Евристичний потенціал критичного дискурс-аналізу.

Автор(и)

  • O. Kokorska ДонНУ
  • V. Kokorskiy ДонНУ

Ключові слова:

дискурс, дискурс-аналіз, критичний дискурс-аналіз, дискурсивний підхід

Анотація

Стаття присвячена місцю і ролі категорії дискурсу, а також методу критичного дискурс - аналізу в сучасних наукових працях. Автори аналізують можливості використання інструментарію критичного дискурс-аналізу (КДА) в політологічних дослідженнях. Спираючись на доробки представників КДА Т. ван Дейка (Teun van Dijk), Н. Ферклафа (Norman Fairclough), Р. Водак (Ruth Wodak), автори розглядають специфіку ресурсів критичного дискурсивного аналізу та алгоритм його використання. Робиться висновок про доцільності включення критичного дискурс-аналізу в методологічний апарат політичної науки, визначаються його основні характеристики, переваги та обмеження.

Посилання

Тяжлов Я. Интервью с Т.А. Ван Дейком: О трендах в дискурсном подавлении, европейском национализме и гуманитарной ядерной бомбе [Електронний ресурс] / Я. Тяжлов, Е. Кожемякин // Современный дискурс-анализ. Электронный журнал. – 2013. – № 9. – С. 4-9.– Режим доступу: http://discourseanalysis.org

Fairclough N. Media Discourse / N. Fairclough. – London: Edward Arnold, 1995. – 214 р.

Міхеєва О. Критичний дискурс-аналіз та його інтерпретативні можливості щодо публікацій у періодичній пресі (за матеріалами справи київської міліції 1925-1926 рр.) / О. Міхеєва // Схід. – 2011. – № 3. – С.11-114.

Цукур О. Г. Ресурси критичного дискурс-аналізу як методу дослідження інституційних основ православної ідентичності / О. Г. Цукур // Наукові студії із соціальної та політичної психології. – 2015. – Вип. 35. – С.292-301.

Чайковський Я. Проблема політичного дискурсу в теорії Теу ван Дейка / Я. Чайковський // Вісник Львівського університету. Філософські науки . – 2007. – Вип.10. – С. 306-316.

Meyer M. Between theory, method, and politics: positioning of the approaches to CDA / M. Meyer // Methods of Critical Discourse Analysis / ed. by R. Wodak, M. Meyer. – London: Thousands Oaks, 2001. – P.14-31.

van Dijk T. A. Critical Discourse Analysis / T. A. van Dijk // The Handbook of Discourse Analysis / ed. by D. Schiffrin, D. Tannen, H. E. Hamilton. – Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2008. – P. 352–371.

Wodak R. The discourse-historical approach / R. Wodak // Methods of Critical Discourse Analysis / ed. by R. Wodak, M. Meyer. – London: Thousands Oaks, 2001. – P. 63-94 .

Fairclough N. Analyzing Discourse. Textual Analysis for Social Research / N. Fairclough. – London, New York: Routledge, 2003. – 270 p.

Meyer M. Between theory, method, and politics: positioning of the approaches to CDA / M. Meyer // Methods of Critical Discourse Analysis / ed. by R. Wodak, M. Meyer. – London: Thousands Oaks, 2001. – P.14-31.

Переверзев Е. В. Критика КДА: некоторые ограничения критического дискурс-анализа как научного подхода [Електронний ресурс] / Е. В. Переверзев // Современный дискурс-анализ. Электронный журнал. – 2009. – № 1. – Т. 1. – С. 31-38.– Режим доступу: http://www. discourseanalysis.org/ada1_1.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-01-12

Номер

Розділ

Політична культура та ідеологія