Подолання олігархізації політичних партій як індикатор реалізації національних інтересів України.

Автор(и)

  • L.А. Litvin Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2018.4.3

Ключові слова:

національні інтереси, політичні партії, внутрішньопартійна олігархізація, внутрішньопартійна демократія

Анотація

Метою дослідження є довести зв’язок між внутрішньопартійною організацією, демократизацією та реалізацією національних інтересів.

Наголошено, що ефективність реалізації національних інтересів держави залежить від багатьох факторів. Одним з них є діяльність політичних партій та їх вплив на розвиток політичної системи. Політичні партії є одним із основних інститутів у сучасних політичних системах. Саме партії покликані слугувати механізмом агрегації та артикуляції суспільних інтересів, самоорганізації населення, бути специфічною ланкою для інтеракції держави та суспільства. Але для ефективної діяльності політичній партії необхідна адекватна організаційна будова, яка відповідає ідеологічним засадам, принципам та функціональному призначенню певної партії.

Розглянуті ознаки олігархізації за Р. Міхельсом: поява керівництва; поява професійного керівництва та його стабілізація; формування бюрократії, тобто апарату, що призначається; централізація влади; переорієнтація цілей з кінцевих на інші; посилення ідеологічного режиму; різниця між інтересами та ідейною позицією керівників та членів партії; зниження ролі членів партії в прийнятті рішень; кооптація лідерів партійної опозиції в ряди чинного керівництва; орієнтація партії на підтримку всіх виборців, а не свого класу. Здійснений порівняльний аналіз олігархічних та демократичних тенденцій усередині партій на основі критеріїв французького ученого М. Дюверже. Означені сутність і зміст категорії «архітектоніка управління політичною партію». Окреслено типологію внутрішньопартійних відносин за такими критеріями класифікації як характер цілей, засоби їх досягнення, пріоритети діяльності, стимули до об’єднання та характер соціальної бази. На основі внутрішньопартійних відносин аналізуються типи політичних партій за класифікацією вітчизняних дослідників.

Зазначено, що демократичні та олігархічні тенденції сильно переплітаються всередині партій, зокрема, українських. Це зумовлюється в тому числі трансформацією та модернізацією політичного режиму, відсутністю досвіду ефективного партійного будівництва та необхідністю поєднувати партійну дисципліну та можливу відкритість. Запропонований до використання індекс внутрішньопартійної демократизації. Надані певні рекомендації щодо зменшення тенденцій внутрішньопартійної олігархізації в контексті реалізації національних інтересів України.

Посилання

Гонюкова Л. Політичні партії як чинник демократизації суспільства / Л. Гонюкова // Актуальні проблеми внутрішньої політики : Збірник наукових праць. – 2009. – № 4. – С. 103 – 111.

Дюверже М. Политические партии / Морис Дюверже ; [пер. с франц.]. – М. : Академический Проект ; Королев, Парадигма, 2005. – 544 с.

Закон України «Про політичні партії в Україні» №2365-ІІІ від 5 квітня 2001 р. зі змінами від 21.12.2017 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2365-14

Кастанейра М. Внутрипартийная политика и электоральная конкуренция [Электронный ресурс] / М. Кастанейра, Б. Крутцен, Н. Сагет // Полития. – 2009. – № 3. – С. 37 – 43. – Режим доступа : www.vcharite.univmrs.fr/idepcms/confidep/docannexe.php?id=1524

Кац Р., Мэир П. Изменение моделей партийной организации и партийной демократии: возникновение картельних партий / Р. Кац, П. Мэир // Политическая наука. Вып. 1. Политические партии и партийные системы в современном мире. – М. : РАН, 2006. – С. 27 – 44.

Коргунюк Ю. Г. Эволюция организационных форм политических партий и современная представительская демократия / Ю. Г. Коргунюк // Полития. – 2004. – № 1 (32). – С. 25 – 69.

Мейтус В. В. Политическая партия: стратегия и управление / В. В. Мейтус, В. Ю. Мейтус. – К. : Эльга, Ника-Центр, 2004. – 404 с.

Михельс Р. Социология политических партий в условиях демократии / Роберт Михельс // Диалог. – 1990. – № 3. – С. 7 – 12 ; № 5. – С. 85 – 87 ; № 7. – С. 86 – 89 ; № 9. – С. 55 – 57 ; № 11. – С. 86 – 87 ; № 13. – С. 90 – 92 ; № 15. – С. 87 – 90.

Новакова О. В. Політична модернізація та розвиток демократичних процесів в сучасній Україні : [монографія] / Олена Вікторівна Новакова. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2006. – 216 с.

Романюк А. Внутрішньопартійна демократія як чинник розвитку та оцінки політичних партій України / Анатолій Романюк // Вісник львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. – 2018. – Вип. 18. – С. 364 – 372.

Тимченко М. Основні форми розвитку внутрішньої демократизації політичних партій в умовах модернізації політичної системи / Михайло Тимченко // Грані : науково-теоретичний альманах. – 2015. – № 12. – С. 25 – 30.

Шведа Ю. Р. Теорія політичних партій і партійних систем : [навч. посібник] / Юрій Романович Шведа – Львів : Тріада плюс, 2004. – 528 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси