Джерельна база побудови моделі прогнозування потоків міжнародної міграції в першій половині ХХІ ст.

Автор(и)

  • M. A. Polovyi Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2018.3.20

Ключові слова:

міжнародна міграція, дані для моделювання міжнародної міграції, моделювання міжнародної міграції

Анотація

Статтю присвячено аналізові джерельної бази, яку можна було б покласти в основу прогностичного моделювання сучасних міжнародних міграційних потоків. Визначено основні методологічні засади, на яких базуються сучасні моделі потоків міграції. Доведено, що більшість існуючих моделей міграційних потоків орієнтується на все більш детальне визначення чинників міграційних рухів. Такий підхід дозволяє будувати досить детальні моделі міграції. Вказано, що важливим недоліком таких моделей є необхідність залучення дуже детальних різноманітних даних. Така необхідність різко зменшує можливості параметризації подібних моделей та, головне, робить нездійсненним середньострокове та довгострокове прогнозування за вказаними моделями, оскільки різко знижаються можливості із залучення необхідної кількості джерел для побудови прогнозів. У статті обґрунтовується необхідність підходу до моделювання з позицій синергетичного підходу, згідно якому зміст дисипативного процесу, яким є й процес міжнародної міграції, визначає, в кінцевому рахунку, певний параметр порядку. Такий підхід до моделювання міграційних потоків визначає інший підхід до джерельної бази подібної моделі: вказується, що головними даними побудови моделі стають дані про поточний міграційний потенціал та прогнозовані дані щодо приросту населення. Визначено два масиви статистичних даних, які надають регулярні та позбавлені лакун відомості щодо сучасного стану міграційних потоків. Це дані Світового банку та дані Відділу народонаселення Департаменту з економічних та соціальних питань ООН. Визначено, що більшою повнотою та стабільністю характеризуються дані Відділу народонаселення ООН. Обґрунтовано можливість використання при моделюванні даних лише по тим 118 країнам, населення яких перебільшує 5 млн осіб. Визначено кілька припущень відносно можливостей елімінації різниці у врахуванні міжнародних мігрантів в наявних даних на рівні країн.

Посилання

Alvarez-Plata, P., Brücker, H., and Siliverstovs, B. Potential Migration from Central and Eastern Europe into the EU-15: Report for the European Commission. – Berlin: DG Employment and Social Affairs, 2003.

Davis K. Social Science Approaches to International Migration // Population and Resources in Western Intellectual Traditions / edited by M. S. Teitelbaum, J. M. Winter, 245-261. N.Y.: The Population Council, 1988.

Global International Migrant Stock: The UK in International Comparison [Електронний ресурс] // The migration observatory at the University of Oxford (08 AUG 2014). – Режим доступу: http://www.migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/briefings/global-international-migrant-stock-the-uk-ininternational-comparison/

International migrant stock, total [Електронний ресурс] / The World Bank. – Режим доступу: http://api.worldbank.org/v2/en/indicator/SM.POP.TOTL?downloadformat=excel

Raymer J. et al. Integrated Modelling of European Migration [Електронний ресурс] // Journal of the American Statistical Association. – 2013. – 108 (503). – 801-819. Режим доступу: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01621459.2013.789435

Trends in International Migrant Stock: Migrants by Destination and Origin : United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015. [Електронний ресурс] / United Nations, Department of Economic and Social Affairs. – Режим доступу: http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/empirical2/ migrationflows.shtml#

Trends in International Migrant Stock: The 2013 revision : United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2013 [Електронний ресурс] / United Nations, Department of Economic and Social Affairs. – Режим доступу: http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/ estimatestotal.shtml

World Population Prospects: The 2002 Revision [Електронний ресурс] / United Nations Department of Economic and Social Affairs/Population Division Vol. III: Analytical Report, 122. Режим доступу: http://www.un.org/esa/population/publications/wpp2002/WPP2002_VOL_3.pdf

World Population Prospects: The 2015 Revision [Електронний ресурс] / United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2015. – DVD Edition, File MIGR/2. – Режим доступу: http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/empirical2/migrationflows.shtml#

World’s list of countries taken for analysis and forecasted international migrant stock at 2020, 2025, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050 according to the medium scenario of demographic development, offered by UN [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://myko.name/wp-content/uploads/2017/07/forecast_of_migrants__ medium_scenario_.xlsx

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку