі, як засіб комунікації, а як правило використовують їх як новинні портали через які інформують про безпосередню діяльність партій на місцях.

Зазначено, що політичні партії мають активніше залучати виборців до обговорення та дискусії на сайтах і у соціальних мережах. Для покращення комунікації з виборцями доцільно інформацію на Інтернет ресурсах розміщувати завчасно. Аргументовано, що слід розміщувати і контактну інформацію про місцеві і районні осередки партії і час від часу публікувати для виборців нагадування про те, як і з якими питаннями, чи пропозиціями виборець може звернутися до партії, чи її керівництва.

Зазначено, що аналіз регіональних Facebook-сторінок можна здійснювався за такими критеріями, а саме: наявність Facebook-сторінки, період активності сторінки, кількість підписників сторінки, кількість дописів, контент, кількість поширень дописів / лайків / коментарів, згадки про національних та місцевих політиків, тематика дописів.

Визначено повноту спектру політичних партій та умови їх функціонування, які є визначальними індикаторами демократичності суспільства. Демократичне суспільство не лише декларує, але й реально гарантує права й основні свободи громадян. Політичні партії разом із державними і партійними структурами виступають важливими елементами соціальнополітичної конструкції суспільства. В демократичних країнах вони перебирають на себе широке коло суспільних функцій, перетворюючись при цьому на невід’ємний структурний компонент суспільства. Аналіз ролі політичних партій у політичних процесах змушує до необхідності формування нових підходів у вивченні їх діяльності.

Досліджено сучасний стан участі політичних партій у політичному процесі. Аргументовано, що ті політичні партії, які не використовують в повній мірі соціальні мережі, як засіб комунікації з виборцями втрачають рівень підтримки. З’ясовано, що відсутність належної комунікації з виборцями через соціальні мережі знижує можливості долати політичним партіям репрезентативний бар’єр.

Посилання

Закон України «Про політичні партії в Україні» від 5 квітня 2001 р. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2365-14.

«Опора» провела в Черкасах публічну дискусію на тему комунікацій політичних партій з виборцями [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://pro-vincia.com.ua/novini/news_poltika/38684-opora-provela-vcherkasah-publchnu-diskusyu-na-temu-komunkacy-poltichnih-party-z-viborcyami.html

Парламентські партії майже не комунікують із закарпатськими виборцями через інтернет [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://zaholovok.com.ua/parlamentski-partiji-maizhe-ne-komunikuyut-iz-zakarpatskimivibortsyami-cherez-internet

Партійна система України до і після Майдану: зміни, тенденції розвитку, суспільні запити (Аналітичні доповідь Центру Разумкова) / Ю. Якименко (керівник проекту), А. Биченко, В Замятін, О. Мельник та ін. // Національна безпека і оборона. – 2015. – № 6–7. – С. 2–67.

Угрин Л. Комунікаційна політика / Л. Угрин // Політологія: енциклопедичний словник / За наук. ред. д-ра політ. н. Н. М. Хоми. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2014.– С. 311–312.

Центральна виборча комісія. Місцеві вибори 2015 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.cvk.gov.ua/pls/vm2015/PVM057?PID112=12&PID102=455&PF7691=455&PT001F01=100&rej=0&pt0 0_ t001f01=100#190

Як парламентські партії комунікують зі своїми виборцями у соціальних мережах? [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://www.facebook.com/opora.volyn

Facebook для одеських організацій парламентських партій: засіб комунікації чи новинний ресурс? [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://izbirkom.org.ua/publications/politika-8/2018/facebook-dlia-odeskikhorganizatsii-parlamentskikh-partii-zasib-komunikatsiyi-chi-novinnii-resurs/

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси