Стратегія національної безпеки США як інструмент підтримки глобального лідерства та міжнародного порядку за адміністрації Б. Обами та Д. Трампа.

Автор(и)

  • I. V. Tykhonenko Чорноморський національний університет імені Петра Могили

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2018.1.25

Ключові слова:

глобальне лідерство, міжнародний порядок, національні інтереси, Стратегія національної безпеки США, адміністрація Б. Обами, адміністрація Д. Трампа

Анотація

У статті здійснено спробу порівняльного аналізу «Стратегії національної безпеки США» демократичної адміністрації Б. Обами та республіканської Д. Трампа. Основними категоріями порівняння були обрані проблеми підтримки США глобального лідерства та міжнародного порядку, які актуалізувалися у зв’язку із закінченням доби біполярності та розбудовою нової системи міжнародних відносин у якій Америка має зайняти чільне місце. Було виявлено відмінності у трактуванні зазначених проблем не лише у документах обох адміністрацій, а й у «Стратегії національної безпеки» прийнятої у 2010 р. та 2015 р. за президенства Б. Обами. Здійснивши порівняльний аналіз автор дійшов висновку про еволюцію підходів до визначення глобального лідерства США у документах прийнятих адміністрацією Б. Обами, що втілилися в «оновленні лідерства» до його «поступового затвердження». Щодо міжнародного порядку, то США за президенства Б. Обами керувалися стратегією «стратегічного стримання» та «стратегічного терпіння». Адміністрація Д. Трампа ставить мету досягати та утримувати лідерство, але більше орієнтуючись насамперед на національні інтереси Америки, її зміцнення, аніж всеосяжне залучення до світових проблем. Питання підтримки міжнародного порядку також варіюється від детального розгляду у Стратегії Б. Обами до акцентування на регіональному рівні у Д. Трампа. Відмінності у розумінні підтримки міжнародного порядку втілюється у характеристиці державпартнерів та союзників США, зокрема, відносин із Китаєм, співробітництва з міжнародним організаціями та залучення до врегулювання конфліктів і глобальних проблем. Якщо демократи керувалися втіленням політики мультилатералізму, то республіканці стоять на засадах принципового реалізму. У документі адміністрації Д. Трампа не відмовляються від лідерства, але змінюють методи його реалізації, керуючись гаслом «Америка – насамперед» та ідеєю, якщо зростають США, то зростає і весь світ.

Посилання

«Америка насамперед»: текст інаугураційної промови Дональда Трампа [Електронний ресурс] // Український інтерес. – 2017. – 21 січня. – Режим доступу: https://uain.press/world/ameryka-nasampered-tekstinauguratsijnoyi-promovy-donalda-trampa-2242

Бартенев В. И. «Стратегия национальной безопасности США» 2015 года: от всеобъемлющего к селективному вовлечению и сдерживанию / В. И. Бартенев // Пути к миру и безопасности. – 2015. – № 1 (48). – С. 48-66.

Бессонова М. М. Стратегії національної безпеки США пост-біполярної епохи: головні регіональні виміри загроз американським інтересам / Бессонова М. М. // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – 2013. – Випуск 75 (№ 8). – С. 141-143.

Дудко І. Д. Стратегічна парадигма США на поч. 2010 рр.: дилема підходів і шляхів реалізації / І. Д. Дудко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2012. – Випуск 107 (Частина I). – С. 46-53.

Матвєєва О. Політика глобального лідерства США за президенства Б. Обами / О. Матвєєва [Електронний ресурс] // Зовнішні справи. – 2015. – 15 квітня. – Режим доступу: http://uaforeignaffairs.com/ua/ekspertna-dumka/view/article/politika-globalnogo-liderstva-ssha-za-prezidenstva-ba/

Мельничук Н. Лідерство США в умовах глобальних трансформацій / Н. Мельничук // Політичний менеджмент – № 1-2. – 2013. – С. 202-212.

Худолій А. О. «Перезавантаження» риторики Б. Обами / А. О. Худолій // Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник». – 2014. – Вип. 82. – С. 447-452.

Шаклеина Т. А. Стратегия США после Обамы. Какое наследие оставили демократы республиканцам / Т. А. Шаклеина // Международные процессы. – 2016. – Том 14, № 4. – С. 49-66.

Шевчук О. В. Зовнішньополітична стратегія адміністрації Б. Обами щодо РФ: завдання та інструменти в умовах «української кризи» / О. В. Шевчук // Наукові праці: науково-методичний журнал. Сер. Політологія. – 2014. – Вип. 224. Т. 236. – С. 105-107.

Ahmed S., Bick A. Trump’s national security strategy. A New Brand of Mercantilism? / S. Ahmed, A. Bick. – Carnegie Endowment for International Peace, 2017. – 32 p.

Donald Trump’s Speech At World Economic Forum In Davos: Highlights [Електронний ресурс] / NDTV. – 2018. – 26 January. – Режим доступу: https://www.ndtv.com/world-news/donald-trumps-speech-at-world-economicforum-in-davos-in-switzerland-highlights-1805071

National Security Strategy of the United States of America 2010, May 2010. – 60 p.

National Security Strategy of the United States of America 2015, February 2015. – 29 p. [Електронний ресурс] // The White House. – Режим доступу: https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/ 2015_national_security_strategy.pdf

National Security Strategy of the United States of America 2017, December 2017. – 56 p. [Електронний ресурс] // The White House. – Режим доступу: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSSFinal-12-18-2017-0905.pdf

Scheer B. Leading to (no) where? Trump’s national security strategy / B. Schreer [Електронний ресурс] / The Strategist – The Australian Strategic Policy Institute. – 2017. – 20 December. – Режим доступу: https://www.aspistrategist.org.au/leading-nowhere-trumps-national-security-strategy/

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку