Східний напрям європейської політики сусідства: польські ініціативи.

Автор(и)

  • O.A. Blyzniak Національний університет «Острозька академія»

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2018.2.18

Ключові слова:

Європейський Союз, Польща, Європейська політика сусідства, концепція «східного виміру»

Анотація

У статті розглянуто внесок Польщі у формування східної політики Європейського Союзу. З’ясовано цілі ЄС у Східній Європі. Проаналізовано підстави значного зацікавлення Польщі у розширенні східного кордону об’єднаної Європи. Доведено, що серед країн Центрально-Східної Європи, які задекларували наміри та стали на шлях впровадження курсу на інтеграцію до європейських та євроатлантичних структур, Польща займала чітку позицію стосовно необхідності створення та реалізації ефективної східної політики ЄС. Досліджено витоки та еволюцію польської концепції «східного виміру». Обгрунтовано, що в абсолютній більшості польських концепцій простежується бажання Польщі визначити своє місце і роль у системі координат національних інтересів та відносин із сусідніми державами, забезпечити власну безпеку та уникнути можливих загроз передусім з боку Росії.

Представлено головні аспекти та напрямки реалізації Європейської політики сусідства. Показовим є той факт, що ЄС виявляв бажання поглибити відносини із своїми східними сусідами, але без конкретних перспектив їх інтеграції. Водночас Польща виступала за можливість інтеграції у майбутньому країн, що стали об’єктами ЄПС. Визначено особливу лідерську роль Польщі у формуванні та реалізації цієї ініціативи. Охарактеризовано зусилля польської дипломатії у напрямку розширення ЄС на Схід. Окреслено спроби Польщі утвердити «східний вимір». Проаналізовано польську східну політику щодо України та Білорусі. Представлено головні обмеження ЄПС. Констатовано, що невизначеність конкретних цілей та стимулів, відсутність перспективи членства стали головними перешкодами на шляху ефективної реалізації східної політики ЄС щодо її адресатів – України, Молдови, Білорусі, Грузії, Вірменії та Азербайджану. Простежено внесок Польщі в імплементацію східної політики ЄС.

Посилання

Андрущенко Т. Зовнішні чинники президентської виборчої кампанії 2004 року / Тетяна Андрущенко // Політичний менеджмент. – 2005. – №3(12). – С. 71-79.

Гаспарян А. «Східна політика» ЄС: до і після Вільнюського саміту / А. Гаспарян. Режим доступу: http://uaforeignaffairs.com/ua/ekspertna-dumka/view/article/ckhidna-politika-jes-do-i-pislja-vilnjuskogo-samitu

Дорошко М.С. Держави пострадянського простору у світовій політиці / М.С. Дорошко, Н.В. Шпакова. – К.: Знання, 2010. – 68 с.

Зашкільняк Л. Історія Польщі: від найдавніших часів до наших днів / Леонід Зашкільняк, Микола Крикун. – Львів, 2002. – 752 с.; іл.

Корейба Я. Проблемы региональной интеграции. Влияние Польши на политику ЕС в отношении постсоветских стран в Юго-Восточной Европе. Основы, концепции, перспективы / Якуб Корейба // Збірник ІМВ КНУ ім. Тараса Шевченка «Актуальні проблеми міжнародних відносин». – К., 2011. – Вип. 103. – Ч.IІ. – С.106 – 121.

Машкевич М. Східна польська політика у ХХ – на початку ХХІ ст.: концепції та інтерпретації / Маріуш Машкевич. – К.: Ніка-Центр, 2015. – 312 с.

Мільчарек Д. Східний вектор зовнішньої політики ЄС: здобутки та проблеми / Даріуш Мільчарек, Ольга Барбурська. – Львів: Растр-7, 2016. – 156 с.

Орлова Т.В. Пострадянські країни: основні тенденції розвитку / Т.В. Орлова. – К.: Знання, 2010. – 64 с.

Польща в Євросоюзі: досвід першого року членства / Наук. ред. М. Карлін, перекл. з польської О. Карліної. – Луцьк: ПВД Твердиня, 2005. – 208 с.

Романюк О. Посткомуністичні революції / Олександр Романюк // Політичний менеджмент. – 2005. – № 4. – С. 16 – 28.

Сидорук Т. В. Європейська політика сусідства у Східній Європі: концептуально-інституційні основи та реалізація: дис. … доктора політичних наук: спец. 23.00.04. «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку» / Сидорук Тетяна Віталіївна. – Острог, 2012. – 487 с.

Сидорук Т. Політика сусідства Європейського Союзу у Східній Європі: модель інтеграції без членства. Монографія / Т. В. Сидорук. – Львів: ПАІС, 2012. – 442 с.

Чернова А.В. Роль Польши в восточной политике ЕС: дис. … канд. полит. наук: спец. 23.00.04 «Политические проблемы международных отношений, глобального и регинального развития» / Чернова Анна Валерьевна. – М., 2014. – 250 с.

Шаповалова О. Східна Європа в Європейській системі міжнародних відносин / Олександра Шаповалова // Зовнішні справи. – 2009. – № 12. – С. 10 – 14.

Dannreuther R. Developing the Alternative to Enlargement: The European Neighbourhood Policy / Roland Dannreuther // European Foreign Affairs Review. – 2006. – Vol.11. – №2. – P. 183-201.

Milczarek D. Polska jako kreator polityki wschodniej Unii Europejskiej // Studia Europejskie. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2015. – № 4 (76). – S. 27 – 48.

Rossi R. The European Neighbourhood Policy in Perspective / R. Rossi // European Neighbourhood Policy: Political, Economic and Social Issues / R. Rossi, F. Attina // The Jean Monnet Centre «Euro-Med». Department of Political Studies. – Catania, 2004. – P. 8 – 15.

Wider Europe – Neighbourhood: New Framework for Relations with our Eastern and Southern Neighbours. COM 2003/104. – Luxembourg: EUR-OP, 2003. – 26 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку