Використання підходів програмно-проєктного менеджменту в релізації стратегічних комунікацій

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2024.1.13

Ключові слова:

стратегічні комунікації; гуманітарна політика; національна безпека; нація; управління проєктами; глобалізація; геополітика; етнополітика

Анотація

У статті здійснюється спроба політологічного аналізу особливостей та перспектив використання програмно-проєктного менеджменту в реалізації стратегічних комунікацій України відповідно до сучасних процедур і практик країн-членів НАТО.
Встановлено, що сьогодні практично єдиним інструментом для оцінювання ефективності функціонування системи стратегічних комунікацій є експертні методи, що базуються на досвіді фахівців у сфері інформаційної безпеки та комунікацій.
З’ясовано, що застосування підходів програмно-проєктного менеджменту під час реалізації стратегічних комунікацій спрямовано на підвищення системності прийняття рішень та керованості процесів, націлених на створення та розвиток спроможностей зі стратегічних комунікацій та ефективності реалізації державної гуманітарної політики.
Окреслено особливості реалізації державних стратегічних комунікацій в умовах воєнного стану, зокрема акцентовано увагу на доцільності застосування методики SMART (для планування заходів реалізації стратегічних комунікацій) та методики DOTMLPFI (для оцінювання ефективності заходів реалізації стратегічних комунікацій).
Доведено, що важливим принципом реалізації стратегічних комунікацій має бути стратегічна гнучкість – здатність до ефективного варіювання цілями, що забезпечують своєчасну й ефективну зміну набору ймовірних рішень та базується на прогнозуванні стратегічних несподіванок як сприятливого, так і несприятливого характеру.
Підсумовано, що використання інструментарію програмно-проєктного менеджменту в реалізації стратегічних комунікацій допоможе у більш гнучкий, системний та ефективний спосіб організовувати планування й оцінювання ефективності реалізації державних стратегічних комунікацій.

Посилання

Методичні рекомендації з управління проєктами, затверджені Міністром оборони України 20.02.2019. URL : https://www.mil.gov.ua/content/oboron_plans/Metod_recomendacii_ z_ypravlinnia_proektamy.pdf (дата звернення: 22.01.2024).

Військовий стандарт ВСТ 01.040.010 – 2021 “Оборонне планування. Програмно-проєктний менеджмент. Управління програмою/підпрограмою проєктів”.

URL : https://www.mil.gov.ua/content/other/%D0%92%D0%A1%D0%A2_01_040.010_2021_Program.pdf (дата звернення: 22.01.2024).

Петренко К. М. Удосконалена методика оцінювання ефективності системи забезпечення інформаційної безпеки Міністерства Оборони та Збройних Сил України. Стратегічні комунікації та когнітивні системи спеціального призначення. Том 45 № 3 (2022). DOI : 10.33099/2311-7249/2022-45-3-97-100 (дата звернення: 23.01.2024).

Рекомендації та кращі кейси реалізації стратегічних комунікацій в умовах війни : практичний довідник / [В. Азарова та ін. ; за заг. ред. Л. Компанцевої]. К. : 7БЦ, 2023. 232 с.

Блага Н. В. Управління проєктами. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 152 с.

Проєктний менеджмент: управління ризиками та змінами в процесах прийняття управлінських рішень : монографія / О. Б. Данченко, В. О. Занора. Черкаси : ПП Чабаненко Ю. А., 2019. 278 с.

Сумець О. М. Стратегічний менеджмент. Харків : ХНУВС, 2021. 208 с.

Лобова О., Балабан М. Методологія вимірювання та оцінки стратегічних комунікацій. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Міністерства культури та інформаційної політики. 2023. URL : https://spravdi.gov.ua/wp-content/uploads/2023/12/analitychnyj-posibnyk.pdf (дата звернення: 24.01.2024).

Гарькавий Є.М. Організація стратегічних комунікацій відповідно до стандартів НАТО. Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Вінниця, 2023. Вип. 8. С. 60-66. DOI : 10.31558/2617-0248.2023.8.9 (дата звернення: 24.01.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-18

Номер

Розділ

Політична культура та ідеологія