Динаміка генералізованої довіри і волонтерство в Україні після Революції Гідності.

Автор(и)

  • V. F. Kokorskiy Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • O. I. Kokorska Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2018.3.16

Ключові слова:

Революція Гідності, довіра, мораль, генералізована довіра, волонтерство, цінності

Анотація

У статті досліджуються проблема поширення узагальненої довіри в українському суспільстві як основи його солідарності та формування соціального капіталу, впровадження ефективної комунікації між громадянами і владою, суб’єктами влади, різними прошарками соціуму. В ході аналізу використовуються результати моніторингу Інституту соціології НАН України за 2014- 2017 рр. На їх основі доводиться, що саме новітній волонтерський рух, який почав набирати сили з часів Євромайдану, Революції Гідності та початку військових дій на сході нашої країни, став чинником формування у суспільстві клімату довіри. Завдяки йому вона виявила себе як моральна цінність і віра у те, що її заслуговують особисто незнайомі люди, оскільки поділяють з нами фундаментальні моральні приписи і не прагнуть нас обдурити.

При цьому волонтери усвідомлювали, що довіра за визначенням пов’язана з ризиком. Відповідно, і для них питання полягало в тому, як навчатися свідомо йти на нього у тих ситуаціях, де це необхідно. Долаючи як власні, так і суспільні перестороги, волонтерський рух продемонстрував загальнолюдські, громадянські, міжособистісні та особистісні моральні якості. Мотивом діяльності переважної більшості його представників поставала не матеріальна вигода, а моральний обов’язок, що породжувало повагу і довіру до них. А отже активність волонтерів слугувала прикладом для інших, що спонукало людей приєднуватись до волонтерського руху, впливала на формування громадянської свідомості та небайдужості. Вона ж сприяла помітному зростанню в суспільстві протягом останніх років міжособистісної довіри, яка у 2016 р. складала 56,2%.

Аналіз соціального портрету тих, хто в сьогоднішніх умовах в Україні вважає можливою довіру до інших громадян, показує підвищення шансів завдяки досвіду волонтерства 2014-2017 рр. на зростання довіри до держави. Він же доводить, що передумовою подальшого розвитку руху і поширення довірчих практик є збереження здатності йти на свідомий ризик, долаючи страх втратити щось через можливий обман.

Посилання

Sztopmka P. Trust: A Sociological Theory / P. Sztopmka. – Cambridge: Cambridge University Press, 1999. – 226 p.

Putnam R. D. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community / R. D. Putnam. – N.Y. : Simon and Shuster, 2000. – 345 p.

Тітаренко О. М. Форми існування соціального капіталу: дослідження науковців / О. М. Тітаренко // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2015. – № 2. – Т. 2. – С. 201-205.

Див.: Білич І. О. Мімікрія волонтерського руху в Україні / І. О. Білич // Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. Серія: Соціологія і політичні науки. – 2013 – Т.18. – Вип. 2 – Част. 2. – С. 156-163.

Нікітіна Т. Надія та віра без відповідальності, або Соціологічна діагностика українського суспільства / Т. Нікітіна. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dt.ua/SOCIUM/ nadiya-ta-vira-bez-vidpovidalnostiabo-sociologichna-diagnostika-ukrayinskogo-suspilstva-286321 _.html

Кокорський В. Ф., Кокорська О. І. Генералізована довіра як моральна цінність в системі вартостей українського суспільства / В. Ф. Кокорський, О. І. Кокорська // Політичне життя. – 2016. – № 1-2. – С. 97-101; Кокорський В. Ф., Кокорська О. І. Генералізована довіра як моральна цінність в працях західних науковців / В. Ф. Кокорський, О. І. Кокорська // Травневі студії: історія, політологія, міжнародні відносин. Всеукраїнська наукова інтернет-конференція, присвячена 25-річчю незалежності України, 20 травня 2016 р. – Вінниця: Друк, 2016. – С. 78-80.

Олейнік А. Українці можуть об'єднатися для допомоги Армії. Але щоб створити ОСББ – довіри не вистачає / А. Олейнік. [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/ 73376/Ukrajinci_mozhut_ objednatysa_dla_dopomogy_Armiji_Ale

Жужа Л. Моральні аспекти волонтерського руху на підтримку АТО / Л. Жужа // European political and law discourse. – 2015. – Vol. 2. – Issue 2. – Р. 210-215.

Мартинюк І., Соболєва Н. Формування довіри як передумова інтеграції суспільства: довірчі відносини в сучасному українському соціумі / І. Мартинюк, Н. Соболєва // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін / За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. – К.: Інститут соціології НАН України, 2016. – С. 150-166.

Степаненко В. Громадянське суспільство: соціально-структурні аспекти / В. Степаненко // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін / За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. – К.: Інститут соціології НАН України, 2016. – С. 78-86.

Мандебура О. Волонтерський рух в Україні як нова форма взаємодії влади і громадянського суспільства / О. Мандебура. [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ipiend.gov.ua/?mid=12&action=article_ detail&article_id=8

Черниш Н. Вплив довіри та довірчих відносин на становлення новітнього соціального інституту волонтерства у сучасній Україні / Н. Черниш // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2016. – №2. – С.26-38.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політична культура та ідеологія