Русифікація, російщення чи асиміляція: до визначення понять.

Автор(и)

  • S. V. Savoyska

Ключові слова:

русифікація, українська мова, російщення, російська мова, асиміляція, офіційний, Україна, державний, мовна політика

Анотація

У статті досліджується сутність, значення та зміст понять «русифікація», «російщення» та «асиміляція» як таких, які, на думку науковців, майже нічим не відрізняються. Увага автора акцентується на терміні «русифікація», який, на думку окремих науковців, є застарілим. Вітчизняні науковці багато уваги приділяють сутності цього явища, тому пропонують його замінити на термін «російщення», який, на їх думку, більш точно відображає асиміляційні процеси, нищення українського народу, його мови і культури, а також ті події, які відбувалися на території України у різні часи. Спираючись на праці науковців та їх висновки, автор статті намагається довести, що асиміляція – це уподібнення, наприклад певних мов і культур, а русифікація і російщення – це процес гальмування повноцінного функціонування Української православної церкви, розвитку української культури, поширення рідної мови етнічних українців, художньої літератури та ін. Такі явища як російщення та асиміляція розглядаються у комплексі з іншими проблемами, тому у роботі стверджується, що російщення українського народу, української мови і культури призвели до непорозумінь та мовно-політичних конфліктів, Помаранчевої революції, Революції гідності, анексії АР Крим та російської війни на Сході України.

Посилання

Badzio Yu. National idea and national question - ten years of uncertainty // Political thought. - 2001. - No. 1-2. - P. 23-27.

Brzezinski Z. "The next" hot spot may well be Ukraine"// Voice of Ukraine. - 08. 08.-25.2.

Dziuba I. Injection of darkness: From the Black Hundreds of the beginning of the XX century to Ukrainophobes of the beginning of the XXI century. - K .: View. House "Kyiv-Mohyla Academy", 2011. - 503 p.

Gorenburg D. Soviet Nationalities Policy and Assimilation and Hrycak A. Institutional Legacies and Language Revival in Ukraine [Text] / D. Arel, B. Ruble (eds.) // Rebounding Identities: The Politics of Identity in Russia and Ukraine. – Baltimore MD: Johns Hopkins University Press, 2006. – P. 273-303.

Small Encyclopedia of Ethno-State Studies / NAS of Ukraine. Institute of State and Law. V. Koretsky; Editorial: Yu. I. Rymarenko (ed.) And others. - K.: Trust: Genesis, 1996. - 942 p.

Moysik V. The Law "On the Principles of State Language Policy" can not exist at all. This is determined by the Constitution / V. Moysik [Electronic resource]. - Access mode: zaukrainu.org/articles/1414.

Upper L. Political language and linguistic politics: the range of possibilities of political linguistics. - K .: Worldview, 2005. - 273 p.

Newest political vocabulary (neologisms, occasional and other new discoveries) / [I. Y. Vdovichin, L. Ya. Uhryn, G. V. Shipunov and others]; per community Ed. N. M. Khomi. - Lviv: "New World - 2000", 2015 - 492 p.

Politics: An educational encyclopedic dictionary for students of higher education institutions of I-IV levels of accreditation / For sciences. Ed. flight. N. N. M. Khomi [V. M. Denisenko, O. M. Sorba, L. Ya. Ugrin and others.]. - Lviv: "New World. - 2000 ", 2014 - 779 p.

Politics: modern terms and concepts. A short instructional vocabulary for students of higher education institutions of I-IV levels of accreditation. - 4th edition, corrected and supplemented / compiled by V. M. Picha, Sciences. editors L.D.Klymansky, Ya.B. Turchin, N.M. Khomi. - Lviv: New World. - 2000, 2015 - 516 p.

Ruda O. The Language Question as an Object of Manipulating Strategies in the Contemporary Ukrainian Political Discourse: Monograph / Olena Ruda; NAS of Ukraine, Institute of Ukr. the language - K., 2012. - 232 p.

Sklyar B. The Ethnic Composition of the Population of Ukraine 1959-1989: The Ethnic Implications of Rossiation / V. Sklyar. - K .: "Prosvita", 2008. - 392 p.

Contemporary political vocabulary: encyclopedic dictionary-directory / [I. Y. Vdovichin, L. Ya. Uhryn, G. V. Shipunov and others]; for sciences Ed. Homy N. M. - Lviv: "New World - 2000", 2015. - 396 p.

Chirkov O. The phenomenon of Russification of Ukraine in the system of terms of Ukrainian studies // Collection of scientific works of the Research Institute of Ukrainian Studies. - K .: Polygraphic Center "Folio", 2005. - T.VI. - C. 287-296.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політична культура та ідеологія