Політика щодо наркотиків в Швеції та Нідерландах.

Автор(и)

  • Maciej Ciachla Univeristy of Gdansk

Ключові слова:

наркозлочинність, наркоманія, заборона, наркотики, зниження шкоди, профілактика, ринок наркотиків, система охорони здоров'я, Швеція, Нідерланди

Анотація

Ця стаття покликана описати й оцінити дві абсолютно різні політики щодо наркотиків, які існують в Європі. Перша політика – політика Нідерландів з її дозвільним характером. Друга – шведська політика щодо наркотиків обмежувальногом характеру. Основною причиною написання цієї статті був факт, що два різні способи вирішення проблем наркотиків створюють аналогічні ефекти. У цій статті я хочу проаналізувати, як може бути, що два європейських суспільства мають справу з однією і тією ж проблемою, з двома абсолютно різними політиками. Щоб отримати відповідь на це питання, перш за все, я хочу проаналізувати історичну і культурну обумовленість цих суспільств. Інше важливе значення має геополітичне становище цих країн. Останнє, що я хочу дослідити, – це те, як ці країни діють з проблемами наркозалежних людей і як вони діють зі злочинцями. Щоб отримати відповідь на ці питання, я також хочу проаналізувати їх політичну систему, особливо ті міністерства, які відповідають за розробку політики щодо наркотиків. Після аналізу обох прикладів ми можемо побачити, що шведська і голландська політика щодо наркотиків є успішною тому, що ці країни створюють свою політику щодо наркотиків за участю свого суспільства. При розробці політики щодо наркотиків кожна країна в світі має наслідувати зразкам Швеції і Нідерландів, тому що практично неможливо створити один вид наркополітики, який може бути впроваджений у всьому світі.

Посилання

A review and assessment of EU drug policy [Electronic resource] / Directorate General for Internal Policies, Policy Department C, Citizens rights and constitutional affairs civil liberties, Justice and Home affairs. – Access mode: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571400/IPOL_STU(2016)571400_EN.pdf

Henry M. Narkotyki, dlaczego legalizacja jest nieuchronna? // M. Henry. – Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2014.

Anczyk E. Narkotyki, dopalacze, środki psychoaktywne, Studia socjologiczne i kuluroznawcze // E. Anczyk. – Katowice : Wydawnictwo Sacrum and Authors, 2014.

http://www.minibuza.nl/dsresource?objectid=buzabeheer:58790&type=pdf. (Holenderska Polityka Narkotykowa)

EMCDDA, Netherlands Country overview, last updated 20 May 2016.

Nationale Drug Monitor-Jaarbericht 2015 [Electronic resource] / Trimbos Instituut. – 2015. – Access mode: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2015/11/09/nationale-drugmonitor-jaarbericht-2015/Jaarbericht+NDM+2015+-+Derde+druk.pdf

Polityka Narkotykowa, Przewodnik krytyki politycznej. – Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2009.

2014 National Report (2013 data) to the EMCDDA by the Reitox National Focal Point // Sweden New developments and trends.

Public Health Agency of Sweden (2014) 2014 National Report to the EMCDDA: Sweden, new developments and trends.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси