Дослідження регіональної безпеки «незахідними» теоріями міжнародних відносин.

Автор(и)

  • I. V. Tykhonenko Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Ключові слова:

регіональна безпека, «незахідні» теорії міжнародних відносин, М. Аюб, Б. Міллер

Анотація

Стаття присвячена дослідженню регіональної безпеки «незахідними» теоріями міжнародних відносин. «Незахідні» або постколоніальні теорії міжнародних відносин виникли як критика класичних теорій, які насамперед аналізують безпекові тенденції та утворення регіонів у Західному світі. Розвиток тенденції до утворення регіонів так званими країнами «третього світу», які мають колоніальне минуле та певні особливості внутрішньополітичного розвитку, що впливають на розбудову ними регіональної системи безпеки виявив неефективність класичних теорії у її дослідженні. Автором проаналізовано підхід «незахідних» теорій міжнародних відносин до вивчення регіональної безпеки на прикладі «реалізму пригноблених» М. Аюба і теорії регіональних війни та миру Б. Міллера. Дані теорії з’ясовують особливості становлення безпеки у регіонах утворених постколоніальними державами і визначають передумови виникнення ситуації війни та миру у них.

Посилання

Данильчук О. І. Розуміння міжнародного регіоналізму у вітчизняній та зарубіжній науковій традиції / О. І. Данильчук // Вісник СевНТУ: зб. наукових праць. Вип. 123. – Севастополь, 2011. – С. 251-254.

Константинов В. Ю. Регіоналізм та регіоналізація в міжнародних відносинах. Монографія / В. Ю. Константинов. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. – 200 с.

Михайленко Е. Б. «Старый» и «новый» регионализм: теоретический дискурс: курс лекций / Е. Б. Михайленко. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 116 с.

Acharya A. «Regional Security Complexes» in the Third World. / A. Acharya [Електронний ресурс] // Amitav Acharya. – Режим доступу: http://www.amitavacharya.com/sites/default/files/Regional%20Security%20Complexes%20in%20the% 20Third%20World.pdf

Ayoob M. Inequality and theorizing in international relations: The case for subaltern realism / M. Ayoob // International Studies Review. – 2002. – Volume 4. – P. 27-48.

Buzan B. Regions and Powers. The structure of international security / B. Buzan, O. Wever. – New York: Cambridge University Press, 2003. – 570 p.

Chandra U. The case for a postcolonial approach to the study of politics / U. Chandra // New Political Science. – 2013. – Vol. 35, No. 3. P. 479-491.

International relations in India: theorizing the region and nation / K Bajpai, S. Mallavarapu. – New Delhi: Orient Longman Private Limited, 2014. – 415 p.

Karakir I. A. Rethinking the Third World: a conceptual framework to understand change and continuity in the Third World / I. A. Karakir // International journal of social science and humanity studies. – 2012. – Vol. 4, No. 1. – P. 195-203.

Krause K. Theorizing security, state formation and the “Third World” in the post-Cold War world / K. Krause // Review of International Studies. – 1998. – Vol. 24, No. 1. – Р. 125-136.

Mason M. Development and Disorder: A History of the Third World since 1945 / M. Mason. – Hanover: University Press of New England, 1997. – 516 p.

Miller B. Blowing hot and cold: a theory of regional war and peace // Civil-military relations, national building and national identity / Eds. C. P. Danopoulus, D. Vajpeyi, A. Bar-or. – Greenwood Publishing Group, 2004 – P. 19-47.

Miller B. When and how regions become peaceful: potential theoretical pathways to peace / B. Miller // International Studies Review. – 2005. – Vol. 7. – P. 229-267.

Non-Western International relation theory. Perspectives on and beyond Asia / B. Buzan, A. Acharya. – Routledge, 2010. – 253 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку