Стрес політика з точки зору психології та антропології політики.

Автор(и)

  • M.-K. Grzegorzewska AGH University in Kraków
  • G. Kuc-Stefaniuk KUL

Ключові слова:

стрес, стрес політика, політична поведінка, психологія, політична антропологія, вплив стресу

Анотація

Стаття має на меті пояснити сутність терміну «стрес політика» і доводить доцільність його тлумачення за рахунок поєднання дискурсів політичної антропології і психології. Стрес в політиці впливає не тільки на окрему особу, але й на політичне життя громадян у цілому. Від стану і поведінки політиків істотно залежать життєво важливі для країни рішення. Політичне життя – це не тільки поєднання професійних і технічних процесів, як це намагається представити політична антропологія. На поведінку людини в політиці також впливають емоції. Про це свідчать численні приклади з різних країн. Знання, які поєднують психологічний підхід до розуміння стресу і його впливу на функціонування різних професійних груп з розумінням механізмів формування політичної поведінки, допоможуть суспільству більш об’єктивно сприймати політиків і змінити своє ставлення до них. З іншого боку, якщо ж самі політики знатимуть, у який спосіб вони залежать від стресу, то це може позитивно вплинути і на їхню поведінку.

Посилання

Abeles M. La vie quotidienne au Parlament Europeén / M. Abeles. – Paris: Hachette, 1992. – 443 p.

French J. A. The Stress of Politics. Endocrinology and Voter Participation [Електронний ресурс] / J. A. French, K. B. Smith, A. Guck, J. R. Alford, J. R. Hibbing; Nebraska 2011. – Режим доступу: http://www.unl.edu/polphyslab/The%20Stress%20of%20Politics.final%20ISPP%20 version.June%203.pdf [20.11.2016].

Gajdzica A. Portret zbiorowy nauczycieli aktywnych. Między zaangażowaniem a oporem wobec zmian / A. Gajdzica. – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. – 384 s.

Gierycz M. O pojmowaniu antropologii politycznej na gruncie politologii / M. Gierycz // Roczniki Nauk Społecznych. – 2014. – Tom 6 (42).– Numer 3. – S. 171-194.

Grzegorzewska M.K., Emocjonalna reakcja na stres. Próba podejścia holistycznego // Konferencja „Emocje z perspektywy filozoficznej”, AGH, 2016 (artykuł w druku).

Hobfoll S. E. Zachowanie zasobów. Nowa próba konceptualizacji stresu / S. E. Hobfoll // Nowiny Psychologiczne. – 1989. – Nr 5-6. – S.35-37.

How do our politicians deal with stress? [Електронний ресурс]. – http://www.independent.ie/life/health-wellbeing/mind-yourself/mindyourself-how-do-ourpoliticians-deal-with-stress-34218284.html; wszystkie wypowiedzi pochodzą z tego źródła [20.11.2016].

Karwat M. Działania polityczne jako składnik praktyki społecznej / M. Karwat, W. Milanowski // Elementy teorii polityki / Red. K. Opałka. – Warszawa: PWN, 1989. – S. 110-127.

Kowal E. Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii / E. Kowal. – Warszawa-Poznań: PWN, 2002.– 244 s. 10. Kuświk J. Konflikt polityczny z perspektywy teorii zachowania zasobów / J. Kuświk // Środkowoeuropejskie Studia Polityczne. – 2013. – Nr 2. – S. 329-342.

Lewellen T. C. Antropologia polityczna / T. C. Lewellen. – Kraków: WUJ, 2010. – 298 s.

Łuczak A. Praca a stres / A. Łuczak, D. Żołnierczyk-Zreda // Bezpieczeństwo Pracy. – 2002.– Nr 10. – S. 2-5.

Marody M. Co nam zostało z tamtych lat… Społeczeństwo polskie u progu zmiany systemowej / M. Marody. – Londyn: Aneks, 1991.– 269 s.

Politics is high stress psychological work – politicians would benefit from psychological support [Електронний ресурс] / Alastair Campbell’s Blog. – Режим доступу: http://www.alastaircampbell.org/blog/2015/02/15/politics-is-high-stress-psychological-workpoliticians-would-benefit-from-psychological-support/ [20.11.2016].

Potulski J. Socjologia polityki / J. Potulski.– Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2008.– 337 s.

Raport CBOS Zaufanie społeczne, BS/33/2012 [Електронний ресурс] / Centrum Badania Opinii Społecznej. – 22 s. –http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_033_12.PDF [20.11.2016].

Sotwin W. Głos w dyskusji: Człowiek jako podmiot zachowania w ujęciu psychologicznym / W. Sotwin // Diametros. – 2007. – Nr 7. – S. 145-154.

Zachowanie zasobów. Nowa próba konceptualizacji stresu // Nowiny Psychologiczne. – 1989. – Nr 5-6. – S. 24-48.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політична культура та ідеологія