Досвід виборчих систем України в політико-правовому аспекті.

Автор(и)

  • D. Mykhailova Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2018.4.4

Ключові слова:

Україна, вибори, парламентські вибори, виборча система

Анотація

У статті надається політико-правова характеристика виборчих систем України в контексті парламентських виборів. Розглядається проблема пошуку оптимальної для України виборчої системи. Аналізується досвід застосування в Україні мажоритарної, пропорційної та змішаної виборчих систем на виборах народних депутатів у період із 1988 по 2018 роки.

Зміна виборчого закону перед кожними парламентськими виборами свідчить про нестабільність українського законодавства з цього питання. Лише із запровадженням змішаної виборчої системи у 1997 році політичні партії стали повноцінними учасниками політичного життя. До цього народні депутати обиралися за мажоритарною системою в одномандатних округах, що призвело до нерезультативності таких виборів. Виключно пропорційна система, яка існувала з 2004 по 2011 роки, вирішила цю проблему. Проте, через застосування «закритих» списків громадяни не мали можливості впливати на персональний склад парламенту. Це перешкоджало вираженню дійсного волевиявлення електорату. Змішана система, яка застосовується сьогодні, є компромісним рішенням для прихильників мажоритарної та пропорційної систем. Проблеми, які супроводжували українські вибори ще до здобуття незалежності, залишаються невирішеними.

Прийняття 7 листопада 2017 року проекту Виборчого кодексу України передбачає запровадження на виборах народних депутатів пропорційної виборчої системи з «відкритими» списками або преференційним голосуванням. Виникає необхідність обґрунтувати доцільність нової для України виборчої системи, яка пропонується для застосування на парламентських виборах. У зв’язку з цим, розглядаються позитивні та негативні характеристики мажоритарної та пропорційної виборчих систем. Встановлено, що виборча система має сприяти вираженню реального волевиявлення виборців, а також відповідати загальноприйнятим стандартам демократичних виборів. У статті пропонуються альтернативи по відношенню до пропорційної виборчої системи з «відкритими» списками, які зберігають переваги мажоритарної та пропорційної систем, і найбільш точно виражають реальне волевиявлення громадян.

Посилання

Выборы в Раду: в тренде – комбаты, журналисты, активисты [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/1483884-vyiboryi-v-radu-v-trende-kombatyi-zhurnalistyi-aktivistyi.html

Доповіді про виборчі системи: огляд можливих розв’язків та критерії вибору, ухваленої на 57 пленарній сесії 12-13 грудня 2003 року Запровадження виборчої системи з відкритими списками: можливий вплив на політичну систему України [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Національного Інституту Стратегічних досліджень – Режим доступу. – http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Yanishevskyi_vidkr_sp-60a2d.pdf

Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права: матеріали Венеціанської Комісії, Парламентської Асамблеї, Комітету Міністрів, Конгресу Місцевих і Регіональних влад Ради Європи: пер. з англ. / За ред. Ю.Б. Ключковського. – вид.2-е, випр. і доповн. – К.:2009. – 500 с.

Ключковський Ю. Еволюція виборчої системи України [Електронний ресурс] / Ю. Ключковський, Н. Богашева // Офіційний веб-сайт Центральної виборчої комісії України. – Режим доступу. – http://www.cvk.gov.ua/visnyk/index.php?mID=12

Конституція України від 28 червня 1996 року [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-вр

Марцеляк О.В. Конституційна реформа і модернізація виборчої системи України в контексті світового досвіду / Олег Марцеляк // Наукова бібліотека. – 2015. – с. 8-12.

Михальченко М., Самчук З. Виборчі системи: зарубіжний досвід / Микола Михальченко, Зореслав Самчук // Наукові записки. – №50. – с. 267-286.

Про вибори народних депутатів Союзу Радянських Соціалістичних Республік: Закон СРСР №9855-XI від 01 грудня 1988 року [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v9855400-88

Про вибори народних депутатів Української РСР: Закон Української РСР№8304-XI від 27 жовтня 1989 року [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/card/8304-11/ed19891027

Про вибори народних депутатів України: Закон України №3623-XII від 18 листопада 1993 року [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3623-12

Про вибори народних депутатів України: Закон України №541/97-ВР від 24 вересня 1997 року [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/card/541/97-%D0%B2%D1%80

Про вибори народних депутатів України: Закон України № 2766-III від 18 жовтня 2001 року [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2766-14

Про вибори народних депутатів України: Закон України № 1665-IV від 25 березня 2004 року [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1665-15

Про вибори народних депутатів України: Закон України №4061-17від 17 листопада 2011 року [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4061-17.

Проект Виборчого Кодексу України 3112-1 від 02 жовтня 2015 року [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56671

Резолюція ПАРЄ 1755 (2010) «Функціонування демократичних інституцій в Україні» від 04 жовтня 2010 року [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_a19

Рибачук М., Райковський Б. Аналіз концепцій сучасних моделей виборчих систем // Політичний менеджмент. – 2009. – № 3. – С. 45–54.

Рибачук М. Історичні аспекти становлення виборчої системи України / Микола Рибачук, Іван Шкурат // Політичний менеджмент. – 2004. – №1. – с.83-98.

Скубішевський М. Чому Україні потрібна мажоритарна виборча система [Електронний ресурс] / М. Скубішевський // Українська Правда. – 2014. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2014/08/21/7035437/

Declaration on criteria for free and fair elections [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.ipu.org/cnl-e/154-free.htm.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси