Структурні зміни Луцької міської ради в умовах демократичної трансформації України.

Автор(и)

  • A. V. Bortnikova Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2018.1.2

Ключові слова:

місцеве самоврядування, децентралізація, Луцька міська рада, виконавчий комітет, постійні комісії, депутати

Анотація

Здійснено аналіз еволюції структурних змін Луцької міської ради на етапі демократичної трансформації України у 1990–2017 рр. Показано кількісні та якісні зміни депутатського корпусу ради, її виконавчого комітету, постійних комісій, департаментів, управлінь, відділів і комісій, залежно від соціально-економічного розвитку країни і політики центральної влади. Акцентовано увагу на процесах, що відбувалися після чергових місцевих виборів, коли щоразу змінювався кількісний і якісний склад ради. Зосереджено увагу на процесах децентралізації, що супроводжуються переданням повноважень органів державної влади на місця. Розкрито хід реалізації завдань «Концепції реформування місцевого самоврядування та організації територіальної влади в Україні», вимог законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про регулювання містобудівельної діяльності», «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Постанови Кабінету Міністрів «Про містобудівний кадастр» тощо. Показано, що збільшення штатів відбулося у секретаріаті й відділі звернень, в управлінні містобудування і новоствореного управління транспорту міської ради, управлінні земельних ресурсів, дозвільному центрі та відділі державної реєстрації суб’єктів господарювання міської ради. Доведено позитивні зрушення, що відбулися у досліджуваний період в діяльності Луцької міської ради у напрямі більшої прозоростіі, підконтрольності й підзвітності територіальній громаді. Засвідчено позитивний досвід міської ради щодо наближення послуг населенню міста через спеціально створений департамент – Центр надання адміністартивних послуг виконкому Луцької міської ради. 

Посилання

Бортніков В. І. Нариси історії органів державної влади та місцевого самоврядування на Волині (1944– 2009 рр.) : монографія / В. І. Бортніков, А. І. Пархом’юк. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2009. – 384 с.

Про хід виконання рішенння президії Луцької міської Ради народних депутатів від 05.06.1990 № 7 «Про створення міського тимчасового комітету по боротьбі із злочинністю»: Рішення Луцького міськвиконкому № 367 від 11.07. 91 // Держархів Волинської обл. Р-4. Оп. 6. Спр. 2227. Арк. 226.

Держархів Волинської обл.: Р-4. Оп. 6. Спр. 2566. Арк. 23–25.

Пахолок Л. Управління юстиції будуть і в районах / Л. Пахолок // Волинь. 1998. – 8 груд.

Ричук Ю. Знайомтесь: виконавчі органи Луцької міської ради / Ю. Ричук // Волинь-нова. – 2008. – 2 груд.

М. Світліковський. Штати скорочено на десять осіб / М. Світліковський // Луцький замок. – 2012. 9 лют.

Свереда Т. У контексті розвитку Луцька / Т. Свереда // Луцький замок. – 2016. – 7 квіт.

Світліковський М. Вплив громадськості буде більшим / М. Світліковський. – Луцький замок. – 2014. – 27 берез.

Світліковській М. Працювати на розвиток Луцька / М. Світліковський // Луцький замок. – 2015. – 2 лип.

Гарбарчук К. У міській раді – пропрезидентська фракція / К. Гарбарчук // Волинь-нова. – 2015. – 1 серп.

Луцький замок. – 2015. – 3 груд.

Світліковський М. Перед ухваленням бюджету затвердили цільові міські програми / М. Світліковський // Луцькиц замок. 2015. – 31 груд.

Харів О. «Прописку» держава віддала громаді. Яка користь? / О. Харів // Луцький замок. 2016. 10 лист.

Регламент роботи виконавчого комітету Луцької міської ради від 23.02.2017 № 110-1 (з врахуванням змін, внесених рішенням від 07.06.2017 № 307-1) [Електрониий ресурс]. – Режим доступу: www.lutskrada.gov.ua/pages/rehlament-roboty-vykonavchoho-komitetu-lutskoi-miskoi-rady.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси