Міграція українців до Польщі як наслідок державної політики.

Автор(и)

  • T. L. Nagornyak Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • Yu. V. Pachos Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2018.3.5

Ключові слова:

Україна, Польща, міграція українців, державна політика, міграційна політика

Анотація

Сьогодні міграційні процеси формуються під впливом державної політики та стають показниками ефективності діяльності інститутів державної влади. Ця наукова розвідка є спробою авторів довести, що міграція українського населення до Польщі є результатом реалізації державної політики. Окрім складної соціально-економічної ситуації в країні, систематична державна політика країн Європи та Росії у сфері економіки, освіти, перерозподілу природних і людських ресурсів сприяє міграції українців. Автори виокремлюють основні тенденції міграції українців до Польщі на основі емпіричних даних Державного комітету статистики України, соціологічних опитувань та історичної пам’яті українців та поляків. Чітка та продумана державна політика Польщі та реалії України, безсистемність ведення державної політики, війна на Сході, економічні проблеми результують у зростання темпів та обсягів міграції українців до Польщі, особливо трудової та освітньої.

Найближчі сусіди – Росія, Угорщина та Польща – на відміну від України, мають чітку державну політику щодо залучення мігрантів, зокрема українців, з метою поповнення людського капіталу та трудових ресурсів. Такі державні політики країн-реципієнтів становлять загрозу для національної безпеки України та вимагають перегляду власної державної політики у сфері міграції. Українські владні інститути демонструють бездіяльність по відношенню до врегулювання міграційних потоків, обліку мігрантів за кордон, розробку міграційної політики, а головне на глобальному рівні, попри реформи, ситуація з економічним, політичним, соціальним становищем підштовхує з року в рік більшу кількість людей до міграції, зокрема трудової та освітньої, а як наслідок зростання кількості нелегальних емігрантів або емігрантів з «подвійним громадянством». Перед державними інститутами як України, так і Польщі, сьогодні стоїть питання збереження людського капіталу та надання достатніх можливостей для розвитку і конвертації у реальну національну цінність. Світові тренди міграції демонструють відтік людського капіталу до глобальних міст та комфортних для життя зон. Скорочення загальнонаціонального населення та виснаження інтелектуального капіталу держав-націй – актуальний тренд усіх країн Східної Європи

Посилання

Andrusieczko P. Czy Karta Polaka stanowi zagrożenie dla Ukrainy? "Mamy do czynienia z drenażem mózgów" / P. Andrusieczko [Електронний ресурс] // Wyborcza.pl. – Режим доступу: http://wyborcza.pl/7,75399,21749188,czy-karta-polaka-stanowi-zagrozenie-dla-ukrainy-mamy-do-czynienia.html

Attitude to other nationalities [Електронний ресурс] // Public PolishOpinion. Social and Professional. – 2017. – 2. – 4 s. – Режим доступу: http://www.cbos.pl/PL/publikacje/public_opinion/2017/02_2017.pdf

Attitude to other nationalities [Електронний ресурс] // Public PolishOpinion. Social and Professional. – 2016. – 4. – 4 s. – Режим доступу: http://www.cbos.pl/PL/publikacje/public_opinion/2016/04_2016.pdf

Bartczak B. Ukraińcy nas ratują [Електронний ресурс] // gosc.pl. – Режим доступу: https://gosc.pl/doc/4409674.Ukraincy-nas-ratuja

Komisja Europejska alarmuje: Polska wymiera. Do 2060 roku będzie nas mniej o 5 mln [Електронний ресурс] // Wprost. – Режим доступу: https://www.wprost.pl/506303/Komisja-Europejska-alarmuje-Polska-wymieraDo-2060-roku-bedzie-nas-mniej-o-5-mln

Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce – raport z badania. Badanie zrealizowane w 2015 r. [Електронний ресурс] / Narodowy Bank Polski. – Warszawa, 2016. – 33 с. – Режим доступу: http://www.nbp.pl/ aktualnosci/wiadomosci_2016/20161212_obywatele_ukrainy_pracujacy_w_polsce_%E2%80%93_raport_z_badania.pdf

Prezydent podpisał ustawę o cudzoziemcach [Електронний ресурс] // RP. – Режим доступу: http://www.rp.pl/Kadry/312139931-Prezydent-podpisal-ustawe-o-cudzoziemcach.html

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw. – Режим доступу: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000858

W Polsce studiuje 57 119 studentów zagranicznych ze 157 krajów [Електронний ресурс] // Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”. – Режим доступу: http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2899:w-polsce-studiuje-57-119- studentow-zagranicznych-ze-157-krajow&catid=22&Itemid=119

Waszczykowski dla «wSieci» o stosunkach polsko-ukraińskich: Nasz przekaz jest bardzo jasny: z Banderą do Europy nie wejdziecie [Електронний ресурс] // wPolityce.pl – Режим доступу: http://wpolityce.pl/polityka/347083-waszczykowski-dla-wsieci-o-stosunkach-polsko-ukrainskich-nasz-przekaz-jestbardzo-jasny-z-bandera-do-europy-nie-wejdziecie

Возз’єднання сімей іноземців в Польщі – законодавство і практика. [Електронний ресурс] – Варшава, 2016. – 40 с. http://programy.hfhr.pl/uchodzcy/files/2016/08/UKR_laczenie-rodzin.final_.pdf

Динаміка міграційних настроїв українців. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт соціологічної групи «Рейтинг». – Режим доступу: http://ratinggroup.ua/research/ukraine/dinamika_migracionnyh_ nastroeniy_ ukraincev.html

Зовнішня трудова міграція населення (за результатами модульного вибіркового обстеження): Статистичний бюллетень. [Електронний ресурс] – К., 2017. – 36 с. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ druk/publicat/kat_u/publ11_u.htm

Зручний доступ до актуальних даних про позиції України у ключових міжнародних індексах [Електронний ресурс] //Україна в глобальних рейтингах. – Режим доступу: https://www.pravda.com.ua/cdn/graphics/ratings/#cor

Зручний доступ до актуальних даних про позиції України у ключових міжнародних індексах [Електронний ресурс] //Україна в глобальних рейтингах. – Режим доступу: https://www.pravda.com.ua/cdn/graphics/ratings/#edu

Майже 100 тисяч жителів Закарпаття змінили паспорт на угорський. 27 лютого 2015 р. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт газети «Дзеркало тижня». – Режим доступу: https://dt.ua/UKRAINE/mayzhe-100-tisyach-zhiteliv-zakarpattya-zminili-pasport-na-ugorsku-165496_.html

Малиновська О. А. Політика сусідніх країн щодо співвітчизників як інструмент поповнення людських ресурсів: виклики та уроки для України / О.А. Малиновська [Електронний ресурс] // Стратегічні пріоритети. – 2013. – №3 (28). – С. 138 – 146. – Режим доступу: http://sp.niss.gov.ua/content/articles/files/20- 1437137553.pdf

Малиновська О. А. Українсько-польський міграційний коридор: особливості та значення / О.А. Малиновська [Електронний ресурс] // Демографія та соціальна економіка.– 2015. – № 2 (24). – С. 31 – 40. – Режим доступу: http://sp.niss.gov.ua/content/articles/files/20-1437137553.pdf

Міграційний профіль України за 2016 рік. [Електронний ресурс] – К., 2017. – 98 с. – Режим доступу: https://dmsu.gov.ua/assets/files/mig_profil/mig_prifil_2016.pdf

Міграційний профіль України. 2010 – 2013. [Електронний ресурс] – К., 2014. – 80 с. – Режим доступу: https://dmsu.gov.ua/images/files/UKR_Migration_Profile_2015_1.pdf

Міграційний профіль України. 2010 [Електронний ресурс] – 2014. – К., 2015. – 79 с. – Режим доступу: https://dmsu.gov.ua/images/files/pr2014_1.pdf

Міграційний профіль України. 2011 – 2015. [Електронний ресурс] – К., 2016. – 74 с. – Режим доступу: https://dmsu.gov.ua/images/files/MP2015.pdf

Населення та міграція. [Електронний ресурс] // Державна служба статистики. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

О фонде [Електронний ресурс] // Официальный сайт Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. – Режим доступу: http://pravfond.ru

Орбан пропонує Україні узаконити подвійне громадянство для угорців Закарпаття. 30 березня 2017 р. [Електронний ресурс] // Європейська правда. – Режим доступу: http://www.eurointegration.com.ua/ news/2017/03/30/7063844/

Позняк О. Зовнішня міграція громадян України за роки незалежності / О. Позняк [Електронний ресурс] // Агора. – Випуск 17. – 2014. – С. 49 – 54. – Режим доступу: https://kennankyiv.org/wp-content/ uploads/2016/12/Pozniak.pdf

Слободян О., Стадний Є. Українські студенти за кордоном: скільки та чому? 13 грудня 2016 [Електронний ресурс] / О.Слободян, Є. Стадний // Сайт аналітичного центру CEDOS. – Режим доступу: https://cedos.org.ua/uk/osvita/ukrainski-studenty-za-kordonom-skilky-ta-chomu

Тузяк Н. Нові митні правила для українців. Як це тепер працює? Що означають норми про 24 години і 50 євро / Н. Тузяк [Електронний ресурс] // Інформаційний портал zaxid.net – Режим доступу: https://zaxid.net/novi_mitni_pravila_dlya_ukrayintsiv_yak_tse_teper_pratsyuye_n1446243

У Польщі працедавець змушує українців носити синьо-жовту форму [Електронний ресурс] // Укрінформ. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2378466-u-polsi-pracedavec-zmusueukrainciv-nositi-sinozovtu-formu.html

Цього року до Польщі прибуло 260 репатріантів [Електронний ресурс] // Польське радіо. – Режим доступу: http://www.polradio.pl/5/38/Artykul/341495

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси