Функціональне призначення політичного лідера.

Автор(и)

  • G. I. Yemelyanova Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2018.2.5

Ключові слова:

лідерство, політичний лідер, демократія, функції політичного лідера, влада, народ

Анотація

За останні роки змінилися соціально-політичні умови, а відповідно й вимоги до політичних лідерів. А це вимагає, в свою чергу, додаткових розробок, зокрема, в аспекті призначення політичного лідера, визначення його функцій та завдань Аналіз історіографії говорить про те, що ще зарано ставити крапку у цих питаннях. Проблеми інституту політичного лідерства, перспективи розвитку та трансформації сьогодні мають безумовний науково – теоретичний інтерес та велике значення для практичної політичної діяльності.

Проблема політичного лідерства управлінської еліти набуває значимості одного з пріоритетів для сучасної Української держави за кількома підставами. Перш за все, це – нагальна практична проблема сьогодення. Її актуальність визначається соціально-політичною ситуацією перехідного періоду в Україні, головною ознакою якого є характер та динаміка взаємовідносин у форматі «народ – влада». Очевидним є значне дистанціювання між населенням і владою, яка інституціонально та у свідомості громадян ототожнюється з управлінською елітою державного та регіонального рівнів. Все чіткіше проявляються ознаки кризи влади. Одним з її негативних наслідків є відчутний дефіцит конструктивних підходів та конкретних шляхів налагодження ефективного й дієвого взаємозацікавленого зворотного зв’язку між владними структурами та громадянами для подолання прірви у громадсько-владних відносинах.

В даній статті представлено розуміння функціонального призначення політичного лідера. Для досягнення мети було визначено рівні розгляду політичного лідерства; окреслено універсальні концепції, які враховують усі чинники впливають на формування відповідного типу політичного лідера; охарактеризовано різні підходи до визначення функцій політичного лідера.

Визначено, що найбільш повний перелік функцій політичного лідера є таким: інтеграція суспільства, громадян довкола спільних завдань і цінностей; пошук і прийняття оптимальних політичних рішень; захист мас від беззаконня, самоуправства бюрократії, підтримка громадського порядку; налагодження системи постійного зв’язку з масами, запобігання відчуженню громадян від політичного керівництва; ініціювання оновлення, генерування оптимізму й соціальної енергії, мобілізація мас на реалізацію політичних цілей; легітимація суспільно-політичного устрою. Але, в Україні на сьогодні не розвинена система підготовки політичних лідерів, це спричиняє великі проблеми в практичній діяльності політичних лідерів, в аспекті формування нової політичної еліти на різних рівнях. Політичні партії та громадські організації недостатньо уваги приділяють підготовці майбутніх політичних лідерів, використовуючи системи стихійного відбору. Тому, подальші наукові перспективи бачу в розробці концепції підготовки політичних лідерів, відповідно з функціональним призначенням, яке відповідає новим умовам політичної діяльності.

Посилання

Бойко С. Політичне лідерство в Україні: генезис і динаміка розвитку // Політичний менеджмент, 2011, № 6, с. 91-100.

Грушевський М. Твори: у 50 т. // Т. 2 / НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського; М. С. Грушевський; редкол.: П. Сохань, І. Гирич, С. Панькова. – Львів: Видавництво «Світ», 2005. – XXIV, 678 с.( С. 251-324). – (Серія «Суспільно-політичні твори» : 1907 – 1914).

Держановська С. Сутність політичного лідерства: аналіз праць сучасних українських науковці // Збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 40 «Ефективність державного управління», с. 310-36.

Логунова М. М. Соціально-психологічні аспекти управлінської діяльності: навч. вид. / М. М. Логунова. – К. : Центр сприяння інституц. розв. держ. служби, 2006. – 196 с.

Морарь М.В. Політичне лідерство в сучасній Україні: проблеми становлення та розвитку // «Грані». 2016. Том 20; 2(142), с. 5-11.

Обличчя влади: політична еліта. 1998–2000 рр. / За ред. О.Й. Гриневича і А.Ф. Гуцала. – К.: Наук. думка, 2002. – С. 11–15.

Симоненко О. Моделі політичного лідерства в Україні // Політичний менеджмент, 2007, № 6, с. 58-65.

Траверсе О. Політичне лідерство: поняття, дискурс,практика // Віче, 2006, №18. [ Електроний ресурс] http://veche.kiev.ua/journal/332/

Холод В. В. Політологія. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 480 с.

Холод В. В. Пріоритетні функції політичного лідера // Політичний менеджмент, 2007, №4, С.55-64.

Hermann, Margaret G. Defining the Bush Presidential Style / G. Margaret Hermann. – In: «Mershon Memo», Spring 1989. – 202 p.

Weber A. Das Tragische und die Geschichte. – Hamburg, 1934.

Tucker, R.C. Politics as Leadership. – University of Missouri Press, 1981. – 224 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси