Уряд та парламентська опозиція в Чеській Республіці (політико-правовий аспект взаємодії).

Автор(и)

  • V. V. Buslenko Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2018.2.3

Ключові слова:

парламентська опозиція, парламентська більшість, Чеська Республіка, парламент, вотум недовіри

Анотація

Досліджено політико-правові аспекти взаємодії парламентської опозиції та уряду в Чеській Республіці після 1993 р. Вияснено роль, повноваження та ресурси парламентської опозиції при здійсненні контрольних функцій щодо уряду.

З’ясовано, що з одного боку відносини між урядом та парламентською опозицією зумовлюються інституційним дизайном, який детермінує політико-правове поле діяльності політичних суб’єктів, визначає канали їх взаємодії та встановлює певні обмеження. З іншого боку, вони залежать від співвідношення політичних сил в парламенті, рівня стабільності підтримки уряду, ефективності його політики і можуть балансувати від конфронтації до співпраці.

Відзначено, що парламентська опозиція в Чехії, за відсутності окремого правового регулювання її діяльності, залишається важливим політичним інститутом в механізмі стримувань та противаг. Обсяг прав, якими вона наділяється в Палаті депутатів, є достатньо високим, однак спроможність законодавчого впливу на уряд залишається незначною. Це зумовлено тим, що принцип більшості є конституційно закріпленим при формуванні уряду. Найбільш повно контрольні функції парламентської опозиції реалізуються через висловлення недовіри уряду. Ця процедура, не дивлячись на низьку результативність, все ж має помітний політичний ефект і є спробою поєднати парламентську діяльність з позапарламентською і спрямована на отримання політичних дивідендів у формі мобілізації протестного електорату. За умов відсутності стабільної підтримки уряду зі сторони парламентської більшості в опозиції зростають шанси впливу на уряд.

Забезпечуючи участь в парламентському контролі, парламентська опозиція в Чехії, взаємодіє як з парламентською більшістю, так і безпосередньо з урядом. При цьому задіюються в той чи інший спосіб різні моделі взаємодії: партійна, міжпартійна, позапартійна. Поведінка опозиції, її стратегія і тактика може залежати не лише від балансу політичних сил в парламенті, а й від позиції президента.

Посилання

Balik S. The Political System in the Czech Republic / S. Balik, V. Hloušek , J. Holzer / Political Systems of Visegrad Group Countries / Ed. W. Gizicki. – Trnava-Lublin: University of Ss Cyril and Methodius in Trnava, 2012. – P. 13–41.

Hloušek V. Political parties and party system in the Czech Republic after 1989. [Електронний ресурс] / V. Hloušek, J. Šedo. – Режим доступу: http://ispo.fss.muni.cz/uploadsg/2download/Working_papers /ispo_wp_ 2007_ 10.pdf.

Mansfeldova Z. Parliamentary Opposition in the Czech Republic. [Електронний ресурс] / Z. Mansfeldova, P. Guasti. – Режим доступу: https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/69c98acc-1ff0-4016-8e7d-89d6dc284028.pdf.

Linek L. The Parliament of the Czech Republic, 1993–2004 / L. Linek, Z. Manseldová // Journal of Legislative Studies. 2007. – Vol. 13. – No. 1. P. 12–37.

Syllová J. Parlament České republiky / J. Syllová, J. Georgiev, P. Kolář, Š. Pecháček. – Praha: Linde, 2008. – 478 s.

Laver M. Government Accountability in Parliamentary Democracy / M. Laver, A. Kenneth / Democracy, Accountability and Representation. –Cambridge NY: Cambridge University Press, 1999. P. 279–296.

Зеленько Г. Політична «матриця» громадянського суспільства (досвід країн Вишеградської групи та України) / Г. Зеленько. – К.: Знання України, 2007. – 336 с.

Сорока С. Механізми взаємодії уряду і парламенту в процесі державного управління: досвід країн Європейського Союзу та українська практика / С. Сорока. – М.: Видавництво ЧДУ імені Петра Могили, 2012. – 421 с.

Constitution of the Czech Republic of 16 December 1992. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.usoud.cz/ fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Ustava_EN _ve_zneni_zak_c._98-2013.pdf.

Коврякова Е. Парламентский контроль: зарубежный опыт и российская практика / Е. Коврякова. – М.: ОАО «Издательский дом «Городец», 2005. – 191 с.

Ільницька У. Парламентська опозиція як інституційний аспект контрольної функції парламенту / У. Ільницька // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – 2011. – Вип. 23. – С. 76–84.

Бойко О. Аналіз інформаційно-комунікативних технологій як механізму досягнення політичного результату / О. Бойко // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2009. – Серія: Політологія, Соціологія, Філософія. – Вип. 11. – С. 29–34.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси