Особливості функціонування сучасного політичного дискурсу українських мас-медіа.

Автор(и)

  • V. V. Stotsky South-Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushinsky

Ключові слова:

медіаполітична система, масові комунікації, інформаційний простір, канали масової комунікації, українські ЗМІ, соціальний конструктивізм

Анотація

Дослідження інтеграційних процесів, що об’єднують складові медіаполітичної системи – медіа, рекламу та паблік рилейшнз, дозволяють дійти висновку про конвергенційний її характер, коли сутність інформаційних відносин у політиці стає ідентичною у різних каналах масової комунікації. Саме такий підхід дозволяє виявити те підґрунтя, на якому комунікація поєднується із соціальним конструктивізмом та політичною реальністю суспільства. Такий спосіб сприйняття та розуміння масової комунікації дозволяє розглядати її як спосіб регуляції соціальної діяльності суспільства та активного впливу на його політичні інститути. Таким чином, посилення впливовості та ролі сфери ЗМІ в українському суспільстві, суттєві корективи в системі відносин засобів масової інформації, держави і громадян, з одного боку, і подальше входження України у світовий інформаційний простір та активізація зовнішніх впливів – з іншого, визначають низку проблем, що стосуються, зокрема, питань ефективності державного управління цією сферою, узгодження позицій і повноважень у ній державного, приватного та суспільного секторів, безпеки національного інформаційного простору.

Посилання

Гриценко О. М. Мас-медіа в процесах демократичних трансформацій українського суспільства (політико-культурологічний аспект): автореф. дис. … д-ра політ. наук : 23.00.03 / О. М. Гриценко; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – К., 2003. – 31 с.

Онуфрів С. Т. Політичний дискурс ЗМІ України у світовому інформаційному просторі : автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.01.08 / С. Т. Онуфрів; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 2005. – 20 с.

Серажим К. С. Дискурс як соціолінгвальний феномен сучасного комунікативного простору (методологічний, прагматико-семантичний і жанрово-лінгвістичний аспекти: на матеріалі політичного різновиду українського масовоінформаційного дискурсу): автореф. дис. … д-ра філол. наук: 10.01.08 / К. С. Серажим; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – К., 2003. – 32 с.

Хлистун Г. Ю. Етика засобів масової інформації в сучасних політичних процесах : автореф. дис. … канд. політ. наук: 23.00.03 / Г. Ю. Хлистун; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 2005. – 20 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-01-12

Номер

Розділ

Політична культура та ідеологія