Комунікативна модель мовної політики Молдови.

Автор(и)

  • S. Yu. Rymarenko Національна академія наук України
  • S. V. Savoyska Київський національний університет будівництва і архітектури

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2018.2.16

Ключові слова:

Молдова, мовна політика, Румунія, комунікативна політика, Росія, сепаратизм, Придністров’я, Україна

Анотація

У статті проаналізовано комунікативну модель мовної політики Молдови як таку, яка за здійсненням її центральною владою цієї держави та окремими політичними силами нагадує ту мовну політику, що проводиться в Україні упродовж усіх років незалежності. Доведено, що у мовну політику Молдови, як і у мовну політику України, усі рокі незалежності активно втручається Росія, використовуючи для цього внутрішні проросійськи налаштовані політичні сили держави. Встановлено, що в основі політичних протистоянь, які виникли у Молдові, була мовно-політична проблема, яка розколола молдовську спільноту щонайменше на три групи − російськомовну, україномовну і молдовомовну. Обґрунтовано, що прорумунські і проросійські політичні амбіції на території Молдови лягли в основу румунського і російського сепаратизмів, кожний із яких бачив цю державу у межах власного політичного впливу. Доведено, що мовно-політичне протистояння на території Молдови перетворилося на заморожений конфлікт, сепаратистським вогнищем якого стало Придністров’я. З іншого боку, автор звертає увагу, що комунікативна модель мовної політики Молдови тісно пов’язана із Румунією. Вона розвивається у контексті двох протилежних суспільно-політичних тенденцій: одна із них – це «молдовеністи», які виступають за відродження національної мови, культури і традицій, інша – «румуністи» – молдовський етнос румунського походження, зусилля якого спрямовані на відродження Великої Румунії та приєднання до цієї держави Молдови. У цьому контексті спостерігається така сама аналогія і в Україні, яка із середини 1990-х рр. розвивається у контексті двох протилежних суспільно-політичних тенденцій: одна із них – це проросійські політичні сили, які виступають за статус-кво для російської мови і культури, інша – національні демократи, зусилля яких спрямовані на збереження української мови та її поширення в усіх сферах та регіонах держави.

Посилання

Дирун А. Динаміка суспільно-політичного розвитку республіки Молдова в контексті етнополітичного конфлікту: Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23. 00. 02 / Одеська національна юридична академія. – Одеса, 2005. – 17с.

Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом. – К.: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2008. – 398 с.

Дербишайр Дж., Дербишайр Я. Політичні системи світу: У 2-х т. Том 1: Пер. з англ. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2004. – 512 с.

Караткевич О. Системний діалог як технологія оптимізації політичної взаємодії в перехідних суспільствах // Альманах сучасної науки та освіти. − Тамбов: Грамота, 2013. – № 2 (28): у 2-х ч. − Ч. II. − C. 65-67.

Ломака І. Політологічний аналіз інтеґраційної ролі релігії в умовах модернізації українського суспільства: Автореф. дис....канд. політ. наук: 23.00.02 / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – 20 с.

Коцур В. Етнополітичний конфлікт у Придністров’ї: українсько-молдавські взаємини в гуманітарній сфері // Наукові записки. – К.: ІПІЕНД ім. І. Ф. Кураса, листопад-грудень 2011/6 (56). – С. 421-431.

Слющинський Б. Міжетнічна культурна комунікація в українському Приазов’ї в контексті побудови громадянського суспільства // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – К., 2007. – Вип. 10. – С. 406-416.

Костюк М. Мовні війни: західні політичні технології // Вісник Московського університету. – Москва, 2009. – № 4. – С. 93-100.

Дзюба І. Нагнітання мороку: Від чорносотенців початку XX століття до українофобів початку століття XXI. – К.: Вид. Дім «Києво-Могилянська академія», 2011. – 503 с.

Ciscel M. (2008). Uneasy compromise: Language and education in Moldova [Text] / M. Ciscel // International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. – 2008. – Vol. 11. – P. 373 – 395.

Вітман К. Мовна політика Молдови – заручник геополітики // Трибуна. – Київ, 2009. – № 3-4. – С. 37-39.

Клинченко Т. Мовно-культурний розвиток в Україні: політичні відносини і культурні реалії // Національна інтеграція у полікультурному суспільстві: український досвід 1991-2000 років / Збірник. Відпов ред. І. Ф. Курас, О. М. Майборода. – Київ: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2002. – С. 215-238.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політична культура та ідеологія