Парламентська опозиція та уряд в Словаччині в 2010–2014 рр.

Автор(и)

  • V. V. Buslenko Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2018.3.3

Ключові слова:

Словаччина, уряд, влада, парламентська опозиція, політика

Анотація

З’ясовано природу і характер взаємодії між парламентською опозицією та урядом в Словаччині в період з 2010 по 2014 рр. у контексті протікання суспільно-політичних процесів. Простежено зміну політичної поведінки парламентської опозиції до та після дострокових парламентських виборів 2012 р.

Прихід у 2010 р. до влади опозиції засвідчив, що в партійній системі Словаччини діяла реальна міжпартійна політична конкуренція і змагальність. При цьому партії стали чіткіше виражати своє відношення до влади, а їх дії стали більш прогнозованими. Нову урядову коаліцію, як правило, формували партії, між якими під час виборів спостерігалося зближення позицій та подібність програмових положень стосовно політики уряду. Вона включала в себе також нові опозиційні політичні партії, з якими було налагоджено зв’язки ще до виборів і які водночас мали схожі критичні позиції стосовно соціально-економічної політики попереднього уряду, стану якості демократії.

Поступово в країні вимальовувалась нова міжпартійна модель взаємодії між парламентською та позапарламентською опозицією, яка з електорального періоду переносилась на міжелекторальний. Такий характер взаємодії між представниками політичної опозиції робив їх стійкішими і дозволяв чіткіше окреслити дисконтинуацію між політичними силами в розрізі «провладні – опозиційні». Узгоджені під час виборів дії робили більш прогнозовану поведінку між політичними партнерами в статусі провладних. Належність в минулому до опозиційного табору унеможливлювало між ними будь-які коаліційні угоди з Smer-SD. Із появою партій підприємницького типу конкуренція між провладними та опозиційними партіями перейшла в стадію технологічну, вносячи корективи в традиційну лінію поділу на «ліві-праві».

Посилання

BTI 2016 Slovakia Country Report [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.btiproject.org/fileadmin/files/BTI/Downloads/Reports/2016/pdf/ BTI_2016_ Slovakia.pdf

Leška D. Hlavné etapy formovania systému politických strán na Sloveňsku po roku 1989 / D. Leška // Sociológia. – 2013. – No 45. – č. 1. – S. 71–88.

Malová D. Slovakia / D. Malová , P. Učeň // European Journal of Political Research. – 2011., No 50. – P. 1118–1129.

Malová D. Slovakia / D. Malová , P. Učeň // European Journal of Political Research. – 2013. – No 52. – P. 208–216.

Malovа D. Strengthening Social Democracy in the Visegrad Countries. Limits and Challenges Faced by SmerSD, January 2017 / D. Malovа [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.fes.de/pdffiles/bueros/prag/13130.pdf

Marušiak J. Political Entrepreneurs as a Challenge for the Party System in Slovakia / J. Marušiak // Politologický časopis. Czech Journal of Political Science. – 2017. – No 2. – P. 179–200.

Mesežnikov G. Slovakia / G. Mesežnikov, M. Kollár, M. Vašečka // The World Bank, World Development Indicators, 2011. – P. 500–506.

Mesežnokov G. Parlamentné vol’by 2010 a vývoj systému polityckých strán / G. Mesežnokov // Slovenské vol’by 2010. Šanca na zmenu. – Inštitút pre verejné otázky, Bratislava. – 2011. – P. 59–79.

Szomolányi S. Slobodné vol’by v strednej Eurstrednej Európe po dvadsiatich rokoch: čo vypovedajú o stave a perspektívach demokracie? / S. Szomolányi // Slovenské vol’by 2010. Šanca na zmenu. – Inštitút pre verejné otázky, Bratislava . – 2011. – P. 9–25.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси