Функціонування ЦНАП та Дія.Центрів у системі е-врядування

Автор(и)

  • Ю. В. Окуньовська Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2024.1.7

Ключові слова:

е-врядування; адміністративні послуги; громадянське суспільство; державна політика; трансформація

Анотація

Дана стаття розкриває особливості функціонування системи електронного врядування у контексті державної політики України та демонструє генезу розвитку центрів надання адміністративних послуг у Дія. Центри. Визначається, що цифровізація відбувається у всіх сферах суспільно-політичного життя та покликана наблизити взаємодіяю влади, громади та бізнесу. Цифрові технології використовуються у системі публічної влади та завдяки запровадженню електронного врядування спостерігається суттєва економія державних коштів.
У даній статті досліджуються центри надання адміністративних послуг, їх специфіка, кількість, державна та міжнародна підтримку. Вивчено, що центри надання адміністративних послуг орієнтуються не лише на надання адміністративних послуг, а й під впливом цифровізації, і електронних послуг, що стали основою для переходу до Дія.Центрів.
Під час дослідження було акцентовано увагу на тому, що Дія Центри на відміну від центрів надання адміністративних послуг надають не лише адміністративні та е-послуги, а й формують комплексні розв’язання нагальних проблем громадян, шо можна вирішити в одному місці.
Проаналізовано регіональний аспект поширення Дія. Центрі впродовж 2022-початку 2024 року. Визначено, що найбільш активно Дія. Центри відкривалися у Тернопільській, Львівській, Волинській, Рівненській, Івано-Франківській областях.
Визначено проблеми українського суспільства у системі електронного врядування а саме, відсутність необхідних навичок у громадян для користування електронними послугами та нерівний доступ до інтернету по всій території України.
Функціонування центрів надання адміністративних послуг у системі е-врядування та створення на їх основі Дія. Центрів свідчить про трансформаційні зміни українського суспільства.

Посилання

Закон України «Про адміністративні послуги». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17#Text

Клименко І.В. Електронні послуги : навч. посіб. К. : НАДУ при Президентові України, 2014. 100 с. (14)

Офіційний сайт Європейської Комісії. URL: https://bit.ly/3sp56Yx

Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2010 р. № 2250-р. URL: http://zakon.rada.gov.ua

Про схвалення Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.11.2016. № 918-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/918-2016- %D1%80#Text

Роль ЦНАП (Центрів Дія) у використанні е-послуг. 2021. URL: https://www.decentralization.ua/uploads/library/file/703/E-skills-Manual.pdf

Соломко Ю.І. Стaн впровaдження електронних послуг: результaти реaлізaції концепції розвитку системи електронних послуг в Укрaїні. Теорія тa прaктикa держaвного упрaвління: зб. нaук. пр. Х.: Вид–во ХaрРІ НAДУ «Мaгістр», 2018. Вип. 3 (62). C.102–109.

Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/mincifri-kilkist-tochok-dostupu-do-administrativnih-poslug-nablizhayetsya-do-3000

Scupola, A. «E-Services: Definition, Characteristics and Taxonomy: Guest Editorial Preface» // Journal of Electronic Commerce in Organization, 2008, Vol. 6, №2. URL: https://www.researchgate.net/publication/ 294703798_Eservices_Definition_characteristics_and_taxonomy

U-LEAD з Європою. URL: https://tsnap.ulead.org.ua/

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-18

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси