Постконфліктні управлінські практики в економічній політиці.

Автор(и)

  • V. V. Mykhalska Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2018.2.9

Ключові слова:

політика управління постконфліктними територіями, постконфліктна економіка, примирення

Анотація

Стан економіки на постконфліктній території характеризується специфічними ознаками, обумовленими впливом минулого конфлікту. Саме ці ознаки дають змогу характеризувати управління постконфліктною територією як окрему політико-правову категорію. Вказана специфіка має обумовлювати діяльність акторів для досягнення мети постконфліктної політики.

У статті визначаються характеристики постконфліктних суспільних відносин, досліджуються проблеми функціонування постконфліктної економіки та наводяться конкретні управлінські практики – приклади з різних постконфліктних країн світу, – які вирішують ці проблеми. Відновлення економіки постконфліктних територій розглянуто з позиції психологічного стану та потреб індивідів, які проживають на таких територіях. Виявлено, що рішення та дії в економічній політиці, орієнтовані на індивіда, можуть сприяти досягненню примирення в суспільстві та запобігти поверненню до стану конфлікту внаслідок формування умов, які зроблять стан миру економічно вигідним для різних верств населення. Охарактеризовані неформальні інститути, які є невід’ємною частиною постконфліктної економіки, та описані рішення і дії, які дають змогу нівелювати вплив таких інститутів на суспільні відносини через різні форми спонукання населення до переведення своєї діяльності у легальну площину. Наведені управлінські практики, які можуть створити подальші передумови для сталого розвитку постконфліктних територій з урахуванням феномену «постконфліктного зростання» індивідів.

Надано характеристику ризикам, які можуть виникати перед акторами політичного процесу, та описано можливі шляхи їх подолання. Розглянуто міжнародну технічну допомогу як важливий інструмент для відновлення постконфліктної економіки. Проаналізовано переваги та недоліки процесів, пов’язаних із отриманням міжнародної технічної допомоги, зокрема, ризик втручання донорів, які надають допомогу, в процеси управління. Запропоновано моделі для запобігання такому вручанню.

Посилання

Чаплыгина И.Г. «Экономический человек» Дж.С.Милл и Адама Смита: методологический аспект. // Научные исследования экономического факультета. Электронный журнал. [Електроний ресурс] – С. 15–20. – Режим доступу – https://archive.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=3642&p=attachment

Швери Рольф Теория раціонального выбора: аналитический обор [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://jour.isras.ru/upload/journals/1/articles/161/submission/original/161-301-1-SM.pdf.

Coyne С. J. Reconstruction and Reconciliation: What’s Economics Got to Do With It?. // The Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations. – 2017. – pp. 69–83.

Post-Conflict Economic recovery Enabling Local Ingenuity [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.undp.org/content/dam/undp/library/crisis%20prevention/undp-cpr-post-conflict-economicrecovery-enable-local-ingenuity-report-2008.pdf

Титаренко Т.М. Особистість перед викликами війни: психологічні наслідки травматизації // Проблеми політичної психології. – 2017. – Випуск 5 (19). – С. 3–9.

Wicks L. Rwanda ‘s Miracle: From Genocide and Poverty to Peace and Economic Prosperity [Електронний ресурс] / Laura Wicks // Florida International University FIU Digital Commons. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://digitalcommons.fiu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2614&context=etd

United Nations Transitional Authority in EasternSlavonia, Baranja and Western Sirmium: archived web-site [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://peacekeeping.un.org/mission/past/untaes.htm.

Murell P. The Transition According to Cambridge, Mass.. // Journal of Economic Literature. – 1995. – № 33. – pp. 164–178.

Disarmament, Demobilization, Reinsertion & Reintegration: Actors & Activities [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.peacebuildinginitiative.org/index631d.html?pageId=1820#the-differentways-of-administering-disarmament.

Boothby D. The UNTAES Experience: Weapons buy-back in Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium / Derek Boothby // Bonn International Centre for Conversion. – 1998. – Brief 12. – p.37.

Boothby D. The Political Challenges of Administering Eastern Slavonia / Derek Boothby // Global Governance. – 2004. – Vol. 10, No. 1 – 2004. – pp. 37-51.

Україна Оцінка відновлення та розбудови миру Аналіз впливу кризи та потреб на східній Україні [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.un.org.ua/images/RPA_V1_Ukr.pdf

Schmidtchen D. To Help or not to Help: The Samaritan’s Dilemma Revisited. // CSLE Discussion Paper. – 1999. – pp. 1–14.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси