Проблема медіа-імперіалізму в сучасних умовах.

Автор(и)

  • V.I. Tereshchuk Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Ключові слова:

світова політика, міжнародні інформаційні відносини, засоби масової комунікації, медіа-імперіалізм, культурний імперіалізм, цифровий розрив, ЮНЕСКО

Анотація

У статті розглядається явище медіа-імперіалізму, яке характеризувало стан глобальних масових комунікацій у пост-колоніальний період. Зокрема, розглядається входження концепту медіа-імперіалізму у політичний та академічний дискурс, показується, як із трансформацією глобальної системи комунікацій відбувалося переосмислення цього явища. Доводиться, що на сьогоднішній день ключові проблеми, що характеризували медіа-імперіалізм, або втратили свою гостроту, або є такими, що можуть бути розглянуті як в цілому позитивні, хоч і неминучі, атрибути глобалізації. На прикладі стратегічних документів ЮНЕСКО показуються сучасні імперативи світової політики у сфері мас-медіа.

Посилання

Records of the General Conference. Seventeenth Session. Paris, 17 October to 21 November 1972. Volume 1: Resolutions, Recommendations [Електронний ресурс] // UNESDOC. – Режим доступу: http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001140/114044E.pdf

Декларация об основных принципах, касающихся вклада средств массовой информации в укрепление мира и международного взаимопонимания, в развитие прав человека и в борьбу против расизма и апартеида и подстрекательства к войне [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_393

Records of the General Conference. Twenty-first Session Belgrade, 23 September to 28 October 1980. Volume 1: Resolutions [Електронний ресурс] // UNESCO. – Режим доступу: http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001140/114029E.pdf

Sparks C. Development, Globalization and the Mass Media / Colin Sparks. – London: SAGE Publications, 2007. – 258 p.

Соціологія: словник термінів і понять. – К.: Кондор, 2006. – 372 с.

Morris N. Cultural Imperialism Theories / Nancy Morris // The International Encyclopedia of Communication / ed. by Wolfgang Donsbach. — Oxford: Blackwell Publishing, 2008. – P. 1101-1103.

Kraidy M. M. Globalization of culture through the media / Marwan M. Kraidy // Encyclopedia of Communication and Information. Volume 2 / Ed. by Jorge Reina Schement. – N.Y.: Macmillan Reference USA, 2002. — P. 359–363.

O’Sullivan T. Key Concepts in Communication and Cultural Studies / Tim O’Sullivan, John Hartley, Danny Saunders, Martin Montgomery, John Fiske. – 2nd edition. – London: Routledge, 1994. – 367 p.

Інформація Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі про роботу із забезпечення дотримання законодавства у сфері захисту суспільної моралі у 2014 році [Електронний ресурс] // Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі. – Режим доступу: http://www.moral.gov.ua/upload/1-27-11-14.pdf

McQuail D. McQuail′s Mass Communication Theory / Denis McQuail. – 6th edition. – London: SAGE Publications, 2010. – 621 p.

ЮНЕСКО. Среднесрочная стратегия (2014-2021 гг). 37 C/4 [Електронний ресурс] // UNESDOC. – 2014. – Режим доступу: http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002278/227860r.pdf

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політична культура та ідеологія