До проблеми суб’єктності політичних партій.

Автор(и)

  • Ya. B. Yarosh Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Ключові слова:

вибори, громадянське суспільство, політична партія, політичний процес, об’єднання громадян, суб’єктність

Анотація

Розкривається роль політичних партій у політичному процесі. Тривалість функціонування політичних партій, як важливих суб’єктів політики, дозволяє уточнити їх специфіку та виділити ряд сутнісних етапів у їх становленні. Робиться висновок, що формування передумов створення політичних партій, пов’язані із наявністю нерозв’язаних проблем в суспільстві. З одного боку, частина людей відчуває невдоволення існуючим станом, а з іншого, з’являються лідери, які здатні вловити це невдоволення і надати йому потрібне спрямування та створити політичну партію.

Посилання

Грабовська С. Стан громадянського суспільства в Україні / С. Грабовська, А. Романюк, Л. Скочиляс. – Львів : ЦПД, 2007. – 96.

Енциклопедія політичної думки. – К.: Дух і літера, 2000. – 327с.

Ідеологічне позиціонування політичних партій в Україні / Укр. незалеж. центр політ. дослідж. : С. Г. Конончук, О. А. Ярош. – К. : Агентство «Україна», 2013. – 52 с.

Клячин А. Вплив політичної комунікації на процес розгортання демократичних перетворень [Електронний ресурс] / А. Клячин. – Режим доступу : http://www.politik.org.ua/vid/bookscontent. php3?b= 16&c=33.

Конончук С. Партійна система України: ідеологічний вимір / С. Конончук, О. Ярош; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. – К.: Агентство «Україна», 2010. – 189 с.

Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року – К.: Просвіта, – 1996. – 78 с.

Примуш М. Політичні партії: механізми інституціалізації і структурної трансформації [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеню д-ра політ. наук : спец. 23.00.02 «Політичні інститути і процеси» / Примуш Микола Васильович ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2002. – 362 с.

Романюк А., Шведа Ю. Партії та електоральна політика / А. Романюк, Ю. Шведа. – Львів: ЦПД «Астролябія», 2005. – 348 с.

Чернецький О. Молодь. Політика. Влада. / О. Чернецький, Я. Ярош. – Луцьк: Волинська обласна друкарня , 2006 . – 148 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси