Вплив мережевої форми політичної комунікації на організаційні особливості сучасних політичних груп.

Автор(и)

  • A. A. Shulika Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2018.4.9

Ключові слова:

політична комунікація, мережа, мережева політична комунікація, політичні групи, соціально-політичні рухи, Інтернет-комунікація, краудсорсинг

Анотація

Представлена стаття присвячена аналізу сучасних політичних груп, які характеризуються застосуванням нової форми організації на основі мережевої комунікації. Зазначається, що сучасні політичні групи намагаються створити нові неієрархічні структури, які не мають жорсткої структури організованого членства, внутрішньої бюрократії, керівних централізованих органів. Такі групи спрямовані на формування груп, що забезпечують більш високий рівень патрисипативної демократії, що забезпечує реальну участь учасників груп в прийнятті політичних рішень та вироблені векторів розвитку. У статті наголошується, що забезпечення існування мережевої організаційної моделі політичних груп здійснюється за рахунок використання нових комунікаційних технологій, які дозволяють людям обмінюватися інформацією і координувати дії не дивлячись на географічні відмінності.

Зазначається, що розвиток мережевих форм організації досить часто можна пояснити поступовим падінням рівня суспільної довіри до державних органів влади і здатності держави приймати ефективні рішення. В статті наголошується, що нові мережеві соціально-політичні групи та рухи ставлять своєю метою програму особистої свободи і поєднують це з вимогою соціальної справедливості, а також політичної і соціальної рівності, для чого зосереджуються головним чином на вільному доступі до знань і участі в прийнятті рішень. Нові мережі з їх адаптивною, інтерактивною і поліцентричною формою знайшли новий підхід до міжнародного кібер-активізму і можуть пристосувати різні види політичної комунікації в будь-яких місцях у будь-який час, пропонуючи новий тип соціально-політичної взаємодії. Більшість громадян тепер використовують внутрішні мережі в якості фільтрів довіри для оцінки політичної інформації.

Посилання

Абраменко А. В. Сетевая структура «Governance» как способ симметричной политической коммуникации / А. В. Абраменко, Т. А. Подшибякина // Человек. Сообщество. Управление. – 2014. – № 4. – С. 75-87.

Бєльська Т. В. Глобальне громадянське суспільство в світовому інформаційному просторі: проблеми і перспективи [Електронний ресурс] / Т. В. Бєльська // Політологічні студії. – 2016. – Вип. 5. – С. 9-23. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpps_2016_5_4

Castells, M. The rise of the network society [Electronic resource] / M. Castells. – 2nd ed., with a new pref., 2010. – 597 p. – URL: https://deterritorialinvestigations.files.wordpress.com/2015/03/manuel_castells_the_rise_ of_the_network_societybookfi-org.pdf

Chesters, G. Complexity and Social Movements: Process and Emergence in Planetary Action Systems / G. Chesters, I. Welsh. // Theory, Culture & Society. – № 22(5). – 2005. – р. 187-211.

Kavada, A. The European Social Forum and the Internet : a case of communications networks and collective action. [Electronic resource] / A. Kavada. – A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements of the University of Westminster for the degree of Doctor of Philosophy. – 2007. – 345 p. – URL: https://core.ac.uk/download/pdf/1929869.pdf

Maeckelbergh M. Horizontal Democracy Now: From Alterglobalization to Occupation [Electronic resource] / M. Maeckelbergh // Interface : a journal for and about social movements. – Volume 4 (1). – May 2012. – pp. 207-234 – URL: http://www.interfacejournal.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/Interface-4-1-Maeckelbergh.pdf

Protest, Social Movements and Global Democracy Since 2011: New Perspectivesм / Edited by: Thomas Davies, Holly Eva Ryan, Alejandro Milcíades Peña and others. London, 2016. – 38 р.

Samoilenko, S.A. Subversion practices: From coercion to attraction. / S.A. Samoilenko / In E.J. Bridgen, & D. Verčič, D. (Eds.), Experiencing Public Relations: International voices Routledge, London, UK., 2018. – pp. 174-193.

Shangapour S. Cyber social-networks and social movements. Case study: Tehran (2009-10) / S. Shangapour, S. Hosseini, H. Hashemnejad // International Journal of Scientific & Engineering Research. – Volume 2. – Issue 1. – January-2011. – p. 41-53.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси