Еволюційні перспективи біополітичної аналітики.

Автор(и)

  • A. Yu. Kravets Дніпровський національний університет ім. О. Гончара

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2018.2.7

Ключові слова:

біополітика, біо-розмаїття, етноцентризм, біотехнології

Анотація

Основною метою є дослідження еволюційних перспектив біополітики як нового напрямку наукових досліджень в межах вітчизняної політичної науки. Біополітика – інноваційна дисципліна сучасного політичного дискурсу, яка пропонує своє бачення природи людини політичної і мотивів її поведінки. З’ясовано, що в науковому співтоваристві й досі не вироблено чіткого уявлення про пріоритетні напрямки досліджень цієї наукової дисципліни: одні біополітики бачать їх у вирішенні глобальних екологічних проблем, інші замислюються над стрімким розвитком біотехнологій і генної інженерії. Запропоновано комплексний підхід до цієї проблематики, де до еволюційних перспектив біополітики можна віднести чотири перспективні напрямки, які ми умовно назвали б «екологічний», «конфліктний», «біотехнологічний» та «глобалізаційний». Кожен з них відкриває нові горизонти для біополітичної аналітики і політичної науки в цілому. Так прихильники екологічного напрямку наполягають на інтеграції міжнародної спільноти навколо проблематики збереження біо-розмаїття. Дослідження в сфері біополітики сприятиме збільшенню поінформованості громадськості про кризу екосистеми та демографічний вибух. Дослідники етнонаціональних конфліктів говорять про їх біологічний фундамент за рахунок вродженого «механізму» розпізнавання «своїх» і «чужих», наполягають на необхідності «виховання» світовим співтовариством етнічної толерантності. Біополітики, що цікавляться проблематикою біотехнологій, говорять про те, що вони, за умови відсутності контролю з боку уряду, можуть стати не «панацеєю», а потенційною «загрозою» для людства. Четвертий напрямок покликаний проаналізувати вплив глобалізації на самопочутті людини, її місце в цьому процесі. При цьому аналізуються як нові моделі влади, так і новий формат міжнародних відносин, в центрі яких повинна бути людина, її життя та добробут.

Посилання

Олескин А. Биополитика. Политический потенциал современной биологии [Текст] / А. Олескин. – М.: Научный мир, 2007. – 459 с.

Blank R. Brain science and politics: Some linkages [Text] / R. Blank // Biology and politics: The cutting edge – UK: Emerald Group Publishing, 2011. – P. 205-231.

Cage М. With or without you: Biopolitics and International Relations [Text] / М. Cage // A review of Global governanace and biopolitics. – London, 2010. – 196 p.

Friend J., Thayer B. Brain imaging and political behaviour: a survey [Text] / J. Friend, B. Thayer // Biology and politics: The cutting edge – UK: Emerald Group Publishing, 2011 – P. 231-235.

Нarris G. The First Use of Biopolitics [Text] / G. Нarris // [Electronic resource] – access mode: http://generation-online.org/c/fc_biopolitics1.htm

Hines S. Ecology and environmental issues at the global level [Text] / S. Hines // Politics and the life science: The State of Discipline. – UK: Emerald Group Publishing Limited, 2014. – 281 p.

Masters R. The nature of politics [Text] / R. Masters – New Haven, L.: Yale University Press, 1991. – 315 p.

Negri А. The Labor of the Multitude and the Fabric of Biopolitics [Text] / А. Negri // Mediations, 2007 // [Electronic resource] – access mode: http://www.mediationsjournal.org/articles/the-labor-of-the-multitude-and-thefabric-of-biopolitics

Vlavianos-Arvanitis A. Biopolitics – dimensions of biology [Text] / A. Vlavianos-Arvanitis, 1985 // [Electronic resource] – access mode: http://biopolitics.gr/publications/textbooks/dimensions-of-biology-en/

Vlavianos Arvanitis A. Biopolicy – Building a green society [Text] / А. Vlavianos Arvanitis // Cadmus. – 2011 // [Electronic resource]. – Access mode: http://www.cadmusjournal.org/node/73

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси