Десять років східному партнерству: час для перегляду.

Автор(и)

  • T. V. Sydoruk Національний університет «Острозька академія»

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2018.1.23

Ключові слова:

Східне партнерство, Європейський Союз, реформи, східні сусіди, угоди про асоціацію

Анотація

Дано оцінки ефективності та перспективності проекту Європейського Союзу під назвою «Східне партнерство» в контексті десятирічного досвіду його реалізації та підсумків Брюссельського саміту 2017 р. Визначено основні проблеми, які стоять на заваді використанню його повного потенціалу для глибшої трансформації східного сусідства ЄС. Сформульовано висновки щодо потреби перегляду концепції сучасної східної політики ЄС. По-перше, ЄС має визнати політичні реалії у країнах-партнерах і відповідно адаптувати свої очікування щодо реформ, політику щодо урядів і позаурядових сил. По-друге, оновлений підхід до відносин з державами-партнерами має враховувати їх чутливість до зовнішнього тиску, передусім «больові точки», які залишають їх відкритими для впливу Росії, і запропонувати шляхи, які б дозволили його мінімізувати в сенсі нарощування «м’якої сили» ЄC і протидії «жорсткій силі» Кремля. По-третє, ЄС має замислитися над тим, які проміжні стимули він може запропонувати своїм проєвропейськи орієнтованим східним сусідам (Грузії, Молдові, Україні), аби поступово прокладати шлях до визнання за ними статусу потенційних кандидатів на членство за умови незворотності внутрішніх перетворень. 

Посилання

Білорусь заявила, що не збирається дружити з ЄС на шкоду Росії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://glavcom.ua/news/bilorus-zayavila-shcho-ne-zbirajetsya-druzhiti-z-jes-na-shkodu-rosiji--465431.html

Вахудова М.-А. Нерозділена Європа: демократія, важелі впливу та інтеграція після комунізму / М.-А. Вахудова ; пер. з англ. Т. Цимбала. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – 379 с.

Гетьманчук А. З «історії успіху» – в «олігархічну диктатуру». Які уроки Україні варто взяти у Молдови / А. Гетьманчук // Дзеркало тижня. – 2017. – № 43-43. – 18 листопада.

Єреміца В. «Східне партнерство»: далекоглядне й динамічне чи короткозоре й загальмоване? [Електронний ресурс] / В. Єреміца. – Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/28870397.html

ЄС знайшов вихід з кризи щодо Угоди про асоціацію з Україною. Повний текст рішення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eurointegration.com.ua/articles/2016/12/15/7058954/

ЄС зробив заяву про Антикорупційний суд з натяком про призупинення безвізу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/01/18/7076263/

Літра Л. Криза з користю для Молдови /Л. Літра // Дзеркало тижня. – 2015. – 30 жовтня

Літра Л., Чхіквадзе І. Перспектива членства в ЄС для Грузії, Молдови і України: неможлива, забута чи прихована? / Л. Літра, І. Чхіквадзе ; Інститут світової політики. – К., 2016. – 20 с.

Нові вимоги щодо Антикорупційного суду: що додав Світовий банк у конфлікт Києва та МВФ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eurointegration.com.ua/articles/2018/01/16/7076176/

Оновлення Східного партнерства. Рекомендації для саміту Східного партнерства 2017 року [Електронний ресурс] / Л. Літра, І. Порчхідзе, Ю. Ґроза. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/ 0B_mp0v6tWhA3TEhoWU5iSXB3cFE/view

Перепелиця Г. Ризька перемога Путіна [Електронний ресурс] / Г. Перепелиця. – Режим доступу: http://tsn.ua/analitika/rizka-peremoga-putina-429583.html

Підсумкова декларація Ризького саміту Східного партнерства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/05/22/7034050/

Проект Закону про Вищий антикорупційний суд [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63218

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення парламентського контролю [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63081

Сидоренко С. Гроші в обмін на реформи: чому Банкова відмовилася від зриву е-декларування [Електронний ресурс] / С. Сидоренко. – Режим доступу: http://www.eurointegration.com.ua/articles/2016/08/18/7053523/

Сидоренко С. За крок від прірви: ніч, коли Україна ледь не втратила безвіз [Електронний ресурс] / С. Сидоренко. – Режим доступу: http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/12/7/7074727/

Сидоренко С. Комісар Ган проти плану Маршалла: ідея про масштабну допомогу Україні втрачає підтримку [Електронний ресурс] / С. Сидоренко. – Режим доступу: http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/10/27/7072834/

Сидорук Т. В. Позиції та інтереси держав-членів у формуванні сучасної східної політики Європейського Союзу / Т. В. Сидорук // Наукові записки. Серія «Міжнародні відносини». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія». – Острог, 2010. – Вип. 2. – С. 66–76.

Сидорук Т. В. Політика сусідства Європейського Союзу у Східній Європі: модель інтеграції без членства : монографія / Т. В. Сидорук. – Львів : ПАІС, 2012. – 444 с.

Спільна декларація Саміту Східного партнерства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/36220/спільна-декларація-саміту-східного-партнерства_uk

Спільна декларація Саміту Східного партнерства: текст документа [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/11/24/7074139/

Що вимагає МВФ: повний текст листа з Вашингтона на Банкову [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/12/7/7074727/

A New Response to a Changing Neighbourhood. Joint Communication by the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and the European Commission [Електронний ресурс]. – Brussels, 25 May 2011. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com_11_303_en.pdf

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council «Eastern Partnership» [Електронний ресурс] / European Commission. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/external_relations/eastern.docs/com08_823_en.pdf

Eastern Partnership in a Changed Security Environment: New Incentives for Reform : Study / L. Kasčiūnas, V. Ivanauskas, V. Keršanskas, L. Kojala. – Vilnius, November 2014. – 31 p.

Fras M. Weak but stable: The future of the EU’s Eastern Partnership ahead of the 2017 summit [Електронний ресурс] / M. Fras. – Режим доступу: http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2017/11/17/easternpartnership-summit-2017-weak-but-stable/

Ghinea C. EU – Moldova Negotiations. What is to be Discussed, What Could be Achieved? [Електронний ресурс] / C. Ghinea, V. Chirilă ; Romanian Center for European Policies (CRPE) ; Foreign Policy Association (APE), 2010. – 48 p. – Режим доступу: http://www.crpe.ro/eng/library/files/crpe-ape,eu_–_moldova_negotiations.pdf.

Grant С. Is the EU Responsible for the Crisis in Ukraine? [Електронний ресурс] / С. Grant. – Режим доступу: http://www.prospectmagazine.co.uk/world/eu-crisis-in-ukraine-moscow-putin-brexit-european-union.

Gressel G. Ukraine on the brink of kleptocracy [Електронний ресурс] / G. Gressel. – Режим доступу: http://www.ecfr.eu/article/commentary_ukraine_on_the_brink_of_kleptocracy

Gromadzki G. The Eastern Partnership After Five Years: Time For Deep Rethinking [Електронний ресурс] / G. Gromadzki. – Режим доступу: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536438/ EXPO_STU(2015)536438_EN.pdf

Holmes S. Crime and Corruption after Communism: Introduction / S. Holmes // East European Constitutional Review 6. – 1997. – № 4. – P. 6–8.

Kobzova J. Easing the EU’s Eastern Partnership fatigue [Електронний ресурс] / J. Kobzova. – Режим доступу: http://www.ecfr.eu/article/commentary_easing_the_eus_eastern_partnership_fatigue

Mearsheimer John J. Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault [Електронний ресурс] / John J. Mearsheimer. – Режим доступу: http://www.foreignaffairs.com/articles/141769/john–j–mearsheimer/why–the– ukraine–crisis–is–the–wests–fault

Nations in Transit [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://freedomhouse.org/report/nationstransit/nations-transit-2017

President of European Parliament called for creation of «Eastern Partnership Plus» model [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://frontnews.eu/news/en/18129/President-of

Propozycja Polsko-Szwedzka: Partnerstwo Wschodnie [Електронний ресурс] / Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. – 2008. Maj. – Режим доступу: http://www.msz.gov.pl/files/ PARTNERSTWO%20WSCHODNIE/1PL.pdf

Review of the European Neighbourhood Policy. Joint Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions [Електронний ресурс]. – Brussels, 18.11.2015. – Режим доступу: http://eeas.europa.eu/enp/documents/2015/151118_joint-communication_ review-of-the-enp_en.pdf

Schimmelfennig F. EU Democracy Promotion in the European Neighbourhood: Conditionality, Economic Development, and Linkage. Paper for EUSA Biennial Conference / F. Schimmelfennig, H. Scholtz. – Montreal, 2007. – 31 р.

Wilson А. Partners for Life: Europe’s Unanswered «Eastern Question» [Електронний ресурс] / А. Wilson. – Режим доступу: http://www.ecfr.eu/publications/summary/partners_for_life_europes_unanswered_ eastern_question_7232

Wilson А. Survival of the Richest: How Oligarchs Block Reform in Ukraine [Електронний ресурс] / А. Wilson ; European Council on Foreign Relations, 14 April 2016. – Режим доступу: http://www.ecfr.eu/ publications/summary/survival_of_the_richest_how_oligarchs_block_reform_in_ukraine6091.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку