Моделі національної безпеки: досвід для України.

Автор(и)

  • L. А. Litvin Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Ключові слова:

національна безпека, модель національної безпеки, національна безпека України

Анотація

Метою роботи є проаналізувати моделі національної безпеки провідних держав світу, вивчити досвід іноземних держав у забезпеченні ефективної реалізації національної безпеки. Розглянуті такі моделі національної безпеки держав як модель світового панування, регіонального лідерства, ядерного стримування, нейтральну і колективну моделі. Охарактеризовані особливості цих моделей. Зазначено, що вивчення особливостей світових моделей національної безпеки надасть змогу виробити оптимальну модель національної безпеки для сучасної української державності. Також розглянуті більш конкретні можливі моделі національної безпеки України, запропоновані українськими дослідниками. Окреслені чотири варіанти стратегічного вибору можливої моделі національної безпеки для України: неприєднання / нейтралітет; європейська інтеграція без членства в НАТО (так звана «фінляндизація»); двосторонні союзи та субрегіональне партнерство; вступ до НАТО. Зазначено, що на даному етапі розвитку національна безпека української держави не належить до вищезазначених моделей у чистому вигляді. Національну безпеку України доречно віднести до гібридної моделі. На сучасному етапі Україні необхідно чітко визначитися з моделлю національної безпеки.

Посилання

Закон України «Про основи національної безпеки» №964-IV від 19.06.2003 р. зі змінами від 07.08.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/964-15

Коломієць О. В. Особливості системи міжнародної безпеки в умовах глобалізації : Автореф. дис… д. політ. наук: 23.00.04 / Олег Валерійович Коломієць; Одеса, Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса, 2015. – 38 с.

Коломієць О. В. Концепт міжнародної безпеки в контексті глобалізації : [монографія] / О. В. Коломієць. – К. : Вид-во КиМУ, 2013. – 427 с.

Ліпкан В. А. Національна безпека України : [навчальний посібник] [Електронний ресурс] / Володимир Анатолійович Ліпкан. – Режим доступу : http://westudents.com.ua/knigi/368- natsonalna-bezpeka-ukrani-lpkan-va.html

Національна безпека Великобританії – стратегія демонстрації військової потужності [Електронний ресурс] // Військова панорама. – Режим доступу : http://wartime.org.ua/1861- naconalna-bezpeka-velikobritanyi-strategya-demonstracyi-vyskovoyi-potuzhnost.html

Ниязов Х. Национальная безопасность и национальные интересы: взгляд из Запада и США / Х. Ниязов // Гілея : науковий вісник : Збірник наукових праць. – 2017. – Вип. 117. – С. 295 – 300.

Сайт Центру Разумкова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://razumkov.org.ua/

Стратегічний вибір: основні моделі національної безпеки та зовнішньої політики України / Центр дослідження міжнародних відносин за підтримки The Black Sea Trust for Regional Cooperation of the German Marshall Fund [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cs.cirs.kiev.ua/images/stories/2014/Strategychni_alternatyvy.pdf

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку