Історичні та політико-правові аспекти діяльності польської поліції як частини системи громадської безпеки.

Автор(и)

  • Bernadeta Nowak University of Gdansk (Poland)

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2018.4.5

Ключові слова:

громадський порядок, поліція, система публічної безпеки, поліцейські структури, внутрішня безпека держави

Анотація

Почуття безпеки – це основна потреба людини як особистості. Питання, пов’язані з функціонуванням поліції, зокрема зі здійсненням нею владних повноважень, завжди були важливими для суспільства. Протягом різних епох становище поліції змінювалось, але вона завжди була збройним формуванням, яка слугувала державі незалежно від назви чи внутрішніх структурних особливостей. Її метою було забезпечення захисту людей, забезпечення громадської безпеки та порядку, захисту люди, їх життя, здоров’я та майна. У системі державної охорони міліція займає особливе місце, оскільки відповідає за стан громадської безпеки та порядку. Реалізація цих основних завдань особливо впливає на вдосконалення її організаційних структур, впровадження заходів щодо впровадження нових засобів та методів охорони громадської безпеки, освічене та професійне кадрове забезпечення, чіткість правових положень та співпрацю із зовнішніми структурами. У цій статті розкривається зміст поняття міліції, етимології цього терміну, а також його юридичного визначення. В статті окреслено історичні умови виникнення та розвитку поліцейських структур у Польщі, починаючи з початку польської держави, через часи державної монархії, втрати незалежності, першої та другої світової війни, до формування польської держави в комуністичні часи, аж до створення поліції відповідно до Закону від 6 квітня 1990 року про міліцію. У статті представлена структура організації, описані завдання, компетенції та правова база її функціонування. Окреслені місце поліції в адміністративній структурі держави, її основні цілі щодо охорони громадської безпеки та порядку, а також шляхи виконання завдань, встановлених багатьма правовими актами. Описано інструменти, доступні поліції для забезпечення безпеки та громадського порядку, права та обов’язки офіцерів. Визначено, що характерною особливістю поліції є те, що вона діє в інтересах суспільства в межах, передбачених законом, а сфера її завдань встановлена в Законі про поліцію, у міжнародних угодах, Кримінально-процесуальному кодексі та інших законодавчих актах.

Посилання

Bolesta S., Pozycja prawa Milicji w systemie organów PRL, Warszawa 1973.

Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.

Cylkowski T., Rola policji w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego, „Kultura Bezpieczeństwa: Nauka – Praktyka – Refleksje” 2015, nr 20.

Dziedzic A., Problemy funkcjonariusza Policji związane z codzienną służbą – badania ankietowe, Podstawowe zasady bezpiecznej służby funkcjonariusza policji, Dąbrowa Tarnowska 2012.

Historia państwa i prawa Polski do połowy XV wieku, red. J. Bardach, Warszawa 1957.

Hołyst B., Psychologia Kryminalistyczna, wydanie III wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2009.

Kotowski W., Ustawa o Policji. Komentarz praktyczny, Wyd. Wolters Kluwer Polska – ABC, Warszawa 2004.

Kvale S., Prowadzenie wywiadów, Warszawa 2012.

Mirska A., Policja jako podstawowy podmiot w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego, [w:] Bezpieczeństwo Wewnętrzne Państwa Wybrane Zagadnienia, red. S. Sulowski, M. Brzeziński, Warszawa 2009.

Misiuk A., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego Zagadnienia prawno-ustrojowe, Warszawa 2008.

Misiuk A., Historia Policji w Polsce od X wieku do współczesności, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Modrzejewski A., Metodologiczne i filozoficzne podstawy politologii. Zarys wykładu, Gdańsk – Elbląg 2011.

Paździor M, Szmulik B., Instytucje bezpieczeństwa narodowego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.

Pieprzny S., Policja. Organizacja i funkcjonowanie, wyd. III, Warszawa 2011.

Pieprzny S., Policja w systemie organów bezpieczeństwa i porządku publicznego [w:] E. Ura (red.), Bezpieczeństwo i porządek publiczny: historia, teoria, praktyka, konferencja naukowa, Hadle Szklarskie, 26 września 2003 r., Rzeszów 2003.

Policja gdańska na przestrzeni wieków: wybrane zagadnienia, red. Andrzej Gąsiorowski, Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk 2012.

Rau Z. Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2002.

Schaff L., Zakres i formy postępowania przygotowawczego, Warszawa 1961.

Sitek E., Czy to da się pogodzić. „Policja" 2013.

Taracha A., Czynności operacyjno-rozpoznawcze. Aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe, Lublin 2006.

Widacki J., Sarnecki P., Pojęcie bezpieczeństwa i porządku publicznego, [w:] Ustrój i organizacja Policji w Polsce oraz jej funkcje i zadania w ochronie bezpieczeństwa i porządku, Warszawa-Kraków 1997.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси