Політичний імператив перетворень в ЄС крізь призму концепції «третього шляху».

Автор(и)

  • V.N. Zavadskiy Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

Європейський Союз, імператив, інтеграція, концепція, «третій шлях»

Анотація

Представлена стаття присвячена вивченню політичної складової стратегії розвитку Європейського Союзу на початку XXI століття. Автором запропонована концепція пізнання процесів євроінтеграції крізь призму філософського осмислення (мерізм та холізм) поєднану з використанням синергетичного підходу.

Аналізуються основні положення концепту «третього шляху» як складової політичного імперативу розвитку ЄС. З огляду на тенденції розвитку Євросоюзу в останні 10 років, все більш серйозно проявляється системна криза, яка полягає в гальмуванні інституційних процесів, неможливості подальшого поглиблення інтеграції. Одним з ключових компонентів стратегії розвитку Співтовариств на сучасному етапі стає розвиток «людського капіталу», як основи функціонування інтеграційної системи.

Посилання

Giddens A. The Third Way: the Renewal of Social democracy / Anthony Giddens. – Cambridge: Polity Press, 1999. – 169 p.

Marquand D. Decline of the Public / David Marquand. - Cambridge: Polity Press, 2004. – 176 p.

Blair T. The Third Way: New Politics for a New Century / Tony Blair. – L., 1998. – 184 p.

Freeden M. The Ideology of New Labour / Michael Freeden // The Political Quarterly. – 1999. – Volume 70. – P. 50.

Driver S., Martell L. Left, Right and the Third Way / Stephen Driver, Luke Martel // Policy and Politics. – Volume 28. – №2. – P.147-161.

Arestis P., Sawyer M. The Economics of the Third way: experiences from around the world / Edited by: Philip Arestis, Malcolm Sawyer. – Cheltenham, 2001. – 233 p.

Громыко А. А. «Третий путь» - что дальше? / А. А. Громыко // Современная Европа. – 2006. – №2. – С.62-71.

Алексеев П.В., Панин А.В. / П.В. Алексеев, А.В. Панин. Философия: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2003. – 608 с.

Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса / И. Пригожин, И. Стенгерс. – М.: Наука, 1986. – 234 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку